Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene V

Počet nalezených zmínek: 558    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   
V4Visegrad. skupina: ČR, MR, PL, SR
v EU od 1.5.2004
spolupráce zemí za celoevr. integraci [hlavně se sousedy]
- viz EU, OBSE, OSN, UNESCO, BRICS
vabankhazard, sázka o všechno, o celý vklad
- viz bank, trop
vábničkapřípravek k vábení/ přivolání tvorů [savců, ptáků ..] zvukem
váčekmalý vak/ sáček/ kapsa
dutina organizmu [zubní, tělní aj.]
vačkaexcentr. výstupek hřídele ovládající suvné zdvihátko přitlačované pružinou [od tvaru vačky závisí pozvolný či náhlý zdvih/ pokles, nebo kyv]
vadajev, kdy je věc nefunkční, nespolehlivá, poškozená, neodpovídá obsah či někt. zákl. vlastnost, má vadný vzhled/ chuť, má prošlou záruční dobu, nemá návod ap.pokud jde o živé tvory, faunu či flóru, vady mají být otestovány, ověřeny a přejímateli předány ověřené prův. doklady [pravosti ap.]
- viz expirace, garance, test
vádemékum(vademecum) příručka, rukověť, návod, průvodce
- viz manuál, regule
vádíerozí vzniklé údolí v polopoušti jímž občas protéká řeka
- viz eroze
vaflemoučník z kyn. nebo nekynutého těsta, pečeného mezi dvěma železy s typickým mřížkováním, pocházející z Francie a Belgie. Podobně jako palačinky se konzumují samotné nebo polité marmeládou, čokoládovým krémem, šlehačkou ap.
- viz čokoláda, marmeláda, palačinky, těsto, šlehačka
vagabundlump, rošťák
- viz gauner, kriminálník, pobuda, bezdomovec, tulák
vagacedovolená/ prázdniny/ vakace
- viz vakát
vagínagenitál, pochva/ vnitř. část samičího pohlav. ústrojí placentálů a vačnatců [kloaka - u slípek ptactva]
(vulva = lůno, klín, vnější ženská rodidla)
vágníneurčitý, nejasný, nepřesný, nejednoznačný
- viz vakát, vagace
vagón1. měrná jednotka: a) 1 vagón = 10000 kilogramů = 10 tun = 100 metrických centů = 104 kg
b) pojem velkého množství [je toho tam honě/ vagón/ hromada]
2. přípoj. kolej. vůz osobní, spací a nákl. [včetně „dobytčáků“, cisteren, pošt. a služ. vozů, vozů metra a tramvají též s vlast. pohonem]
(nepatří sem však lokomotivy, drezíny, stroje, těžní vozy/ hunty])
- viz doprava, logistika, vagónování,
vagónovánínakládka nákl. kolej. vozů
- viz instradace, rampa
váhav. lékárnická, kupecká, decimálka, vozová, kolejová, skladová, automat./ prodejní [s reg. pokladnou na čár. kód], zavěšovací - přezmen s posuvnýmzavažím, mincíř - pružinová v. se stupnicí
(u starš. vážicích zařízení se užívala kalibrovaná/ cejchovaná závaží)
závěs na oji povozu [kyvné břevnose zavěšenými rozporkami/ brdečky pro zavěšování postraňků potahu]
(vodováha [ke kontrole vodorovn.])
Brutto/= váha nákladu celkem, Netto = čistá váha produktu/ obsahu bez obalu, Tára = váha obalu
(Brutto mzda = hrubá mzda, atp.)
„Vážený“= ctěný
váh. kategorie
- viz gravitace, tíha, vážit
vahadlostojan s dvojzvrat. pákou, bidlem s protiváhou a okovem (k „vážení“ vody ze studny [„navaž vodu!“])
pákový přenos síly
součást manip. techniky aj.
váhat, váhavostmít pochybnosti, nebýt si jistý
těžké rozhodování
- viz skrupule
váhové kategoriev boxu: [dříve rohování] od 1.10.2010 - muži: lehká muší - nad 46 kg, muší - nad 49, bantamová - nad 52, lehká - nad 56, lehká velterová - nad 60, velterová - nad 64, střední - nad 69, polotěžká - nad 75, těžká - nad 81, supertěžká - nad 91 kg
(Staré - od 2003 do 1.10.2010: papírová, muší, bantam., pérová, lehká, velter., lehká střední, střední, polotěžká, těžká, supertěžká)
Existují i kateg. ženské a juniorské
- viz SOT, bantam, welter
vachmajstr(zast. z RU) strážník, policajt, hlídač
(vachcimra = strážnice)
- viz varta, ponocný, žandarm, veršusák, OSŽ, vechtr
vachrlatýstav - nejistý, na pováženou/ sakramentský/ setsakramentský, nespolehlivý, nahnutý, špatný, nevýhodný
vaječníky(ovária) párové samičí pohlavní žlázy [tvaru švestky] v nichž dozrávají vajíčka [produkující také ženské hormony estrogen a gestagen]
vajglcigaretový oharek/ špaček/ nedopalek
vajíčkokovová půlená vejčitá apod. nádobka s dírkami a řetízkem (k vaření sypaného čaje)
produkt vaječníků samic/ slepic aj.
- viz vaječníky
vajksleodrůda kyselých višní - kyselek
vakátprázdná stránka knihy
(vágní = prázdný, bezobsažný, neurčitý, nepřesný)
- viz bianco, entropie, vagace
vakcínaočkovací látka nebo imunizační agens [látka, jejíž vpravení do organismu má zajistit navození imunity proti specifické chorobě]
vakcinace
- viz agens, injekce 
vakuovýzaložený na podtlaku: vakuová pec, komora, sušárna, odparka; vakuový filtr; vakuové balení, plnění; vakuová technika; vakuové lití
- viz vakuum
vakuumvzduchoprázdno: [žít izolovaně ve vakuu; prázdný (evakuovaný) prostor, kde nejsou plyny ani páry
fyz., tech. nižší než atmosférický podtlak
vákuumvzduchoprázdno, absolutní prázdnota
(K.Čapek: Továrna na absolutno)
valhradba, ochranný val, násep, přehrazení
- viz bašta, kačírek, taras, fortifikace, šance
vál, válec, váletpomůc. k válení těsta
přídavek nesený na nůši
stroj/ pomůcka k vál. zeminy aj.
válenda/ gauč k odpočinku
valivé ložisko aj.
nával lidu
valit oči/ sudy
valachvykastrovaný [vykleštěný] hřebec, tažný kůň
Valašiobyvatelé národopisné oblasti Valašsko [v. nářečí, zvyky] - Val. Meziříčí, povodí Bečvy, Beskydy, Vizovice [pův. pastevci migrující ve 14. - 17. stol. z již. Rumunska]
- viz Hanáci, Slovácko, Chodové
valdhornalesní roh [žesť. dechový hud. nástroj]
- viz horna
valenatrvalo odejít/ rozloučit se/ opustit někoho/ dát komu vale [pa, sbohem, košem]
pozdrav/ rozloučení
měj se, buď zdráv, čaó/ čau, ádijé!, ahoj/ nazdar/ servus/ [dal jí vale a šel za jinou]
- viz kvinde, valem
valem, valněspíše hromadně, houfně, spolu [valem více nebo zase méně ]
nevalně = jen trochu/ málo
valencehodnota, platnost, významnost
1. schopnost atomu [skupiny atomů] vázat jiné atomy či skupiny v přesně definovaných poměrech = mocenství [valenčním číslem se v chemii označuje počet ch. vazeb tvořených atomem daného chem. prvku [val. elektrony]
2. intenzita i rozsah působení faktoruna organizmus
3. schopnost např. slovesa, vázat na sebe určitý počet dalších větných členů: - viz kovalence, pár, syntaxe
válenkydámské zdobené vysoké oteplovací boty, zpravidla filcové/ plstěné
huculky
valeriánakozlík lékařský
v. kapky [Valeriana officinalis] proti nespavosti
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist