Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene D

Počet nalezených zmínek: 556    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   
deklaraceveřejné, obvykle slavnostní prohlášení či vyhlášení [přiznání, oznámení]
celní d. - celní hlášení
- viz proklamace
deklasovánípokles/ ztráta důvěry/ postavení
(deprivace = neuspokoj. důlež. psych. či fyzické potřeby
cit. strádání
chudoba)
- viz emoce
deklinacesklon, náklon
úhlová vzdálenost hvězdy od rovníku
výchylka magnetické střelky [kompasu, buzoly]
skloňování
- viz azimut, inklinace, slunovrat
dekoktodvar (decoctum) pevné drogy [kořeny, kůra, semena, dřevo či lodyhy - musí být vyvařeny, aby se uvolnily jejich obsahové látky]
dekolt, dekoltážobnažení ženského hrdla, šíje a horní části trupu, zejména poprsí, hlubokým výstřihem oděvu
- viz prsa, ňadra
dekorslavnostní či umělecká výzdoba/ ověnčení, ap.
- viz dekorace, dekorování, dekórum
dekoraceozdobné/ dekorativní doplňky
divadelní ap. výprava [např. kašírované předměty, rekvizity, stavby/ kulisy, praktikáble = skládací stupínky]
dekorování(slavnostní) udílení/ propůjčování vyznamenání (medailí, řádů), cen, aj.
dekorovaný porcelán [cibulák, henrieta aj.]
- viz dekórum, keramika
dekórumzachovávání společenských zvyklostí (dodržovat d. v jednání - slušnost, zdrženlivost, vážnost, důstojnost)
- viz dekorování, protokol
děkovatprojevovat vděčnost za obdarování, pochvalu ap.
d. Bohu - bohudík
d. po vystoupení obecentstvu aj.
- viz šarivary
dekovat se(z něm Deckung - úkryt) odejít, ukrývat se, zmizet z očí, schovávat se
- viz pakovat
dekretúřední ustanovovací listina, nařízení, nařizovat dekretem
nadekretovat
(oktrojovaný = vnucený, nařízený)
- viz charta, office, Beneš. dekrety
děkuji(hovorově) angl. - senkjů
něm. - dankešén
fr. - mersi
rus. - spasíbo
- viz nerozumím, prosím
dělatpracovat [dodělat - dokončit
nadělat - forotu, ostudu, dluhy, řeči]
nedělat - hlouposti, chyby, nic/ zahálet
obdělat - pole, maso
oddělat - odkrýt,ubít
podělat - pokálet
předělat - změnit
přidělat - zvětšit, připevnit
sdělat - shrnout, sejmout, složit
udělat - vyrobit cosi/ věc, pořádek
d. mistra
vydělat - peníze/ vejdělek, kůži
zadělat - těsto, zamontovat, zatarasit, zamazat
atp. - užívat různé předpony)
(DS = dělnická strana)
d. drahoty
činit,konat/ vykonávat, provádět práci/ činnost
zastávat nějaké místo/ funkci
(slang.: uďál [udělal] ap.)
- viz dílo
dělbad. práce [rozdělení původních činností na dílčí/ spec. operace pro snazší dosažení celk. výsledků]
uplatňuje se i mezi státy
- viz racionalita
delegace, delegovánípřenesení pravomocí/ zmocnění
poselstvo/ deputace/ mise
zvolený/ vyslaný/ pověř. člen/ delegát/ zást./ parlamentář skup./ týmu
- viz deputát
delfín"mořský [učenlivý, přítulný] ozubený savec z řádu kytovců
delfinárium = bazén k předvádění cvičených delfínů
plavecký styl ""motýlek""
- viz motýlek, tuleň"
delikatesadelikatesa, lahůdka, lahodný, labužnická specialita
- viz catering, dezert, gurmán, gastronom, pikantní, delikátní
delikátníjemný
jemnocitný/ taktní
ožehavý, choulostivý, ošemetný, citlivý, vyžad. obezřetnost
- viz delikatesa, dezert, delikt, ošemetný, prekérní, sublimní
delikt(delictum - vina, zločin) poklesek, provinění, porušení zákona/ práva, přečin/ zločin
důsledek protiprávního jednání
(delikvent = viník, provinilecjenž spáchal delikt
corpus delicti = předmět doličný)
- viz emancipace, líčit, relikt
delimitaceurčení/ vymezení působnosti - hranic [při dělení majetku]
rozhraničení
(demarkační čára = linie oddělující soupeřící státy/ vojska)
deliriumzmatenost, obluzené vědomí, duševní onemocnění - kvalitat. porucha vědomí, [„d. tremens“ – chron. alkoh. otrava]
- viz demence, halucinace, iluze
děloha(uterus) vnitřní [plodová] část ženského pohlavního ústrojí
- viz matrix, matice
deltapísmeno řecké abecedy
rozvidlené ústí řeky
- viz řecká abecedai
demagogieargumentace překruc. faktů s cílem získat přízeň posluchače podněcováním jeho citů, hrdosti, egoismu, předsudků ap.
demagog
- viz populizmus
demaršediplomat. důrazné upozornění, protest/ výstraha/ zákrok jedné vlády proti druhé
- viz dementi, edikt, komuniké, memorovat {memorandum}, nóta
demenceduševní nemoc - oslabení rozumových schopností v důsledku degenerativních přeměn mozkové tkáně
dementní osoba
- viz amence, delirium
dementiúřední popření nebo vyvrácení/ odvolání zprávy
dementování [příp. s omluvou
dementovat = popírat, vyvracet {chybnou informaci}]
demižonvětší skleněná baňatá nádoba s hrdlem, opletená proutím, s jedním či dvěma uchy
ce / -
demo-část slož. slov mající význam lid/ lidový
(demo = demoverze [s omez. funkčností], ukázka)
- viz demografie, demokracie, demonstrace
demobilizacepostupný návrat mobilizovaných vojsk do civilu, zpětný přechod na mírové hospodářství státu a likvidace válečných škod
demografievěda zabývající se reprodukcí obyvatelstva, výzkumem lidských populací
[demografický
demogr. údaje/ data]
demokracievláda lidu
systém institucí dělby činností a delegování moci - přímé/ rovné/ tajné volby, lidová kontrola
za d. je prioritou člověk
- viz pluralita
demolicelikvidace/ bourání nepotřebných staveb [s úpravou terénu]
- viz asanace, brownfieldy, destrukce, klučení, laz, novina, paseka, zplanýrovat
démon, démonizacedobrý či zlý duch/ ďábel
(démonizmus = víra v d., démon. síla/ moc
démonizovat = přičítat vlastnosti d.
- viz démonolatrie, spiritizmus, okultismus
démonolatriekult přírodních duchů, bytostí nižšího řádu, oživujících přírodní zákony a jevy
- viz démon, moloch, skřítek
demonstracepředvádění/ ukázka nějaké činnosti
mas. vystoup. lidu k nápravě chyb vedení ap. (míting, manifestace, protestní/ vzpomínk./ volební ap. akce/shromáždění - tábor lidu/ stávkujících)
- viz emergence, experiment, masa, míting, monstrózní, odboj
Den armádybýv. stát. svátek [6.10.1944 1. čs. arm. sbor na vých. frontě překročil Karpatsko-dukelský průsmyk]
Nynější Den a. je 30.6. - kdy r. 1918 naši legionářiv Darney [Francie] přísahali věrnost budoucímu čs. státu
- viz ČSR
denaturacezbavení přirozených vlastností (např. přidáním nějaké látky
denaturovaný líh aj.)
dendrologienauka o dřevinách [dřevo = lignum]
dendrolit = zkamenělé dřevo
lignát = lis. dřevotřísk. [izolační] deska
- viz hobra, heraklit
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist