Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene D

Počet nalezených zmínek: 556    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   
destrukceničení [samovolné či organizované]
výbuch, zbortění, zničení
destrukční četa
destruktivní [případ/ situace]
- viz likvidace, devastace, asanace,pyrotechnik, detonace, trhaviny, plenit
deštění(hist.) obklad [táflování] stropů, stěn či soklů dřev. deskami [mahagon aj.] pomocí lišt ve zdivu
(táflička - {z něm. Tafel - tabule} tab. [čokolády aj.])
- viz kazeta
detašováníchemické čištění skvrn - předúprava při výrobě textilií
detašér = čistič skvrn
detašovanýnapř. odděl. pracoviště/ provoz [detašmán] s omez. spektrem služeb aj.
org. součást vzdál. pracoviště vyššího typu
- viz dependence
detekovatzjišťovat, odhalovat detaily
(detektiv = vyšetřovatel
zast. profous/ žalářník)
z frekvenčního pásma d. hledaný signál
- viz detektor, senzor
detektoraparát ke zjišťování lži, dat, kovů, zdr. funkcí, frekvencí aj.
jako d. býv. krystalek [přijímačů] byl užit krystal galenitu s pérovým hrotem
detencezdržení či zadržení, internace
právní stav [ovládání cizí věci
detentor = vlastník věci, držitel]
detenční ústav [pro nenaprav. zločince]
- viz držba
detendérzkapalňovač plynů
(detenze = uvolnění tonusu [svalového napětí])
detergentsyntetický čisticí prostředek [např. k praní, chemické likvidaci výměšků ap.]
- viz macerace
determinacevymezení, určení [pojmu, směru vývoje], vztah mezi určujícím a určovaným
determinování
determinantpojem lineární algebry - číslo, které je jistým způsobem přiřazeno čtvercové matici
deterministickývlastnost procesu, jehož každý stav je určen předcházejícím
determinizmusnázor o nutné příčinné podmíněnosti všech událostí
všeobecné zákonitosti příčiny a následku
determinovatpředurčit/ určit/ obdařit vlastnostmi nebo nasměrováním vývoje
detonacespalování nadzvukovou rychlostí, kde rázová vlna destruuje (ničivým výbuchem/ třeskem = destrukcí) okolí
- viz destrukce, pyrotechnik
deus ex machinaantický termín dnes užívaný v přeneseném významu jako někdo/ něco náhle se objevující a přinášející nečekané [božské] řešení
deuterium / D"izotop - atom s jádrem 2H [má v jádře po jednom protonu a neutronu a od běžného vodíku se liší atomovou hmotností]
dnes je deuterium využívánotaké jako účinný stopovač biochemických reakcí
ve spojení s kyslíkem tvoří ""těžkou vodu"" [do vodíkové bomby]
- viz energie"
devalvacesnížení zlatého obsahu/ kurzu, měnové parity peněžní jednotky
(revalvace = zhodnocení, zvýšení směnného kurzu měny)
devastaceničení, pustošení, plenění
- viz decimovat, plenit
děvečkaslužka
(holčička/ děvčátko/ dívenka od naroz. do 12 let
od 12 let dívka/ děvče
od 15 let děva/ slečna
od sňatku paní/ žena)
- viz panna, seriózní
developerrealitní agentura/ kancelář/ služby, realitka
komercionální zprostředkovatel [prodeje nemovitostí aj.]
vývojář
stavitel
- viz realita, komisionář
deviace(deviare – odchýlení od správné cesty) odchylka, úchylka, vybočení/ odklon od normy
odchýlení horolez. lana či pevné opory aj.
- viz aberace
deviantúchyl/ -ák, pachatel amorálních [nemorálních] činů
(chování porušující sociální normu)
- viz pedofilie, perverze, sadismus
deviátor(horolezectví) odtažení lana od stěny [skobou a repšňůrou] aby se o ni nepoškodilo
- viz repšňůra
devizapohledávka v zahran. měně [volná/ vázaná]
může být depon. {jako avoár}, užita k vyrovn. závaz. jako valuta
zisk z  činnosti/ jednání
- viz avoáry
devotnípokorný, ponížený, podlézavý člověk, patolízal
- viz mílius
dextrinprášek získaný okyselením bramborového nebo pšeničného škrobu [užívaný k přípravě lepidel a také v hutnictví, papírenství aj.]
dextro-první část slov mající význam pravo- [opakem je sinistro-]
dextrotropní = pravotočivý
- viz laterální, levák
dezénvzorek na pneumatice [letní, zimní ap.]
dezentýrovatdezertovat, svévolně/ svémocně se vzdalovat/ zběhnout (porušit [voj.] přísahu/ předpis zběhnutím)
dezertér/ desertér = zběh
- viz dezerce
dezerceútěk/ upláchnutí/ zmizení/ vzdalování se [zahnout kramle/ frnknout/ uletět]
- viz dezentýrovat
dezertzákusek, poslední část/ závěr menu
d. víno = s vysokým obsahem alkoholu a cukru
desert
- viz delikatesa, dezentýrovat
dezinfekceničení vegetativních mikroorganismů chemickými a fyzikálními prostředky
prakt. péče o sterilizaci/ čistění živ. prostředí
- viz asanace
dezinformace(lat.: de = od, informare = vzdělávat/ upravovat) lživá/ klamná/ falešná informace/ šeptanda k ovlivnění úsudku a názoru
desinformace
dezinsekce[též desinsekce/ postřik ap.] soubor metod a prostředků k hubení hmyzu a dalších členovců, [přenášejí choroby - v blízkosti lidí, potravin, i v přírodě - komáři]
[též desinsekce/ postřik ap.] soubor metod a prostředků k hubení hmyzu a dalších členovců, [přenášejí choroby - v blízkosti lidí, potravin, i v přírodě - komáři]
dezolátníšpatný, nevzhledný, neutěšený, zoufalý, žalostný, zkurvený, hrozný stav [„pod obraz“]
nenapravitelný/ desolátní stav
dezolát = nenaprav. člověk
dezorientaceztráta orientace, bezradnost, záměrné uvádění koho ve zmatek
dezorientovaný, dezorientovat
desorientace
di, pudu(slang.) jdi/ půjdu, [nepudem, maž/ mazej/ syp domů !]
di-předpona znamenající dvojí [dioda = elektronka či polovodičová součástka se dvěma elektrodami
dipólová anténa aj.]
- viz bi-, dioda
diaoznačení vybraných potravin pro diabetiky [= nemocní úplavicí cukrovou - diabetes]
dia/ diák = diapozitiv
- viz biograf, cukrovka
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist