Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene D

Počet nalezených zmínek: 556    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   
dentista(dens – zub) zubní technik/ zubař
dentální = zubní
- viz stomatologie
denudacesnižování zem. povrchu/ obnažování podložní horniny [zvětrávání, svahové pohyby/ přesuny hmot a eroze]
- viz reliéf, metamorfóza, eroze
denunciant, denunciaceudavač, donašeč, kolaborant, bonzák, nasazený špión/ slídil
nařčení, udání, donášení [důvod k propuštění, trestu, odnětí funkce]
- viz bonzák, špión
deodoranttělový sprej proti pocení a zápachu
desodor
- viz odér
departmán(department) označení úseku, odboru nebo oddělení ve státním úřadu
(departement = území/ oblast pod vzdálenou správou země)
dependence(depandant/ detachement) závislost/ oddělení
(d. = ubytovna aj. mimo centr. budovu, přístavek/ pobočka)
- viz detašovaný, filiálka, expozitura
dependentzávislý, druhotný, podmíněný, závisející [... marže v tomto odvětví jsou ve značné míře závislé na cenách krmiv]
- viz dependence, detašovaný, marže
depešák(slang.) vyznavač hud. stylu černě oděné angl. skupiny Depeche Mode z 80-tých let 20.stol.
depilacekosmetické odstraňování nežádoucích chloupků, vlasů
epilace
depo(depot) skladiště
hajcunk/ výtopna lokomotiv
stáj/ místo k ošetření soutěžních vozidel
(deponovat = uložit, dát do úschovny/ banky)
- viz hic, stáj
deponovatuložit, ukládat, dávat do úschovny
- viz depo
deportacenucené vystěhování, vyvezení [obv. z trestu]
- viz portáž
depozitum(depo-sit/ -zit) vklad, vložená částka
uložená věc či peníze
(depozitář = sklad, ulož. sbírky)
- viz depo, filiálka, hotovost
depresepokles
skleslost, pocit sklíčenosti
prohlubeň/ proláklina
(opak elevace/ zdvih)
- viz šoufl, stres, migréna
deprimaceznepříjemňování, znejisťování někoho [„neuspořádané/ stísněné prostředí nás deprimovalo“]
deprimovatskličovat, stísňovat, působit subdepresivně až depresivně
- viz deprese, deprimace
deprivaceztráta, zbavení/ nedostatek něčeho
strádání, málo mateř. lásky [v dětství], neuspok. biolog. a psych. potřeb, omezení sociálních kontaktů
deputaceposelstvo, delegace
vyslaná skupina vyjednavačů/ zastupitelů
deputant = delegát
- viz delegace, mise, parlamentář, deputát
deputát, deputátníknaturální příděl
([pod-] deputátník = zaměstnanec s část. natur. kompenzací výdělku)
- viz delegacenájemný stálý či sezónní pracovník (panského dvora aj.) za smluvní bydlení a naturálie (směl si chovat domácí zvířata)
poddeputát
deratizaceaplikace prostředků proti šíření chorob hlodavci
- viz asanace, insekt, brouci
derbyvelké koňské dostihy
též sport. utkání tradičních, obvykle. místních soupeřů
- viz dostihy, falanga II., parkur
derivacezákladní pojem matematiky, konkrétně diferenciálního počtu. Derivace nějaké funkce je změna obrazu této funkce v poměru k nekonečně malé změně jejích argumentů. Opačným procesem k derivování je integrování
- viz integrál
dermatitida(derma = kůže) kožní onemocnění [např. ekzém, vyrážka, furunkl - nežit, ohranič. hnisavý zánět, vřed]
- viz alergie, akné, lupen, opruzenina, venerický
derniéraposlední představení/ uvedení
- viz debut, premíéra, repríza/ opakování, šot, spot
děrný štítekmédium – lístek k děrování a pneum. čtení textů ve spec. kódu [KOI, DKOI aj.] k počítač. zpracování a přenosu
obdobou je děrná [až osmistopá] páska
děropáčmasivní truhlářské/ tesařské páčicí dláto
děrovačkakanc. pomůcka k děr. dokumentů [k zakládání do šanonů aj.]
d. děrné pásky/ děrných štítků [k počítačům]
- viz perforace, periférie, sešívačka, šanon
dervišžebravý / tančící muslimský/ súfijský mnich
asketa
desátek(hist.) sobotáles - týdenní odměna/ mzda učitele
- viz salár
desateropřikázání Boží: 1. Nebudeš mít jiné bohy!, 2. Nebudeš zneužívat mého jména!, 3. Budeš zachovávat den odpočinku!, 4. Budeš ctít otce a matku svou!,5. Nezabiješ!, 6. Nesesmilníš!, 7. Nepokradeš!, 8. Nebudeš lhát!, 9. Nebudeš žádostiv po ženě bližního svého!, 10. Nebudeš závistivý ani chamtivý!
desén(fr. dessiner = kreslit
lat. signum = znamení) - vzorek na tkaninách ap
designace, designováníustanovení, úřední jmenování do úřadu, označení, pojmenování
designovaný
- viz dyzajn
desinfekcesoubor opatření vedoucích ke zničení mikroorganismů pomocí chemických nebo kombinovaných postupů
- viz asanace, deratizace, insekt
deskriptivní geometriepromítání 3D útvarů na dvourozměrnou nákresnu
- viz , 3D, geometrie, perspektiva
desktop(desktopový počítač) je klasický stolní počítač [na rozdíl od notebooků {přenosný počítač} nebo iPadů aj. s omezeným vybavením]
- viz PC, IT
despektopak respektování [pokynů, příkazů, zákonů ap.]
projev nesouhlasu, pohrdání, jiného mínění, opovržení
neposlušnost, odboj
- viz respekt
desperátzoufalec, zoufalý odvážlivec, psanec, bandita - [Robin Hood, Ned Kelly, aj.]
despotaneomezený vládce, tyran
despotizmus = krutovláda/ krutá panovačnost/ tyranství/ ukrutnost
- viz tyran
destilacezkapalnění par vroucí kapaliny ochlazováním [k získání kapalin o žádaném bodu varu, např. lihovin]
- viz termika
destinacemísto určení/ cíl [při cestování letadlem apod.]
předurčení, osud
(departure = odjezd/ odchod, dep. flight = odlet)
- viz arrivee
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist