Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene D

Počet nalezených zmínek: 556    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   
D / 2-D„dvourozměrný/ dvoudimenzionální“ - zobrazuje svět jako plochý obraz [bez hloubky]
- viz 3D, dimenze
dabingnahrávání překladů k filmům aj., dabovat [dabér]
dublovat/ alternovat / dablér/ dublér = kdo herce aj. alternuje
- viz debl, alternativa, kaskadér
dabovánípřemluvení zvukového záznamu do jiné řeči dabérem [dabovaný film]
- viz dabing
dacannadávka darebákovi/ zlému, povýšeneckému člověku
rošťák, darebák, lump
dadaizmusavantgardní umělecký směr [od roku 1916 do poloviny 20. let 20. století], dada
[hledání východiska ve strachu z války
přehánění až úpadek]
dafnievodní blechy, až 3 mm drobní sladkovodní korýši, hrotnatky [přirozené krmivo pro většinu ryb]
- viz nítěnky
daguerrotypieprvní použitelný fotografický proces, vynalezený francouzem Luisem Daguerrem v r 1839
Brit H. F. Talbot r. 1841 objevil kalotypii - opakovaně užitný negativ
daktyloskopienauka o kožních lištách [užívaná k identifikaci osob, zejm. podle otisků prstů]
- viz identita, DNA
dalesbída, finanční tíseň
dálkoměrinteligentní přístroj k přesnému měření vzdálenosti laserem nebo ultrazvukem [náhrada měřítek a pásmových měřidel]
- viz automat, intelekt, zvuk
dálkovodpotrubní dálkové podzemní transportní vedení: vodovod, parovod, plynovod, ropovod, produktovod
dálnopis(hist.) klávesový stroj s typovým košem k psaní textů [na pásku či listy] s dálkovým přenosem el. signálů [Baudot]
- viz telegraf, fax, psací stroj
Damoklův meč(báje) meč visící nad hlavou - hrozba stálého nebezpečí
- viz gordický uzel, Ikarova křídla, Rubikon, Sysifova muka, Tantalova muka
damping(dumping) důsledek nadvýroby [levnější prodej vyváženého zboží za hranicemi než ve státě výroby, příp. prodej pod výrobní cenou]
dampr(dumpr) vozidlo k místnímu přemísťování/ vyklápění zeminy aj.
danstupeň zkušeností hráče urč. her [právo nosit pásek urč. barvy]
dancingvečerní zábavní podnik, tančírna
- viz bar
dančice, danělasamice daňka [nemá paroží, kdežto daněk má velké lopatovité paroží
mládě je danče]
dar, darovatvěnovat dar, podarovat
věno/ -vání
dáreček [kdos/ něco podezřelého]
dardametoda trhání skal/ betonu a rozrušování hmot bez výbuchu [hydraul. tlakem až 365 tun]
prohra [nakládačka]
karetní hra
zájmová skupina
(arabsky)andělé
jméno
darkerobjekty z jap. anim. scifi filmu - nezbední darkeři zkratují elektrická vedení na sloupech
[darknes = tma] darkeři tmu dělali [byli aktivní kolem roku 2001
z recese se zdravili Sieg Dark]
darling[důvěrné oslovení] míláček, drahoušek
- viz nautila
darmomarně [zbytečné plýtvání časem]
daremný = marný, zbytečný
zbůhdarma
- viz mrhání
darmota1. (Bumelia) strom z Jamajky s jahodovitými plody - proti průjmu
2. (Sideroxylon) dnes již vzácný rod subtropických dvouděložných rostlin z čeledi zapotovité (Sapotaceae), potrava motýlů
3. severoamer. strom - bílá kůra proti zimnici
4. Ďarmoty město u B. Štiavnice
databankaPC software a data/ záznamy na nosičích různého typu k běžnému užívání i zálohy, patřící jednomu vlastníkovi či instituci
- viz masmédia
datle(Phoenix dactylifera) hnědé oválné plody datlovníku, pochoutka, energetická a vitaminová bomba
datlováníneumělé psaní klávesnicí
(datel (Picinae) černý šplhavý pták, ťuká zobákem do kmenů)
- viz ptáci
davneuspořádaný shluk lidí
- viz chumel, mítink, shromáždění, plénum
dávatdo-/ po-/ při-/ vy-/ roz-/ u-/ dávat
[dávka/ -y mateřské, nemocenské.., d. jídla, přídavek]
- viz dar, porce
David a GoliášChytrý David ač malý, překoná statného Goliáše [Biblický příběh ze St. zákona]
- viz Filištíni
Davis Cupmužská týmová tenisová soutěž o pohár
daviscupový
(Fed Cup – ženská týmová tenis. soutěž o pohár
fedcupový)
- viz
dávitucpat či stlačit hrdlo/ hltan a tím omezit polykání i dýchání
udávit se, zadávit koho
de facto[de fakto] podle skutečnosti
podle skutečnosti
(de iure = [de jure] = právně/ podle práva
de luxe = luxusní, přepychový)
de iure[de jure] právně/ podle práva
- viz JUDr., utrakvisté
de luxe[delux] luxusní, přepychový
dealer(z angl.- čti dýler) obchodník/ prodejce, zprostředkovatel/ jednatel/ makléř
- viz distribuce, burza, byznys, obchod
debaklutrpěná velká prohra, úplná porážka, neúspěch, pohroma
debatadiskuse/ výměna názorů, jednání, povídání, rokování, rozhovor, rozprava
též zasedání, konference, schůze [výboru či pléna], beseda
- viz mítink, potlach, sese, sraz
debetdluh
záporný zůstatek na účtu
levá strana účtu, má dáti
debilitalehký stupeň slabomyslnosti
- viz moron
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist