Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene R

Počet nalezených zmínek: 553    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   
rabstředověký nevolník
rabatsleva poskytovaná velkoodběratelům
- viz bonus
rabiákrabiát, surovec, neurvalec, drsňák, hrubián, hrubec, gangster, vztekloun, vrah ...
- viz hulvát, sůra, vandal
rabicka(stav.) lehká příčka - drát. pletivo s nanesenou omítkou (místo pletiva lze do jádrové vrstvy vložit skelnou tkaninu [perlinku])
- viz bitumen
rabies[rabés] vzteklina
rabovatplenit, vykrádat, drancovat, poničit
přisvojení si movitostí z opuštěných prostor za katastrof/ války
násilné zabírání věcí/ zásob za bezvládí ap.
úplné vydrancování/ vyrabování {až do mrtě}
- viz dranc
rabulista(rabula = tlučhuba) mluvka, překrucovač pravdy
ráceplemeno, rasa [druh/ odrůda/ typ živočichů, např. ratlík = zakrslý pinč {pes}]
- viz pes, třídění
racionalita(ratio = rozum) schopnost člověka myslet a konat na zákl. rozum. norem
soulad mezi činností a rozum. pravidly
(iracionalita = nelogičnost)
racionálněproduktivně, od základu do všech důsledků
(racionální = užitečný, účelný, hospodárný, progresivní [r. jádro, myšlení, řešení])
- viz logika
racketlončtyřboj her s raketou [stolní tenis, badminton, squash a tenis]
- viz raketa
ráčkováníhrdelní „R“ místo retného [druh patlavosti - pomůže logoped]
- viz patlavost
ráčnařehtačka/ soustrojí - rohatka se západkou a pojistkou (točivý krokový posun podle směru přepnutí [nástrčkový klíč
kolovrátek, rumpál
zvedák aj.])
radstarší jednotka absorbované dávky záření [1 rad = 10-2 J . kg -1 ]
radián/ rad = CGS jednotka oblouk. míry/ rovin. úhlu
v soustavě SI je rad nahražen 100x větší jednotkou gray [Gy], 1 rad =10-2 Gy
- viz steradián, rentgen, SI, skalár, průvodič, radiála
radakariérní stupeň úřadu [pan vrchní rada]
správní orgán organizace ap. [spr. rada = kolektivní správní orgán
RB = Rada bezpečnosti OSN]
- viz OSN
radarradiolokátor [přístroj k identifikaci, zaměření a určení vzdál. objektů všeho druhu]
(podobný sonar využívá zvukové vlny)
- viz GPS, identita
rádélko[rádýlko] pomůcka se zubatým kolečkem ke zdobení/ dělení těsta [i s několika kolečky], pomůcka švadlen a krejčích
- viz ozub. kolo
radiacesálání tepla
radioaktivní/ ionizující [vyzařování při samovol. rozpadu jádra]
- viz atom, nuklidy, radioaktivita, radiátor, topidlo
radiála, radiálnídopravní komunikace z okraje (periferie) do středu určitého území (či naopak)
středový/ paprskovitý
- viz aglomerace
radiátordruh článkového topného tělesa s médiem (voda, pára, olej aj.)
- viz radiace, topidlo, ekonomizér, aerace
radikálextrémista [často prosazuje tvrdá nepopulární řešení]
radikální = přímé, rychlé řešení bez ohledu na možné problémy [často riskantní - buďto to vyjde nebo ne, proto více obezřetnosti]
(chem.) reaktivní částice s jedním či více volnými elektrony
(fyziologe) r. zvyšuje oxidativní charakter, posiluje redoxní reakce vnitř. prostředí organizmu a snižuje hladinu antioxidantů
- viz dilema, extrém, risk, syndikalizmus
radikalismus(radix = kořen) radikál prosazuje zásadní společen. zejm. soc. změny, na rozdíl od extrémismu [krajní polohy levic. a pravic. politiky]
- viz liberalismus
radikula, radikulárnízárodek kořínku v semeni, kořínek
kořenový [syndrom]
rádiorádiopřijímač
týkající se elektromagnetických - rádiových vln v pásmu 1-10 m
(rádius = poloměr [r])
- viz akční rádius, radiála
radio-první část slož. slov ve významu záření
elektromagn. vlny
rádio/ -vý
prvek radium
radioaktivita(r. rozpad) skryté záření [alfa, beta, gama] r. prvků [uran aj.]
záleží na získ. dávce ozáření [může být smrtelná]
rádioterapie = léčeb. ozařov.
- viz atom
rádiovkakulatá širší pokrývka hlavy - hučka, často placatá - baret s temenní anténkou
(slang.) rádiová stanice/ vysílačka
- viz bekovka, hučka, kšiltovka, biret
radiuspoloměr
- viz circulus, radar, radiála, radio-
rádlo(hist.) oradlo, hák k orání potahem (půdu neobrací, jen rozhrnuje, spíše trhá)
předchůdce ruchadla, pluhu
radlice = hlavní část pluhu
rádža(král) asijský/ indický panovník
rádža jógy
nadřízený indických rádžů = maharádža - velký rádža [panovník], maharání [panovnice]
mahatmá = silná energie
rafathádat se [porafat, poštěkat se]
rafnout [vzít/ chytit] koho za flígr a vyhodit/ udělat s ním krátkej proces]
ráfek součást kola po jeho obvodu a slouží k uložení pneumatiky, která musí být s ním spojena tak, aby mohly být přenášeny svislé, boční a obvodové síly
- viz bicykl
rafičkaručička měřidla/ hodin, rafika, rafije, ručka, ukazatel/ cágr [z něm. Zeiger]
hodiny cágrovky/ pendlovky s kyvadlem
cibule = kapes. hodinky
rafinacečistění/ zbavení příměsí/ zjemňování ap. [r. ropných látek, oleje, oceli ap.]
třídění/ -ý/ úprava/ -ený
rafinerie/ úpravna = např. část cukrovaru ap.
rafinovanostvychytralost, lstivost, mazanost
rafinovaný/ -ně = promyšlený/ -eně
- viz rafinace
raftnafukovací širší sportovní člun (pro 4 – 6 osob) ke sjíždění bystřin
rafting = splouvání
plovoucí ostrov
- viz plavidla, prám
ragbysport pod. fotbalu s šišatým míčem [říká se: fotbal je hra džentlmenů, kterou hrají barbaři a ragby je hra barbarů, kterou hrají džentlmeni]
raglándámský i pánský volný plášť s klínovými [prošívanými] rukávy, jedno- i dvou-řadový
rachatprohrabávat, rozrachat [přeházet a neurovnat]
- viz rachota
rachitida(křivice, angl. nemoc) jedna z nejčast. nemocí pohyb. aparátu dětí [nedost. výžívy, vit. D]
v dospělosti osteomalacie [nedost. vit. D, vápníku, fosforu]
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist