Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene S

Počet nalezených zmínek: 1025    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26   
Schengen[celní] území EU
území většiny evropských států, v němž mohou osoby od 19.6.1990 kdekoli bez kontroly překračovat státní hranice
- viz ČR, EU
schizmaroztržka, nejednotnost, rozkol [např. rozkol křesť. církve {na záp. a vých.}, papežské s. - dvojpapežství ve 14. stol.
dvojvládí ap.]
- viz koma, dilema
schizofrénierozštěp mysli
porušené vnímání reality
poruchy myšlení, jednání, emocí, vůle a chování, netečnost
příznaky: halucinace, bludy, nepozornost a nevůle, narušení psychomotoriky, ap.
nejvážnější je simplexní schizofrénie - uzavření se do sebe, anxilie [úzkost], apatie, neschopnost racionál. myšlení, ztráta návyků
suicidalita
- viz halucinace, psychóza, pošetilost
schlíplý[pes/ jako spráskaný pes] = zmořený/ oddaný osudu/ neschopný odporu
smutný, traumatizovaný/ duševně zlomený tvor
schovankapastorkyňa/ -rek/ sebranec (sirotek bez rodičů či s jedním rodičem/ v  pěstounské péči [např. divadelní postavy Jenůfa, Rozina])
- viz příbuzní
schramstnoutpřivlastnit si víc na úkor jiných
zhamounit/ sežrat
- viz šizunk
schraňovatsbírat, shromažďovat [podle druhu], spořit/ šetřit, ukládat [úspory, vzácnosti, drobnosti, data aj.]
(schránka [tělesná, dopisní, trezorová, přenosná)
SI(Le Syst?me International d‘Unités) mezinár. měrná soustava [zákl. jednotky: metr, kilogram, sekunda, kelvin, ampér, kandela, mol
(solmizační slabika „si“)
- viz číselník, pond, práh, solmizační slabiky
siamská dvojčatadvě srostlé dívky od narození v Siamu [Thajsko]
měla dvě funkční hlavy, jedno tělo a společný krevní oběh
sibériedrsný kraj/ podnebí, tuhá zima, nečas/ sychravo
- viz počasí
sic(slang.) sedlo kola/ motorky, sedačka, sedadlo/ sedák [„leží to na sicu v autě“]
(sice/ třebaže/ přestože/ [„sic malý, ale sporý“])
- viz kozlík, šejtroch
sídloobjekt k trv. užívání (hrad, zámek, dům, místo pobytu/ správy)
sídliště = komplexně vybavené čtvrti/ rajony měst a obcí, určené k bydlení
siemens (G)jednotka pro elektrickou vodivost [G = el.proud (A) dělený el. napětím (V)]
siena pálenánázev hnědé barvy typu tempera nebo olej [chemicky jde o zemitý pigment]
siestachvíle odpočinku, pohoda/ příjemná chvilka [příp. s přáteli]
dáchnutí/ „voraz“ po obědě aj.
- viz dýchánek, relaxace, respirium, táčky, wellness
sifonpachový odtokový uzávěr (záchodové mísy, dřezu, umyvadla, vany apod.)
sodovka/ sodová voda ze sifon. láhve
- viz gula, gajgr, grenadina
signáldohodnutá forma upozornění/ předání zprávy (kouř, světlo, seřazené praporky, zvuk, el. vlnění aj.)
signalista = trubač/ kornet, spojař aj.
- viz hlahol
signální soustava[u živých tvorů] nervový systém přenášející neurony el. vzruchy do mozk. centra a zpětně vyvolávající nezbytné reakce/ reflexy [1. s.s. zajišťuje životnífunkce, reflexy vrozené/ nepodmíněné, fungující automaticky i ve spánku
2.s.s. je ovládána vůlí/ vědomým myšlením - řeč, účelové pohyby, tvoření]
signaturaznačka, podpis, označení
konsignace = - viz vidovat, signovaný, cejch
signifikantnídůležitý, příznačný, významný, význačný
signifikace - opatření značkou/ znamením, značkování
značkování dobytka a koní přišlo od španělských rytířů [branding/ brand - značka/ -ování], kteří svůj dobytek a koně označovali svým rodovým znakem
- viz punc, logo, číslování objektů
signovaný(signum) s vyraženým/ vypáleným znakem/ symbolem/ údajem
designovaný = jmenovaný do úřadu)
- viz signifikantní
síh(Coregonus) rodové jméno lososovitých ryb [u nás chováme kaprovité druhy maréna a peleď
maréna velká {až 1 m} žije v Sev. moři]
sichrovatjistit/ pojistit
[Je to sichr = jistý na beton, betonový, zabezpečený
jistota]
zasichrovat/ odsichrovat = zajistit/ odjistit
- viz bezp. zámek, špendlík
sikativtekuté sušidlo [do barev aj.]
sikovkypřestavitelné kleště
- viz hasák, francouzák, kombinačky
síl(sílskin) kožišina z tuleně
silavysoké trubicové zásobníky na obilí apod., nahrazující dřívější špejchary/ sýpky
sílamoc, energie, tlouštka
- viz moc
siláž, silážováníuložení měkkých krmiv [cukrovarské řízky, píce, chrást aj.] do zásobníkových jam krytých zeminou, užívá se jako zimní krmivo dobytka
silencium(silentium) ticho/ -ý, mlčení, klid/ -ný
silentblokygumokov. díly/ podložky se šrouby [též nivelizační klíny a stavitelné nohy] ke tlumení vibrací/ dorazů v uložení/ upevnění agregátů aj.
- viz manžeta
silicetěkavé éterické oleje, ve vodě nerozpustné, olejovité směsi látek, často vonné s palčivou chutí
- viz tresť, tinktura, esence
silikátkřemičitan
stavební silikonové hmoty, tmely ap.
- viz silikon
silikonpěnový plast, syntetická makromolekulární organokřemičitá sloučenina, anorg. i org. polymery/ UH
silikózanemoc vznikající zaprášením plic křemenným prachem
siločáry"s. elektrické [myšlené čáry, znázorňující směr silové působení el. pole od ""+"" [pole nabité] k ""-"" [p. nabíjené]
u magnetického pole je nazývámemagnetické indukční čáry, jež na rozdíl od el. siločar tvoří vždy uzavřené křivky, směřující od severu ""N"" k jihu ""S"" {jako u kompasu či zeměkoule}]
- viz indukce, toroid"
silozpytbýv. název školního předmětu Fyzika a Přírodozpyt (19.stol. a 1.pol. 20.stol. - podobné tehdejšímu Přírodopisu)
siluetastínový obraz
- viz stínohra
simerink(gufero) těsnicí pryžový kroužek [kluzný na ose]
- viz manžeta, těsnění
simkarta(SIM je zkratka z angl. Subscriber Identity Module) účastn. identif. karta k identifikaci účastníka v mobilní síti
umožňuje měnit mobilní telefony  - vložením do mobilu se zpřístupní všechny nastavené služby
- viz mobil, PIN
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist