Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene V

Počet nalezených zmínek: 558    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   
viry(částice virion) komplex bílkovin a nukl. kyselin vel. do 300 nm s dědičnou výbavou genů [vir. genom, enzym], který virům umožňuje se šířit mezi hosti-telskými buňkami a jedinci
viry stojí mezi živou a neživ. přírodou [jsou menší než buňky, ale donutí jiné buňky k svému množení]
obligátní intracelulární[> “uvnitř buňky”] paraziti (liší se složitostí, druhem nukléové kyseliny nesoucí genetickou informaci, i způsobem replikace [růstový cyklus virů probíháetapovitě, dokončení jedné fáze je předpokladem zahájení té následující])
v. jsou původci [infekčních nemocí] viróz
- viz bakterie, DNA, jedovaté, vir,počítačové viry, malware
viržinkodříve oblíbený tenký doutník (kuřivo, pův. z Viržínie
trabuko = krátký tlustší kubánský doutník)
- viz kouř, bafat, šluk
vířenív. bubnů, [točení] vodní či větrný vír/ tornádo, tanec, rozvířený prach
- viz cunami
vis maior(práv.) z vyšší moci
- viz kiks, malér, průšvih, šlamastika
visačkazbožový přívěsek [štítek/ logo s popisem výrobku ap. zavěšený/ připevněný na zboží
vískatprobírat/ laskat se vlasy, hladit je apod.
(výskat/ vejskat - radostí, veselím „Ej-chu-chů“)
- viz krákat
viskozitaodpor tekutiny ke smykové deformaci, přilnavost, vazkost [vnitřní tření kapalných látek]
viskózní látky
visutýnadzemní, zavěšený (most), v. hrazda/ žebřík [ale Vysuté zahrady Semiradiny - div světa, vysouvací/ výsuvné lešení]
visací [zámek]
Vitalioninformace o nemocech, příznacích, lécích, vyšetření aj.
- viz
vitalitaživost, životaschopnost, energičnost, schopnost regenerace organizmu
vitální [životní] energie/ funkce/ temperament
- viz energie
vitamin A(axeroftol) zahrnuje retinol, retinal a kys. retinovou [nezbytný pro zrak, tvorbu spermií a vajíček
tvoří se v organismu z ?- karotenu aj. karotenoidů]
vitamin Bjde o skup. větš. ve vodě rozpustn. vit.: B komplex [vit. B, B1 thiamin, B2 riboflavin, B3 niacin, B5 kys. pantothen., B6 pyridoxin, pyridoxal, pyridoxol,pyridoxamin, B7 biotin {vit. H}, B9 kys. listová {folacin, folát}, B12 kobalamin, B17 apricarc/ Laetril + glykosol amygdalin [s meruňk. olejem - proti rakovině}]
vitamin C(kyselina askorbová, E-300) ve vodě rozpustná [živina] a vitamín nezbytný k životu a udržení zdraví
vitamin D(antirachitický vitamín) souhrnný název pro steroidní hormonální prekurzory, souhrnně označované též jako kalciferoly
[regulují činnost genů]
vitamin Echrání buněč. membrány před působ. voln. radikálů [prevence degen. chorob, zlepš. imunity, zneškod. toxinů, podpora hojení a plodnosti]
- viz impotence
vitamin Fskup. nenasyc. mastných kyselin [linolénová, linolová a arachidonová], bez nichž náš organism. nemůže dobře fungovat
[sniž. cholesterol, podp. imunitu,žijon, chrání srdce a mozek
ničí jej kyslík a teplo
jeho nedostatek působí bolest hlavy a nízký tlak]
vitamin G(riboflavin - v. B2, ovoflavin, laktoflavin) žluté až oranžově žluté přírodní barvivo slabě rozpustné ve vodě. Patří mezi flaviny
vitamin H(biotin, koenzym R či vitamín B7) ve vodě rozpustný vitamín, z chem. hlediska kondenzát močoviny a thiofenu se zbytkem kys. valerové
vitaminynízkomolekulární látky nezbytné pro život [v lidském organismu mají funkci katalyzátorů biochemických reakcí]
- viz katalyzátor, BIOpotraviny
vitiligokožní onemocnění s odumíráním buněk tvořících kožní pigment [bílé skvrny nepravidelných tvarů na kůži]
- viz pigment, piha, šedivý
vitráž[spodní] okenní tabule skla
(vitrážka = kovová, nebo dřevěná tyčka [k uchycení vitrážkových záclon kryjících spodek okna aj.])
vitrínaprosklená skříň/ -ka nebo výloha
výkladní skříň [slang z něm. = auslág]
vitriólkyselina sírová [H2SO4]
- viz skalice
viváriumupravený prostor pro chov teplomilných živočichů
- viz paludárium, akvárium, terárium, voliéra, klec, kotec
Vivat!davový hlasitý projev vítání/ blahopřání [= Ať žije!../ Sláva!]
vizáž, vizášistavzezření, vzhled, podoba, obličej/ tvář - estet./ psych. rady a péče vizážisty osobám – účes, líčení, omlazení, napózování, sladění s oblečením a prostředím
- viz aranžér, dyzajn, maskér, retuš
vizevidina, zjevení/ představa, vidění do budoucnosti
vizuální = zrakový [vizuální paměť]
vizionář = snílek, blouznivec
- viz prognóza, vizus
vizionářsnílek, blouznivec [vidí jakési přízraky, sny]
- viz eidetismus
vizírkapomocná geodetická měř. tyč k označ. bodu v terénu
- viz geometrie, nivelace, sondýrka, trasa
vizitakontrola pacientů na lůžk. oddělení
vizitace = komisionální kontrola [školy, farnosti aj.]
(vizitýrovat = prohlížet/ kontrolovat/ šmejdit)
vizitacekontrola činnosti úřadu, školy ap.
(vizitýrování = detailní pátrání/ prohlížení míst a věcí)
- viz vizáž, vize, vizita
vizitkanavštívenka [lístek s osob. údaji - jméno, funkce, adresa ap.]
(akcidenční tiskoviny = vizitky, oznámení [svatba, promoce, nabídka, aj.])
vízovysvědčení
(vízum - povolení k vycestování/ pobytu v jiné zemi
bezvízový styk
vize, televize ap. od viděti.)
vizuszrak, vidění, zraková ostrost
visus
vidiny-sny/ halucinace/ přeludy
- viz audiovizuální, geometrie, halucinace, vize, vzhled
vjem(percepce) proces vnímání [zrakové {odezír. řeči z úst}, sluchové, hmat., čichové, chuťové, rovnováhy]
(bolesti = interoceptivní vjemy)
- viz vnímat
vkrádat, vkrádání seúzkostný stav/ strach/ z neznámé situace/ pocit napětí [vkrádá se stín, noc, něco cizího např. do snu, zloděj/ nepřítel aj.]
vláčeníúprava ornice k setbě pomocí jehlovitých bran a srovnávacích smyků
(vlečení = tahání čehosi za sebou [tahačem, potahem]
průvlek)
- viz vlečka
vládní vojskoprotektorátní české vojsko [hlídalo objekty aj. doma i např. v Itálii
býv. přirovnání: „je tam platný jako vl. vojsko v Itálii“ = zbytečné]
vláhavlhkost čerpaná kořeny a listy rostlin
zalévaní, kropení, zavlažování [i teplem proti chladu]
nedostatkem v. rostliny vadnou a usychají
- viz kapilára
vlajkasvislý látkový symbol na rozdíl od praporu, který je užší stranou upevněn k žerdi
- viz korouhev, zástava, standarta, smutek
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist