Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene M

Počet nalezených zmínek: 648    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17   
metresa(maitressa, maitresse [metres]) vydržovaná milenka, kuběna, souložnice
- viz animírka, společnice
metronomtaktoměr, taktometr (nastavitelné taktovací kyvadlo hudebníků)
- viz takt, tambor
metropolecentrum státu/ říše/ impéria/ [hlava] království
hlavní město státu, příp. kraje, oblasti
metropolitní
metropolita = círk. představitel
metyl(Ethyl(methyl)ether – CH3-O-CH2-CH3) - vzniká při alkoholovém kvašení
Methanol / methylalkohol – CH3-OH / metanol
hořlavý jedovatý tzv. dřevný líh
metylalkohol[metanol] jedovatý dřevitý líh k pálení [pití m. oslepuje, může přivodit smrt]
- viz destilace, etanol, lihovina
mezčára či uzoučký pruh země jako hranice mezi pozemky/ poli aj.
vymezení/ rozmezí = rozsah od do
„všechno má své meze“
- viz hranice, mezník
mezaninmezipatro [např. vložené podlaží mezi přízemím a 1. patrem, s přístupem ze schodišťového odpočivadla]
- viz mezonet
mezek(asinus hinnus, mulus) mutant/ kříženec vzniklý spářením oslí samice a koně (hřebce)
soumar
tvrdohlavý, neústupný člověk, umíněnec [udřený jako mezek]
- viz hybrid, mula, páření, soumar
mezi stromylesnický, vzdělávací obrázkový portál o přírodě, práci se dřevem a turistice
mezníksloupek vyznačující okraj pozemku, hraniční kámen, často opatřen značkami
v historii = zlom vývoje
- viz patník, menhir, kóta, hranice
mezonetdvoupodlažní byt [s vnitřním schodištěm]
(mezon = elementární částice atomového jádra)
- viz mezanin
mezulántkanina z vlny a bavlny, příp. lnu a konopí s keprovou vazbou, podobná suknu
též nadávka - mamlas, omezenec, hlupák, syčák
mezzo-první část slož. slov s významem střední [mezzosoprán, mezzoforte ap.]
- viz gavota, intermezzo
mhouřitpřimhuřovat oči [přivírat/ chránit {víčky aj.} oči]
jakoby něco nevidět/ tolerovat/ promíjet
milidové zájmeno [z Kladenska, např.: „Poslouchej mi. Nech mi.“ místo správného „mě“ či “mne“]
míč, míčové hrystolní tenis, tenis, kriket, házená, odbíjená, košíková, kopaná, vodní pólo, golf, rugby, aj.
- viz balon
míčkovánímíčková facilitace - masérská fyzioterapeutická metoda k léčbě alerg., astmat. i průdušk. onemocnění dětí, uvolňující svaly [křeč] reflexem vnitř. orgánů
mičudamíč, balon [podle účelu užití, zejména ke hrám]
- viz míč, rehabilitace
midi-předpona k označení střední velikosti [např. midisukně - tedy ani pidi-/ mini-, ani maxi-]
migrace1. přesídlování, změna místa pobytu
(imigrace = přistěhovalectví [imigrant = přistěhovalec
migrant = světoběžník]
emigrant = vyhnanec, uprchlík, vystěhovalec, utečenec, běženec)
2. dovoz kapitálu
- viz azyl, diverzant, emigrant, exil, exulant, špion
migrénabolest, pomíjivá nemoc - zaujetí poloviny hlavy, závratě/ nervozita/ přecitlivělost/ nesoustředěnost
migrifič(slang.) hen ten m./ kdokoli nejmenovaný v daném kolektivu/ skupině [„voptej se támdlenctoho migrifiče], též šuptango, kráčmera, aj.
míhatmihotat, třepetat se, tetelit, světélkovat
míchatsmísit, míchání, vy-/ na-/ pro-/ míchat [jídlo, pití, materiál]
na-/ míchnout = rozlobit, rozčílit, vyprovokovat
mísa, míšenina, mišunk, směs, šejkr, vařečka
- viz kopist
mikádodámský účes [krátce a rovně zastřižené vlasy]
- viz účes, paruka, drdól, vlasy, vrkoč
mikcemočení/ urinace - zbavování se moči zadržované svěračem z měchýře moč. trubicí [uretra] z těla ven
- viz urémie
mikina[sportovní] tričko [bez zapínání] s rukávy
podobný je svetr/ -řík [pletenina] s límcem nebo pulovr/ véčko bez límce
- viz trikot, svetr
mikro-milióntina [mikrometr = ?m = 1-6 m = 0,000 001 m [chybně mikron]
- viz mikrometr, nano-, prefixy
mikrobimikroorganismy , - viz viry PC
mikrofišmiliónkrát zmenšený fotozáznam [např. dat] k dlouhodobé archivaci
mikrofonel. snímač/ receptor zvuku
(býv. druh m. = koherer)
- viz senzor
mikrometrměř. přístroj
(v soustavě SI 1 mikrometr/ mikron [?m] = 10?6 m
nanometr [nm] = 10-9 m
pikometr [pm] = 10-10 m
femtometr [fm], attometr [am])
mikroprocesorhlavní díl počítače, procesor tvořený většinou jedním integrovaným obvodem
- viz hardware, PC
mikrotečkabodový fotografický mikrozáznam natištěný např. na bankovce [čtení se provádí spec. zvětšovacím zařízením]
mikrovlnkamikrovlnná trouba - kuchyňský el. přístroj pro tepelnou úpravu pokrmů [mikrovln. záření o frekv. 2,45 GHz je generováno magnetronem, v ohřív.prostoru rozkmitává částice pokrmu {zejm. vody} a šíří teplo i uvnitř, čím dochází k rychlejšímu ohřátí [nesmí se vkládat kov. části, zničily by přístroj]
MikulášMikuláš [svátek 6. 12.
jako kmet s berlí naděluje 5. 12. dětem dárky [od rodičů aj.], provází ho anděl a čert
mik.. zábava = ples
- viz advent, vánoce
mil., mld.milion/ miliarda [tisíc milionů]
(bil. – bilion [milion milionů]
tril. – trilion [milion bilionů]
kvadrilion [milion trilionů]
milicedobrovolnické občanské nepravidelné vojsko k využití podle potřeby
- viz LM, domobrana
miliónovejčlověk učinlivý a dobrý, vždy ochotný pomáhat a podělit se, nikoho nezarmoutí
- viz fér
milířuhlířem poskládaná hromada polen zakrytá zeminou a pálená nedokonalým hořením na dřevěné uhlí [k výrobě skla aj.]
- viz retorta
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist