Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene S

Počet nalezených zmínek: 1025    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26   
s.r.o.společnost s ručením omezeným, kterou řídí jednatelé [společníci ručí pouze do výše nesplacených vkladů]
(S.r.o. se řídí pokyny valné hromady a za porušení závazků odpovídá celým svým majetkem).
saazturecký/ asijský hud. nástroj podobný mandolíně
sabotážúmyslný zásah do fungujícího systému a tím způsobení poruchy/ škody
úmyslné maření činnosti druhých
sáčekpytlík, druh obalu
sáčkovaný = balený v sáčcích
sáčko = zdrobněle sako
- viz kornout, žok
sadovocná zahrada veřejnosti přístupná/ nepřístupná
sadař = pečovatel o sad
park = promenádní stromový sad se záhony květin aj.
vozový park
(parking/-k - parkoviště = stání pro vozidla)
sada, set1. část hry
2. soubor, souprava, kolekce, komplet, servis [např. jídelní, nádobí]
- viz servis
sadbasazenice [s balem] vypěstované ze semen např. ve školce či pařeništi a určené k výsadbě
řezy naklíčených brambor
cibulky [množilka aj.]
- viz osivo
sadismusdeviace/ -ant - úchyl/ -ka, trýznění, krutost
masochismus [=sex. rozkoš z ubližování/ utrpení]
pedofilie, gerontofilie, parafilie, neronismus
sádkavodní nádrž/ pěstírna rybího potěru a mladých rybek k vysazení do řeky/ rybníka
- viz jikry
sádrokartonsuchá omítka [desky SDK na příčky, podhledy]
safarilovecká výprava v africkém kraji
zoologická zahrada s volnými výběhy pro zvěř
oblečení s prvky loveckého stylu ZOO
safraportekakraholte, podívejme se, ejhle, hleďme/ heleme se, ap. [slůvka podivu, nespokojenosti, lamentace]
- viz klení, sakrální
sága(z norského saga - „příběh, vyprávění, sága“) - „říkat, vyslovovat“
příbuzné mj. s německým sagen či anglickým say
- viz https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ga_(literatura)
sáhdélková míra = [čes. 1,778 m]/ vídeň. 1,897 m = 6 stop = 24 pěstí = 72 palců
sáh čtvereční = plocha 36 stop čtverečních [= 3,596652 m2]
sáhovat
sahelpás savan a stepí se suchomilnou vegetací podél jižního okraje Sahary
sáhibv arabském prostředí panovník, pán, velitel
v Indii oslovení a označení Evropana, zdvořilé oslovení vůbec
sáhodlouhés. povídání/ vyprávění, „jež nebere konce“
- viz balast, pábení
sáhovkadřevěné rozvírací sáhové délkové měřidlo (tvaru A) k měření pozemků s pootáčením {sáhováním}
- viz odpichovátko, sáh
sacharidy(saccharum = cukr) glycidy [chybně cukry/ karbohydráty] - org.sloučeniny ze skup. polyhydroxyderivátů karbonylových sloučenin [aldehydů, ketonů]
(zast.: uhlohydráty, uhlovodany)
sacharin/ cukerin = neenerg. sladidlo E954 z dehtu
fruktóza = ovocný cukr
- viz sorbit
sachrspeciální čokoládový vídeňský dort
sajďkára(sidecar) motocykl s postranním vozíkem (lodičkou)
klukovské neumělé vozítko s kočárk. kolečky: - viz pilot, sidecar
sajrajt"odporná/ smradlavá ošklivina/ sliz, svinstvo, chem. ap. kaly, odpady a smetí
(thyroid [štítná žláza] anglicky čtený ""sajrajt"")
- viz recyklace, šmejd "
sajtny(z něm.) sklápěcí, odnímatelné či pevné bočnice/ postranice [povozu, valníku aj.]
- viz valník
sakUH kabela na živé ryby
- viz haltýř, vezírek
sakrálníkřížový, náboženský, posvátný, chrámový
(zdrav.) týkající se oblasti křížové kosti páteře
(k sakru, sakra/ -mente = zaklení)
- viz krucifix
sakramentský, setsakramentskýožehavý, složitý, problematický, neobvyklý, mimořádný, divný, prokletý atp.
ulevení: “mordsetsakra
sakra
sakramente
hergot krucifix“
- viz klení
sakristie[též zákristie] kostelní přípravna kněze a ministrantů
sakumprásk(slang.) celkem, se vším všudy dohromady jak to stojí a leží
- viz bajlajfik, suma, komplet
saky-paky(slang.) osob. potřeby/ zavazadla
při vyhazovu („seber si svoje saky-paky [svejch pět švestek] a zmiz!“)
vyhazov = propuštění
- viz pakovat, ruksak
salamandrtéž salamander
1. mlok
2. přístroj k tepelnému zpracování – gril, toaster
3. Altap Salamander - manažer k bezplatnému stažení sofware
4. Jadi-Salamander – výrobce bot, kabelek
sálání(vyzařování, radiace) je fyzik. proces, kde látka emituje do prostoru energii ve formě elmagnet. záření [teplo může přenášet i ve vakuu]
salárbýv. odměna evang. duchovních
obdobou byl desátek [sobotáles] učitelů
- viz prebendy
salašovčácký pastýřský objekt [s výbavou - stájemi ovcí, noclehárnou, střižnou vlny, výr. sýra aj.]
- viz koliba, košár, letovisko, pasák, ovčák, ustájeníovčácký pastýřský objekt [s výbavou - stájemi ovcí, noclehárnou, střižnou vlny, výr. sýra aj.]
- viz koliba, košár, letovisko, pasák, ovčák, ustájení
saldozůstatek na účtu
rozdíl mezi kladnými a zápornými položkami
vyjádření konečného stavu pohledávek, účtu nebo dluhu
salmiak(NH4Cl - chlorid amonný) užití: pájecí sůl [odstr. oxidů z měď. páječky, depolarizátor such. bat., foto ustalovač, zpevnění lyž. tratí]
- viz kalafuna
salmonelózaakutní bakteriální střevní onemocnění [břišní křeče, zvracení, horečka, průjem
často ze zmrzlin, majonéz, salámů, vajec
dodržovat hygienu]
salon, salonnípřijímací, společenská místnost, s. krásy
s. hudba
výstava [obrazů, automobilů]
lev salonů = šaramantní muž
- viz šarm, charisma
salsadruh tance podobný cha-cha a mambo
salsotéka = tan. zábava pod. diskotéce, s písněmi a hudbou typu salsa
- viz balet, quickstep, taneční, odzemek
saltimbakprovazochodec
salto(saltus - skok) akrobat. prvek - kotrmelec ve vzduchu s dopadem na nohy [z místa či rozběhu, vpřed či vzad]
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist