Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene E

Počet nalezených zmínek: 291    

1    2    3    4    5    6    7    8   
E-learningzadávání instrukcí pomocí počítače/ Internetu nebo CD-Rom [samostatně, instruktorem, mezi studenty - k procvič. znalostí uživatele]
e-zinelektronický magazin/ časopis provozovaný na Internetu
- viz magacín
EANjeden z čárových kódů k označení zboží, čtený skenerem účtovací pokladny aj.
- viz čárový kód
eben, ebenovýčerné tvrdé tropické dřevo [přirovn.: ebenově černé vlasy]
(ebonit = černý plast/ celuloid/ kaučuk - na hřebeny, el. izolace, tlačítka aj.)
ebolasmrtelná nakažlivá nemoc z Konga, způsobující rychlý rozklad tělesných orgánů, s inkubační dobou 2 dny a 90 % úmrtností [protilék dosud není]
ebookel. kniha
čtečka SD karet
č. ke čtení el. knih [obsah. až tisíce knih/ obrazů
změna písma
překlady
hlas. čtení
dl. výdrž baterie]
- viz iPad, SD, tablet
eburkost ze sloních klů či rohů nosorožců [např. plátky užívané na potah kláves, intarzie, šperky ap.]
roh nosorožce má asi 1.3x vyšší hodnotu než zlato
[1 kg zlata stojí asi 800 tisíc Kč
platina je asi 10x dražší než zlato]
- viz rohovina/ rohy, slonovina, vykládání, žijon
edémotok, naběhnutí [naběhlá/ oteklá ruka/ žíla/ jazyk aj.], ke splasknutí se užívá přebal {s roztokem octanu hlinitého}
- viz hematom
edenráj, místo blaženosti, paradise
- viz nirvána
edicevydání slovesného ap. díla tiskem
vydavat. činnost/ sbírka knih/ děl určitého typu [knižnice]
(reedice = opětné/ upravené vydání)
- viz emise
edikt(hist.) veřej. vyhláška/ oznámení [úřední nařízení na vědomost občanům, např. o dražbě]
- viz bula, demarše, label, plakát, ukaz, vybubnovat, zákon
EdisonThomas Alva (1847 - 1931) - amer. vynálezce mikrofonu, fonografu, žárovky, dynama, kinematografu, akumulátoru, elektromobilu, gramodesk aj.
editacepřípr./ zprac./ úprava/ doplnění pís., graf., zvuk. apod. materiálů k vydání/ zveřejnění - tiskem, med. prostř.
(editor = člověk/ vydavatel, PC program)
EDR(„Enhanced Data Rate“ u technologie Bluetooth) zvýšená rychlost přenosu až na 2,1 Mb
- viz bluetooth
edukace(educare = vychovávat, pěstovat) výchova [výuka a vzdělávání]
- viz didaktika
EEGelektroencefalograf [přístroj k neurolog. vyšetření mozku]
- viz EMG, centrum, CT
efekt, efektivníúčinek, výsledek
úspěch, dojem
účelný, účinný
[skutečné ztráty/ výdaje
e. pomoc/ užitečnost užití stroje ap.]
(neefekt. = složitý, zbytečný, nevhodný)
efemeridyGPS údaje o zdánlivé poloze pohybl. astronom. objektů [Slunce, Měsíc, planety, družice] na obloze v určit. čase/ -ech [platí až 4 hod.]
efemérní[např. e. status supervelmocí] pomíjivý, prchavý
egalitarismusujednocování [vlastností/ názorů], rovnost/ -ářství [egalizované mléko = s ujednocenými vlastnostmi]
(„je mi to egal“ = jedno)
- viz komuna
egalizacevyrovnání/ ujednocení [úprava mléka na požad. obsah tuku]
je nám to egál = jedno
egalitarismus = rovnostářství
- viz komuna, glajcha, plajchování
ego(ego = já)
má osoba
- viz ens
egoizmus, egoistazdůrazňování sebe sama, stavění se do popředí, sobectví
egoismus
- viz ego
EHSEvropské hospodářské společenství [1958 - 1993]. Podle Maastrichtské smlouvy r.1993 se EHS transformovala na Evr. společenství, které následně zaniklo začleněním do Evropské Unie [2007 - 2009]
- viz EU, NATO, RVHP, VS
echoozvěna
(dávat e. = dávat znamení, signalizovat/ potvrdit signál, upozornit na šťáru)
- viz šťára
echolálieautomatické opakování slov vyslovených druhou osobou, bez pochopení významu [u jedinců s dušev. poruchou - schizofrenie, některé afázie]
echolot(sonar) přenosný přístroj k mapování vodního dna - jeho profilu, hloubky a ryb ve sledovaném vodním sloupci
- viz radar, sonar
echt(z něm.) opravdový, pravý, ryzí, skutečný, nefalšovaný
- viz erc, rajn
eidetismusschopnost navodit si představu, která získá živost vjemu [Jde o nadání [ne o patologii] volně si vybavovat živé detailní obrazy]
- viz halucinace
Ej uchněm
burlacká [nevolnická] píseň ke koordinaci sil při tažení lodí či vorů lanem proti proudu
- viz koníčkování
ejakulacevýstřik semene při vyvrcholení koitu
- viz koitus, pohlavní styk
ekipaskupina lidí spjatých společným úkolem, závodní družstvo/ tým [team], doprovod
- viz druh, družba, ekvipáž
eklekticismusnedůslednost, bezzásadovost, nejednotnost, souhrn různorodých názorů
ekliptikarovina dráhy Země kolem Slunce [půlí sféru nebes
při pohledu ze Země prochází Slunce během roku různ. souhvězdími]
- viz orbita, trajektorie, zodiak
eklovánívize ošklivení až na zvracení [„ekluje se mi to“]
ekologie, ekologickývěda zkoumající vztahy mezi organizmy navzájem a mezi organizmy a prostředím
- viz environmentální
ekonomiehospodárnost, progres. hospodaření
věda zkoumající chování ek. subjektů
ekonom = hospodář
ekonomika = hospodaření státu aj.
ekonomizérpředehřívač, využívající zbytkového tepla spalin
(plyn./ el. teplomet
[teplovodní] ohřívač/ -ák piva
el. poduška
radiátor)
- viz topidlo
ekran(rus.) promítací/ zobrazovací jednotka
TV satelit
promítací plátno kina
eksnoutskonat, vypustit duši
1    2    3    4    5    6    7    8    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist