Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene M

Počet nalezených zmínek: 648    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17   
machr(slang.) odborník, specialista, všeuměl [se vším si poradí]
machrovat = tvořit/ vylepšovat
macha = práce
- viz fachman, kutit, rutina, udělátko
mailpošta, elektronická zpráva [e-mail], zaslaná přes internet
- viz adresa, fax, hlavička, iPad, jiskrová depeše, PC, SMS, telex, URL
mainstream(z angl.) hlavní/ konzumní proud [např.: m-..ová mládež, m. kultura/ hudba]
chování stáda s bezzásad. přizpůsobením masmédiím - dle vlast. volby
majáčekinformace na dálku až 150 m)
(maják = světelný či rádiový orientační [otáčivý] světlomet (pro lodě, létající prostředky)
- viz světlomet
majáčekvýstražné zařízení [světelné nebo zvukové]
(na frekv. místech bývají zvukové majáčky jež si dálkové spouští sám nevidomý a získává z tlampače orientační
majálesmájová zábava mládeže
- viz májka
MajdanKijevské náměstí nezávislosti [na paměť získané nezávislosti Ukrajiny na SSSR r. 1991
centrum Oranž. revoluce, místo častých demonstrací]
majestátmoc nejvyššího představitele, titul panovníka, velebnost, znak moci
májkana 1. máje - vysoký sloup na návsi s ozdobeným věncem na vršku [osazený míst. mládenci]
zdobené břízky v noci osazené před domy milých dívek
majlantbohatství, velké množství
celosvětově užívaná majetkověměrná jednotka [dá se jí měřit majetek]
- viz až ažvelké množství [obv. peněz], bohatství
majorvoj. hodnost
(lat.) major = velký/ větší
minor = malý
majorita = většina
(minorita = menšina)
majorátdědičný statek [připadne nejstaršímu z rodu]
majordomussprávce domu/ objektu, čelní hodnostář/ hospodář, představený pro čeleď
májováprvomájová vesnická zábava [v krojích] s hudbou
máj. pobožnost
čirůvka - májovka, houba
majstrštyk(slang.) mistrovské/ zdařilé/ povedené/ vysoce ceněné dílo/ přednes ap.
- viz mistrovat, mistrovství, štych
majuskulevelká písmena/ verzálky
(minuskule = malá písm. / minusky)
- viz font
majzl(slang.) pozornost [„Dej si majzla na starýho, něco čuje/ tuší.“
- viz bacha
majzlík(slang z něm. Meiße) kovový sekáč či dláto [ruční nářadí: truhláře, tesaře, stavbaře, klempíře, horníka, horolezce, kameníka, sochaře, geologa aj.]
(majznout = (slang.) uhodit/ praštit [„Di vod toho než tě něčím majznu.“]
vymajznout = vypadnout/ zmizet)
makadamlehká štěrkovaná vozovka [dle MacAdama] (postupné vrstvení kameniva od nejhrubšího k jemnějšímu s kalením „blátem“ a uválením)
- viz štět
MakarenkoAnton Semjonovič [1888-1939], ukrajinsko-ruský spisovatel a pedagog [věřil v přeměnu i zanedban. člověka dobrou organizací kolektivu s prvky voj. kázně]
makatdělat, pracovat, robotit
omakat = osahat
na omak = na dotek
(něco vymakat = přizpůsobit potřebě)
(domáknout se = dozvědět
nemakačenko = lenoch)
- viz facha, fajrunt, hříchy robota, ulejvat
makléř(zast.) dohazovač, kecal
broker (ang.), spekulant/ zprostředkovatel obch./ fin. operací [na burze, obch. s nemovitostmi aj.])
- viz broker, lobby
makoviceplodnice máku
(pejor.) zapomětlivá hlava/ kebule
ozdobné kulovité pouzdro na špici věže
makovinasuché stonky máku setého, s listy a drcenými makovicemi, obsahující jedovaté alkaloidy [morfin, kodein, thebain nebo papaverin]
makro-[lat.] velko- [např. makromolekula má až 104 zřetězených atomů oproti běžným molekulám
je základem organizmů a plastů]
- viz mikro-, mini-, maxi-
makromolekulym . jsou molekulové systémy z velkého počtu chem. vázaných atomů do dlouhých řetězců jež tvoří pravidelně se opakující stavební části – monomerníjednotky [mery]. Počet merů udává polymerační stupeň n, který mívá hodnotu 10 až 10 na 6. Sloučeniny s nízkým polymeračním stupněm nazývámeoligomery, s vyšším polymeračním stupněm polymery. Polymery biolog. původu = biopolymery/ biomakromolekulární látky [např. molekula celulosyse skládá z asi 1 000 glukosových jednotek, proto má vysokou relativní molekulovou hmotnost (přibližně 200 000)
- viz polymery, oligomery
makulaskvrna
(makula lutea) = žlutá skvrna oční sítnice
- viz barvocit, katarakta, nevidomý, glaukom, slepý, VPMD, zákal
makulář, makulaturynečistopis, pokažené papíry, tisky/ písemnosti, média apod., určené k likvidaci
- viz storno, stoupa, recyklace, vrakoviště
maláciemozkový infarkt v ischemickém ložisku [vzniká na pomezí povodí střední a zadní mozkové tepny v temporálním laloku]
- viz arytmie, pulz
Malé Německo(Vých. Prusko/ Ostpreussen) od 13. stol. něm. pobalt. provincie [Královec {zal. Přemysl Otakar I.}/ Königsberg, od r. 1945 Kaliningrad - SSSR/ r.1991 RF]
malérproblém, průšvih/ (slang,) průser, nehoda, nepříjemnost, neštěstí, smůla/ fiasko/ kiks
- viz fiasko, kiks, průšvih, šlamastyka, vis maior
malformacevrozená vývojová úchylka tvaru, zrůdnost
- viz monstrózní
malignízhoubný (opakem je benigní = nezhoubný/ dobrotivý)
malnutricepodvýživa, stav výživy pacienta, nepokrývající všechny potřeby (nedostatečný či nevyvážený příjem potravy [třeba jen složky])
- viz deficit, karence
maloměšťáksnob, buržoust, korouhvička [“kam vítr tam plášť“]
- viz korouhev, fluktuant
malovatkreslit, skicovat, barvit
(malíř [akademický
naivní] - kdo maluje obrazy
m. pokojů)
- viz alegorie, líčit, bílit, lak, šminky, patrona, batika
maltastavební kašovité pojivo zdiva ap., užív. též k omítání [slož.: písek, vápno, voda, příp. i cement, barviva ap.]
- viz beton, lepenice, šamot, štuk, sgrafito
malthuzianizmus(malthusianismus) názor o rychlejším růstu počtu obyvatel než zdrojů, teorie přelidnění, malthuziánství
malvazpolotmavé [kvasnicové, pšeničné ap.] pivo
ležák
těžké bílé chorvatské víno
malvicenepukavé dužnaté plody rostlin čeledi růžovitých s více než jedním semenem [jablka, hrušky, kdoule, hloh, jeřáb ptačí]
také bobule
[jalovčinky, brusinky, borůvky, oskeruše, rybízu, angreštu, josty, ostružiny, maliny, jahody ...]
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist