Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene M

Počet nalezených zmínek: 648    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17   
matkazdrobnělina ze staročes. máti (genitiv mateře), které má obdobu ve všech slovanských jazycích
praslovanské mati (genitiv matere)
- viz matrix
matlatpatlat, mazat
umatlaný/ upatlaný kolem dokola
- viz mazat
mátohazmožená/ mátožná osoba [slabost, uondanost, ospalost, únava, potácení, kácení se, ploužení se v polospánku/ nevnímání reality]
- viz zmátořit
matový, matnýopak lesklého/ leštěného
(nejasný - „matně si vzpomínám“
pomatenost, zmatení, zmatek)
matriarchát(mater = matka) společnost založená na příbuzenství a dědění v mateřské linii, vláda žen
- viz matrix
matrikaúřed. knihy narozených, pokřtění, sňatků/ rozvodů, úmrtí
evidence obyvatel [matrič. úřad]
jmenný seznam
matrixmatice, zárodečná hmota/ pučnice [pův. totéž jako děloha]
negativ/ rozmnož. matrice
licí forma
předloha, vzor
- viz matice, matrice, děloha, punc
matrónadůstojná starší žena, starší žena silnější postavy, panímáma
- viz madona, garde, sedlák
Matterhorn(italsky Monte Cervino, francouzsky Mont Cervin nebo Le Cervin), je považován za jednu z nejkrásnějších a nejpopulárnějších hor Evropy [Alp]
maturaceproces zrání
(imaturita = nezralost)
- viz macerace, maturita
maturitazávěr. zkouška na SŠ, „zkouška dospělosti“
maturant = student SŠ v matur. období a po úspěš. absolvování SŠ
mauzerovkaopakovací vojenská a lovecká puška/ flinta
- viz zbraně
mauzoleummonumentální hrobka [např. Leninovo m. v Moskvě, egyptské pyramidy]
- viz hrob, krchov, kremace, žeh
mávátkobarevné papír. třásně, emblémy aj. na tyčce [k mávání při manifestacích, průvodech ap.]
- viz emblém
maximumnejvyšší hodnota „M“
(minimum „m“ = opak maxima, mini-)
máz2 holby = 4 žejdlíky = 1,91/1,415 litru
- viz pinta
mazánekmaminčin chráněnec, mazlíček [může si všecko dovolit]
mazanicezateplovací výplň mezi prkennými stěnami domu
ošklivý obraz
mazat(slang.) utéct [„Koukej vocuď mazat/ vymáznout/ vymajznout!“]
(mazec = výprask
namazanej = opilý)
mazat chleba aj.
mázdraspodní vrstva kůže obratlovců [zbytky blan, tuků a vazů
kůže má tři vrstvy - pokožku se srstí/ kožišinou či holinou, škáru a mázdru]
povrchový šlem/ filmový povlak, blána, škraloup
- viz
mazelmazlíček, mazlení/ -it se
projev lásky, spříznění
mazničkamaznice kulovitého tvaru [k tlakovému mazání mazací soupravou]
- viz štaufrovka
mažoretkyskupina uniformovaných dívek v čele pochodujícího průvodu aj. cvičících s [twirling.] hůlkami
obdobou jsou „roztleskávačky“ při sport. utkáních
- viz baton
mdloba1. únava - zpomalené reakce/ kolaps, krátká ztráta vědomí/ mozek je nedostatečně zásoben kyslíkem
obranná reakce organismu - nízký krevní tlak, stres, umdlévání [čichat čpavek/ kyslík, omývat, masírovat, uvolnit oděv]
2. mdlý [chuti mdlé]
- viz kolaps, mdlý, vazomotorický
mdlýnejasný
umdlévající/ umdlený/ zemdlený ap. [tvor/ obraz/ barva/ chuť]
- viz bezvědomí, dlíti, mdloba
meandrzákrut
ornament z pruhů pravoúhlých či oblých smyček
meandrující koryto řeky [erozí/ deklinací mění polohu smyček]
- viz eroze
mecenášpodporovatel, donátor, dárce
medailonoválný nákrční přívěsek s obrázkem ap.
terč s reliéfní výzdobou
esej, film. aj. záznam, charakterizující nějakou osobnost
mediace(medius – prostřední, mediální - středový) zprostředkování
- viz agentura, makléřdobrovolné mimosoudní řešení sporů za pomoci nezávislé osoby - mediátora, který vede účastníky sporu k dobrovolné dohodě dle zák. č. 202/2012 Sb.
medializacetechnické zprostředkování šíření informací
- viz masmédia, žurnál
mediálnítýkající se masmédií
- viz medializace, médium, DNA
medián1. aritmetický průměr dvou prostředních hodnot statistického souboru
2. spiritista, duchař
- viz modus
mediátorprostředník, zprostředkovatel zprostředkující přenos
- viz sympatikus
medicína1. obor lékařství
2. lék/ medikament
(medik = studující lékařství)
lékařství
(lidově se za medicínu považují léky/ léčiva/ medikamenty)
medicinální - léčivý/ -ebný, zdravotní
medik - student med.
medicinbal = těžký kožený míč
- viz
medit sibýt spokojen, vychutnávat, lebedit/ bahnit/ chrochtat si/ se
meditacestav čistého vědomí bez obsahu
rozjímání, soustředěné přemýšlení
rozumové přemítání
přírodní a alternativní léčba
různé praktiky prohlubování soustředění [jóga, hledání cesty ke zklidnění/ dodání odvahy]
součást východních náboženství - cesta ke spáse
- viz buddhizmus
meditovatrozjímat
médiumprostředek, zprostředkující činitel: - voda v ústř. topení, chladivo
- informační prostředky - masmédia
- nosiče informací [i DNA]
osoba v transu zprostředkující pouťové [spiritistické] informace
(jaz.) střední slovesný rod
medovina(zast. strdí, strď´, streď´) kniž. výraz pro med/ plástev medu [píseň: Bývali Čechové statní jonáci, bývali, pívali strdí a med]
- viz jonáci, lektvar, strdí
mega-předpona s významem miliontého násobku [106]
další: giga- [109], tera- [1012], peta- [1015], exa- [1018]
- viz mikro
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist