Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova halucinace

Počet nalezených zmínek: 1    

halucinace[zrakové sluchové], pseudohalucinace/ bludy [paranoidní, megalomatické, mikromanické], iluze, klamy, vidiny, blouznění, přeludy
(patolog.) vjemy bez reálného podnětu [biopsie - po pokoji běhají trpaslíci/ myši aj.]
- viz ACh, delirium, eidetismus, parkinsonova nemoc


Možná související slova

Slovo halucinace se objevilo ještě zde:
animizmusvíra v duchy, nadpřirozené bytosti, přízraky
- viz spiritizmus, halucinace
aurasvatozář
předzvěst epilept. záchvatu - padoucnice [zrak., čich., sluch. halucinace, záškuby svalstva]
vyzařování bioenergie
- viz glorifikace
bio-týkající se živ.organizmů
(biologický
biopsie = odběr a vyšetř. vzorku tkáně)
- viz biologie, fauna, flora, biotop, halucinace
biopsiemikroskop./ CT/ radiodiagnostické vyšetření vzorku tkáně odebrané z živého těla
- viz bio-, delirium, halucinace
deliriumzmatenost, obluzené vědomí, duševní onemocnění - kvalitat. porucha vědomí, [„d. tremens“ – chron. alkoh. otrava]
- viz demence, halucinace, iluze
eidetismusschopnost navodit si představu, která získá živost vjemu [Jde o nadání [ne o patologii] volně si vybavovat živé detailní obrazy]
- viz halucinace
iluzechybný vjem, vidina/ sen, přelud
poruchy myšlení/ emotivity [bludy, apatie, neklid, strnulost]
- viz halucinace, hypnóza, emoce, psychóza
pareidolieoptický klam, zrakové vnímání, kdy je vjem dotvářen v neskutečné podobě
- viz halucinace, serotonin
schizofrénierozštěp mysli
porušené vnímání reality
poruchy myšlení, jednání, emocí, vůle a chování, netečnost
příznaky: halucinace, bludy, nepozornost a nevůle, narušení psychomotoriky, ap.
nejvážnější je simplexní schizofrénie - uzavření se do sebe, anxilie [úzkost], apatie, neschopnost racionál. myšlení, ztráta návyků
suicidalita
- viz halucinace, psychóza, pošetilost
vidinypřízraky, snivost
- viz eidetismus, halucinace
vizuszrak, vidění, zraková ostrost
visus
vidiny-sny/ halucinace/ přeludy
- viz audiovizuální, geometrie, halucinace, vize, vzhled
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist