Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene M

Počet nalezených zmínek: 648    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17   
miliskováníláskyplné vzájemné tulení, šmajchlování, hubičkování, muckání, líbání, laskání
- viz lísa, šmajchlíř
militaryvojenský, militantní
(milice = voj. organizovaný územní/ místní bezpečnostní sbor
paramilitary = polovojenský)
de-/ re-/ militarizace
- viz LM, NATO
miliustichý, poslušný tvor
přívětivý, vlídný/ úlisný člověk
míliuspodlézavý úlisník, lichometník, devotní vlezprdelka, kdo se lísá/ otírá, [„já nic, to on, já muzikant“]
- viz devotní, beránek, putička
milosrdnýsoucitný, slitující se, šetrný, utěšitelný
- viz spasitel/ zachránce
mimikapohyby, gestikulace, pitvoření se, doprovázení slov. projevu pohyby, gesty, výrazem tváře/ postavy
- viz gesto, znaková řeč, hláska, pantomima, signál
mimikryochranné zbarvení fauny a flory [napodobení jiného nebezpečného druhu či maskování, např. u chameleonů]
- viz chameleon
minanástražné [nášlapné aj.] výbušné zařízení, příp. typizované
minometný tříštivý náboj/ střela/ granát
- viz minomet
minaretvěžovitá stavba „tužkového“ tvaru, součást muslim. chrámu - mešity
muslim/ musulman/ mohamedán = vyznavač islámu
- viz islám
mincmistrvedoucí středověké mincovny [jeho zástupcem byl vardajn]
mindráktrápení, výčitky svědomí, stres
komplex/ pocit duševního selhání, méněcennosti, viny, zkormoucenosti z nezdaru apod.
zamindrákování
minelanepovedená akce (sportovní)
minerálnerost, strukturně homogenní látka vzniklá přírodním procesem
- viz drahokamy, chemické prvky, suroviny
minerálkaminerální/ přírodní voda obsahující plyny, rozpuštěné minerály ap.(kyselé [anionty] či zásadité [kationty])
léčí, ale může i škodit
mini-předpona k označení malé velikosti [minisukně = krátká]
ministr = člen vlády
(miniatura = zmenšenina)
- viz midi-, maxi-, pidi-, mrně
minigolfminiaturní [zahradní] golf [mívá18 drah po cca 6 m - kov. rámy s upravenými eternitovými deskami hracích drah
hraje se míčkem a miniholemi
minimaxhasební/ protipožární prostředek např. s výměnnou náplní [vodní, pěnový, pískový …]
minimumnejmenší/ minimální množství/ hodnota [opakem minima je maximum M, maximiální]
minimalizovat = snižovat/ zmenšovat
minimumnejmenší množství/ hodnota [opakem minima je maximum M]
minimalizovat = snižovat/ zmenšovat
- viz minimax
ministrčlen vlády spravující určený resort [příp. bez portfeje]
- viz portfolio, premiér, sakristie, stát
ministrantdětský obřadní pomocník kněze {k ministrování}
mínitdomnívat se, usuzovat, zamýšlet, vyjádřit názor/ soud
veřej. mínění, zmínka
záminka
(umínit = zmírnit, polevit, zmenšit/ snížit produkci ap.
umíněnost = trvání na svém
- viz minout, tanout, změna
miniumsuřík, červený pigment užívaný v antikorozivních nátěrech
minohledačpřenosný spec. aparát [se signalizací] k hledání [kovových] předmětů/ min/ pokladů v zemi, v objektech, pod vodou aj.
- viz proutkař
minometpřenosná horská zbraň ke střelbě vrchním obloukem
- viz mina
minopichpíchací „jehla“ v násadě [užívaná v leže k jemnému hledání zemních min za nebezpečí výbuchu
miny lze také odpalovat pomocí táhlé nálože]
minout, míjetm. cíl/ chybit, m. koho/ co, potkávat/ bloudit, tratit majetek, plynout/ ubíhat [čas, období], pominutý [šílený], prominout
minule/ předešle/ dříve
minování1. vyžírání chodbiček býložravci
2. (voj.) nastražování výbušných systémů [min aj.]
- viz býložravec, mina
minutkačasoměrný přístroj užívaný hlavně v kuchyni ap. [v nastav. čase zazvoní]
název pro rychle připravená jídla/ pokrmy
- viz stopky
mírstav, kdy mezi lidmi, skupinami a státy nevládne nenávist a konflikty mezi nimi nevedou k hromadnému násilí
klid a dobrá vůle mezi lidmi
(ang.) peace, (it.) pace, (fr.) paix, (rus.) ???/ mir, (pol.) pokój, (něm.) Frieden, (šp.) paz
(lat.) Pacem in terris = „Mír na zemi.“
- viz pacifismus
míra, měřice61,49 litru = 19,2 arů = 1/3 vídeňského jitra
(užívanou krejčovskou mírou je pevný flexibilní pásek dl. 1,5 m s očíslovanými úseky po 1 cm)
mírnyx-týrnyxjen tak, z ničeho nic, pronic zanic
stavět se jakoby nic : „On si jen tak m.t. jezdil tužkou po papíře a najednou z toho byl portrét.“
miřidlasoučásti střelných zbraní [hledí a muška, optický zaměřovač, bodový laserový zaměřovač]
misálliturgická kniha modliteb
- viz liturgie
misantropčlověk, jenž nenávidí lidi a straní se jich
mise, misijeposlání, úkol
misionář/ sbor vyslaný na misii k šiřeníl idejí, názorů, kultury, vzdělanosti [např. zahraniční polit./ obch./ církev., diplomat. m.]
- viz delegace
Miserere(lat. čti: mizerere) m. mei = slituj se nade mnou! [žalm]
hud. skladba G.Allegriho
píseň A. Bocelliho
lék. pojem - zvracení při ileu/ zauzl. střev
misionářnáboženský kazatel vyslaný na misii k přesvědčování tamních občanů
šiřitel idejí, kultury, vzdělanosti
mísníkskříňka na nádobí
- viz příbor
missnejkrásnější dívka v soutěži [miss Evropa/ ČR aj.]
- viz diva
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist