Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene V

Počet nalezených zmínek: 558    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   
vrubrýha či zářez, vryp
připsat cosi komu na vrub/ na účet
kdosi má u mě za cosi vroubek [měl by jej odčinit]
dluh aj. na cizí/ vlastní vrub
zevrubně = důkladně
vroubený = zdobený/ obroubený/ lemovaný, vruboun posvátný, potápník
vroubkování, čímsi vroubené okolí ap.
- viz hovnivál, lem, roubení, újma, úkor
vrut1. šroub do dřeva
2. otočka těla kolem podélné osy
3. přemet s vrutem
vrzánívrzot, skřípavý zvuk suchého tření (pantů/ závěsů, nenamazaných kol/ ložisek … )
rozvrzaný [nábytek, povoz aj.]
vřavarámus, křik rozvášněného davu/ sběře, skandování a napadání
- viz ataka, vařící, sběř, skandovat
vřes obecný(Calluna vulgaris - též zvaný břes, erika), stále zelené keříky - okrasa zahrádek a skalek, obsahuje glykosid arbutin, třísloviny, hořčiny, kyselinu křemičitou, saponin, alkaloidy aj.
droga [květ] je bez pachu, má trpce nahořklou chuť, působí protizánětlivě a antibakteriálně
VSVaršav. smlouva lid.-dem. států z r. 1955 [odezva na vznik voj. paktu NATO záp. států z r. 1954 v Paříži - zaved. embarga]
velit. stan.
- viz NATO, EU
vsádkanezbytné množství suroviny či topiva k zpracování na výsledný produkt aj.
- viz vysoká pec, konvertor, parní kotel
vstříc, vstřícnostpřipravené uvítání
podílení se na přípravách
snaha o rychlejší a kvalitnější splnění úkolu/ plánu [např. stachanovština či protiplán za socializmu]
[bezplatná] výpomoc
- viz etika, slušnost
vsugerovat, sugerovatovlivňovat, něco komu vnucovat, namlouvat, hypnotizovat
sugescí koho ovládat
- viz hypnóza, sugesce
vysoká škola [všechny druhy]
- viz AMU, katedra, promoce, SOU
však, všakovánítýká se průlinčitého prostředí [kapiláry ap. umožňují nasáknutí a pak i průsak kapaliny skrz takové hmoty - půda, dřevo, měkké materiály]
všednostzavedený stereotypní způsob styků, jednání a chování bez výkyvů a zvláštních událostí
běžná každodenní monotónní průměrnost a šeď
Všech Svatýchcírkevní svátek (1. listopadu)
všetečnostvšetečka
zvědavě vlezlý, všetečný kluk [všecko ho přitahuje a musí to vyzkoušet, sáhnout si, nadělá škody nebo se spálí]
všežravci(omnivor či pantofág) živočich schopný strávit potravu živočiš. i rostlin. původu [kur, vepř, šváb, hlodavci, medvědi, opice i člověk]
- viz býložravec
všivákhustý hřeben (k vyčesání vší)
kdo se chová podle a falešně - neřád, darebák, halama, ničema, farizej, hajzl …
všivárna, zavšivení
- viz hřeben, veš
Všudybylpohádková postava, též Všudybílek
vtovčetně, spolu, zahrnutí do počtu
(opakem je: bez, krom/ -ě, mimo, nadto, vyjma)
VTRvědecko-technická revoluce
- viz progres
vůčivztah/ zřetel v. něčemu/ předpisům
být ohleduplný, šetrný k...
naproti tomu ...
oproti/ vzhledem k [čemu]
protikladem v.
vůčihledě konal/ snažil se ...
vůdčí(zast.) vůdčí list [=řidičský průkaz]
v. osoba/ -nost [vedoucí]/ myšlenka
- viz idea
vúdů(voodoo) magie západoindických černochů, čarodějnický kult, šamanství
vůlbulík/ vykastr. býk - tažný tur dom.
(věšet bulíky na nos = tropit žerty/ lhát)
vůle = mezera/ uvolnění
lid. vlastnost
- viz bejkovina, vymiškovat, bulík
vulgarismus"sprosté [vulgární] slovo, vyjadřující negativní postoj k člověku, který je užívá
vulgarita/ „nadávka“
zkratka ""vulg.""
vulgarizace = zesměšňování
"
vulgárníneslušný, hrubý, sprostý, košilatý
ordinární
všední, obyčejný, lidový, nespráv. zjednodušující
vulgarita/ sprosťáctví = švajneraj [schwein - něm. prase]
vulgopřezdívkou/ obecně/ alias/ nebo také, přezdívka
- viz alias, nick, synonym/ -um, vulgarismus, vulgární
vulkánsopka - občasný vývěr magmatu kráterem na povrch země ve formě tekoucí lávy, plynů, popela a kamení
- viz fíbr, gejzír
vulkanizacetechnologie chem. zprac, polymerních materiálů (přír. kaučuk či umělé materiály) na pružnou či tvrdou gumu
protektorování pneumatik)
vůzdopr. prostředek o 3 a více kolech – kolejový/ silniční, kolový/ pásový, samohybný/ vlečný, lokomotiva, rejd. podvozek [šasí]
trambus/ tahač/ přívěs/ návěs, os./ nákl./ spec.- auto/ vagón
nástavby [valník/ skříň/ bus/ kabina, jeřáb, cisterna aj. speciály]
- viz trajler
vyakčněnípoválečné vyřazování kolaborantů aj. reakčních živlů Akčním výborem Nár. fronty z bezúhonných [mezi nedůvěryhodné občany]
výbavavěno ženicha/ nevěsty do manželství
doplněk soupravy/ zařízení/ kompletu
vybavitsplnit, vyřešit věc/ záležitost
doplnit inventář/ neúplnost náležitostmi/ příslušnou výbavou
(podobně odbavit, zabavit/ odejmout zakáz. věc)
vyblejsknoutvyfotografovat/ vyfotit, pořídit fotosnímek
blejsknout se čím = předvést se/ na odiv
blýskání lesklého
vzdálené bl. na časy
- viz blesk, selfie
vybrané předpisyviz , [nekoment.]
- viz kodex, norma
vybubnovat[příp. vytroubit] bubnováním svolat občany v dané části obce a vyhlásit jim obecní aj. vyhlášky [rozhlas ještě nebyl]
(přijít na buben = na mizinu)
vycajchňovat senechvalně se projevit/ vyznamenat/ ukázat
- viz bleskojistka [blejsknout]
vycepovatvychovat k poslušnosti a práci
(cep = hist. ruční nástroj k mlácení/ výmlatu obilních snopů)
- viz mlátička, biják, piplat
vycpávání(taxidemie) metoda preparace zvířat [mazlíčků] postupným vyplňováním vycpávkou [zooppastika], či navlečením kůže na tvrdé tělo [dermoplastika]
vyčaseníodeznění špatného počasí [„vyčkej až se vyčasí“]
vyčinitv. kůži [= činění/ vydělávání kůží tříslem bylo užíváno již před více než 5000 lety]
(v. = vynadat někomu)
- viz tříslovina
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist