Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene E

Počet nalezených zmínek: 291    

1    2    3    4    5    6    7    8   
eo ipso(lat.: eo = tím, jít, proto) od/ z věci samé
(z téhož důvodu
na vlast. účet
už vím, už v tom, právě proto
eo magis entitet = proto
eo ipso tempore = právě v této době
eo domum = jdu domů)
- viz ipso facto, onanie
epicentrumohnisko, střed , bod nad/ pod ohniskem [výbuchu jad. pumy, zemětřesení]
- viz centrum
epické žánry1. Bajka = veršovaný nebo prozaický alegorický příběh, ve kterém zvířata, rostliny nebo věci jednají jako lidé. Často obsahuje mravní ponaučení
2. Báje = mýtus = příběh, do něhož dávní lidé vtiskli své představy o vzniku světa a člověka, o přírodních jevech, o životě pozemském i posmrtném
3. Pověstpříběh, který má skutečné historické jádro opředeno fantazií
4. Pohádka = lidové vyprávění smyšleného příběhu nevázaném na konkrétní prostor a čas
hrdina překonává nástrahy s pomocí nadpřiroz. bytostí a dobro vítězí nad zlem
5. Povídka = příběh s jednoduchým dějem a několika postavami, jejichžcharakter se nevyvíjí. Bývá zakončena pointou
6. Novela = příběh s podobnými vlastnostmi jako povídka, ale s více postavami, zpravidla také končí pointou
7. Román = příběh s bohatým dějem, četnými epizodami a mnoha postavami
hrdinové procházejí vývojem
8. Biografie = životopis = záznam vybranýchfaktů a událostí ze života jednotlivce, často významné osobnosti
9. Autobiografie = vlastní životopis autora
10. Epos = veršované vyprávění s bohatýmdějem
11. Legenda = vyprávění o životě, skutcích, zázracích a mučednické smrti světců
12. Kronika = letopis = chronologický záznam historických událostí
epickývýpravný
epika = druh výpravné literatury [prozaické i veršované]
- viz beletrie, epos, literatura
epidemierozšiřující se infekční nemoc ve větší oblasti [vyšší stupeň rozšíření infekce = pandemie a dále endemie]
- viz dezinfekce, infekce, zamoření
epidiaskoppromítací přístroj filmových okének/ diapozitivů, nebo grafických stránek
(episkop - promítá vložené grafické stránky - listy)
epigon(řec. potomek) osoba, jejíž dílo je odvoz. z cizích vzorů
oproti plagiátoru/ padělateli nekopíruje texty, motivy a melodie, ale tvoří pod vlastním jménem
epigramkrátký vtipný verš s pointou - původně hrobový nápis [epitaf]
- viz literatura, lyrika, nekrolog, hrob, funus
epikavyprávění příběhu, kde dějovost členíme na velkou, střední a malou
k základním žánrům patří: lyrika, epika, drama a vše s tím spojené
K základním lyrickým žánrům patří: píseň, elegie, epigram, epitaf, óda, pásmo veršů, sonet [znělka]
K zákl. epickým žánrům patří: bajka, báje, pověst,pohádka, povídka, novela, román, biografie, autobiografie, epos, legenda, kronika
Lyricko-epické žánry: balada [chmurný děj často s trag. koncem]
romance [veselá báseň - protiklad balady]
poema [rozsáhlá dojemná básn. povídka]
- viz poezie, žánr
epilepsie(padoucnice, padoucí nemoc, latinsky eufemicky také morbus sacer nebo morbus divinus - svatá nebo božská nemoc) je záchvatovité onemocnění mozku, tedy onemocnění neurologické
- viz padoucnice, psotník, závrať
episoda[epizoda] drobný příběh, událost, aféra, kauza, verze
dílčí část seriálu [románu, filmu, div. hry aj.]
hud. mezivěta/ mezihra
- viz senzace, série
epištola( z řec.) dopis, text, poselství [apoštol. listy Nového zákona]
- viz apoštol
epitelvýstelka/ krycí tkáň z buněk, kryjící vnější či vnitřní povrchy organizmu [např. žlázy]
- viz cylindr
epitetonbásnický či stálý přívlastek [zrady zvon aj.]
EPOerytropoetin - růst. hormon, působící na receptory kmen. buněk v kostní dřeni
mění je na červ. krvinky (erytrocyty) a umožňuje vyšší výkon
produkci EPO zvýšímenapř. pobytem v horách [nedostatkem kyslíku]
(inzulinu podobné růst. faktory jako EPO, lze nahradit syntet. darbepoetinem s delší účinností a nejde o doping)
- viz anabolikum, doping, inzulin
epolety(z ruš.) nárameníky s hodnostním značením
epopejrozsáhlá epická báseň, epos
velkolepé dílo, slavný čin
- viz epos
erárstát. pokladna = fiskus
erární = státní
- viz fiškus
erbrodový ap. znak/ znamení, emblém
- viz heraldika, šlechta, symbol
erczdůraznění, např. „erc potvora/ darebák“ [prvního řádu]
- viz echt, rajn
erekcevzpřímení, vztyčení, postavení se, ztopoření
- viz homo, toporný
erg[g·cm2·s-2] fyzik. jedn. energie v soust. CGS
- viz ergo
ergotedy, proto, tudíž, čili/ neboli
(ergon = práce)
- viz alias, eo, erg
ergo-první část složených slov s významem dílo, práce, pracovní
ergonomieergologie, ergonomika, nauka o zkvalitňování vztahů člověka, technických systémů a nástrojů, metodami organizace a psychologií práce
erotikasmyslnost, projev pohlavního pudu
erotický = milostný
(eros = láska)
erotoman = smyslný člověk, satyr
faun [= egypt. bůh plodivé síly]
erotogenní zónyoblasti na povrchu těla, jejichž dráždění způsobuje nárůst sexuálního vzrušení, zejména genitálie
- viz erotika
erozerozrušování materiálu unášeného tekoucí vodou, vlnami a proudy, ledem a větrem, mech. opotřebením
- viz denudace, vádí, meandr
errorchyba/-y, omyl/-y
(errata = opravy, soupis chyb)
erteple(zastar.) brambory, zemáky, krumple, kobzule, sladká povijnice/ patáty/ batáty (z tropů), zemská jablka [pův. z Ameriky]
erudicedůkladné/ vědecké vzdělání, znalost, zkušenost, schopnost, obor. zaměření
(erudovaný osobní přístup ke vzdělání/ činnosti)
- viz koryfej
erupcesoptění [výleva hněvu]
sopečné výbuchy s vývrhem horkých plynů a lávy
protuberance - chromosférické výbuchy slunce či hvězd
kožní vyrážka
erytrocytčervená krvinka
(bílá krvinka = leukocyt)
esejduchaplná úvaha o filozofických, kulturních nebo společenských otázkách
esence, esenciálníbytnost, jsoucnost
základ/ podstata/ důležitý/ samostatný
protějšek existence [člověk je především sám sebou a až druhotně člověkem]
koncentr. výtažek[tresť do aromadifuzérů/ lamp]
- viz difuze, fetovat, purpura, tinktura, tresť
Eskabýv. výrobce velocipedů a jízdních kol v Telči a Chebu, Favorit Rokycany
dnes např. Česká u Brna, kola BMX a elektrokola Leader Fox České Budějovice
eskadraletecká či jízdní voj. jednotka (švadrona [prapor]/ škadrona, eskadrona, eskadrila aj.)
- viz dragoun, jednotka, konný, křídlo, letka, squadra
eskalacestoupání/ vystupňování/ růst napětí (problému aj.), eskal-/ -ujícící/ -ovaný
(eskalátor = pohyblivé schody)
- viz lift
eskalátordlouhé jezdící schody
eskalovat = vystupňovat [napětí]
eskamotériluzionista, žonglér, kouzelník, kejklíř, čaroděj, šaman, mág [jejich popularita bývá založena na triku/ podvodu]
1    2    3    4    5    6    7    8    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist