Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene M

Počet nalezených zmínek: 648    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17   
Maastricht(belg. město) zde r. 1992 byla podepsána Smlouva o Evropské unii [Evropské společenství
společné hranice, měna, normy aj.]
- viz Eurozóna, EU
macatostvosí pas a macatý zadek žen
m. = záruka dobré kuchařky
macatý = obtloustlý [např. stroužek česneku], tlustý
macechamatka vyvdaného dítěte
(otec vyženěného dítěte = otčím)
- viz guvernant, rodina, schovanka, mentor, kurátor, sirý
macekvelký ruční hoblík/ ráfponk
Macek/ Míca = kocour/ kočka]
- viz hoblík, kocour, macík, římsovník
maceraceloužení čerstvých či sušených rostlin v kapalině k získ. výluhu n. čisté tkáně k výr. lihovin/ vín, čajů, odpadu aj.
též fermentativní rozklad těla
- viz macerátory
macerátoryvýbava k likvidaci nemocn. odpadu [bažant k močení pro muže, podlož. mísa pro ženy, nočník na stolici, miska na zvratky a sliny]
- viz nočník, podlož. mísa
macesynekvašený chléb [židovské velikonoční jídlo]
macíkpolštářek
(Macek/ Míca = časté jméno kocoura/ kočky)
- viz macek
mačzápas, boj/ souboj, duel, zápolení, úpol, pólo, soutěž, utkání [kdo koho skolí/ trumfne/ obehraje či nad ním zvítězí, apod.]
- viz duel
mačetaruční šavlovitý sečný nástroj [pův. na sklizeň cukrové třtiny]
mačkyhorolezecká protiskluzová železa upevňovaná na boty
(k lezení na stromy jsou stoupací železa [stupačky] a prusikový kladkostroj)
maděradruh tance
čepice
rozmačkanina [“rozsekám tě na maděru/ na cucky“]
- viz odzemek, cuc
madloúchyt, chyt, zábradlí/ klandr, držadlo [za ně se chytáme/ držíme]
(ucho/ ouško a rukojeť/ jílec = součásti manipulovatelného předmětu)
- viz heft, stup
madonaznázornění Panny Marie s jezulátkem, ctnostná krásná žena
- viz Bible, matrona, modlitba
madrigalkratší lyrická báseň
mafiánstranický „velrybář“ získávající „velké ryby“ za nové členy
podvodník/ gangster
mafietajné zájmové sdružení používající nelegální (zločinné) metody
mafiáni/ gangsteři, gang
(vendeta = krevní msta)
- viz klan, kmotr, mafián
magacínsklad/ -iště [magazin/ depo]
tiskovina - magazin/ časopis]
magazin = obch. dům v cizině
zábavný/ humorist./ kýčovitý m.
- viz e-zin
magické kamenyléčivé polodrahokamy:
magickýkouzelný, kouzelnický, čarodějnický, nadpřirozený
- viz magie, okultizmus
magič(slang.) magnetofón [drátový/ páskový cívkový/ kazetový zvukový nahrávač/ přehrávač CD/ walkman]
- viz diktafon, gramofon, walkman
magiedělíme ji na aktivní část: Teurgii [zabývající se duchy, anděly, démony a bohy] a pasivní část: Mystiku [taje, duchovní zkušenosti, úsilí o nábož. prožitek]
trikové manipulace „kouzelníka“ vyluzující představy splněných přání, mizení, vznášení se, ap. po máchnutí hůlky, nebo vyřčení kouzelného slova – - MA-CHA-LAJ, Čáry-máry-fuk, aj.]
- viz atrakce, eskamotér, šišinka
magirus(voj.) teleskopický [anténní] stožár
magistrakad. hodnost, [pův. Mistr {Jan Hu}]
(magistrát = správní úřad města
magistrála = hlavní dopravní tepna)
- viz akademie
magistrála, magistrályzvlášť důležité dálkové dopravní komunikace, dálkovody či vedení vys. el. napětí aj.
magistrát = radnice, úřad statutárního města
maglajz(slang.) zmatek, směsice, galimatiáš
vzájemná řež
- viz panika, mela
magmasměs roztav. hornin a plynů pod povrchem Země [může obsahovat i krystaly různých minerálů, plyny či bublinky]
magmatický
- viz vulkán
magnet(„Magnesijský kámen“) objekt, jenž vytváří magnetické pole
může mít formu trvalého/ permanent. magnetu či elektromagnetu
- viz magnetizmus
magnetizmusfyzikální jev projevující se primárně silovým působením na pohybující se nositele elektrického náboje [nabité částice]:, (permanentní magnet má trvalou remanenci [zbytkový m.])
- viz polarita
magnetogenerátor elektřiny [induktor], který využívá permanentní magnety k výrobě střídavého proudu
ruční magneta/ induktory byly součástí prvních telefonů
magnézium, hořčík[nedostatek v těle způsobuje křeče, stres]
(ruce potřené magnéziem umožní pevný úchop hrazdy/ nářadí)
magnificence(z lat.) 1. kniž. velkolepost, vznešenost, nádhernost, okázalost: feudální m.
m. slohu
 2. titul rektora vysoké školy, zejm. university: Jeho M.
maharádžaindický panovník (i. panovnice = maharání)
mach1 Ma = poměr rychlosti zvuku a letícího předmětu
[průměrná rychlost zvuku v suchém vzduchu je asi 333 m/s]
- viz machovo číslo, zvuková bariéra
macharychlá práce, šablonovité mělké neumělecké dílo, pouhá rutina
Machiavelli, Machiavellismus[N. Machiaveli - ital. státník a spisovatel +1527] pragmatické a cynické jednání v politice [nemusí se lpět na morálce, lze-li dosáhnout cíle jinak]
machinacesvévolná [nevhodná] manipulace, pokoutní/ nečestné jednání, zákulisní pikle/ pletichy
machošpanělský výraz pro chlapskost
machorkaruský druh lidového tabáku, zejm. do ručně balených cigaret [zv. papyrosy]
- viz cigareta, dutinka, kouření, meršanka, kalumet
machovo čísloMa = v/c, kde v = rychlost tělesa, c = rychlost zvuku [v daném prostředí]
rychlost podzvuková = Ma <1, nadzvuková Ma >1
- viz mach
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist