Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene R

Počet nalezených zmínek: 553    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   
RARkomprimační/ archivační počítačový program pro zhušťování dat [podobný je ZIP]
- viz ZIP, komprimace
raritaněco vyjímečného, vzácnost, zvláštnost
- viz exot, kuriozita, unikát
raspohodný
- viz antoušek
rasaživočišné plemeno, poddruh
- viz antoušek, etnický, rasizmus
rasizmusodpor k jiné rase
teorie a ideologie hierarchizující sociální skupiny lidí podle rasového klíče
běloši/ árijci, židé, černoši, cikáni, rudoši/ indiáni aj.
umělá selekce na vyšší rasy [nadlidi/ vyvolení - u nacistů, sionistů, islámistů aj.] a nižší r.[sloužící]
- viz nacionalizmus
rasovinatěžká/ namáhavá práce/ rachota, dřina, makačka, lopota [námahou unavený, zrasovaný, zdrchaný, zesláblý, vyplivaný člověk])
rastnanosný rám skříně aj. [baraš, korpus, půda {u pianina s rezonanční deskou}]
rastrsíťka, mřížka, rastrovaný formulář s kolonkami, linkovaný papír [rubrika, kolonka/ sloupek, řádek, hnízdo/ chlívek]
tabulka/ tabelace dat/ údajů
ap.
- viz box, fascikl, matrice, mapa, paré, rubrika, servis, šanon, tab
rašelinatvoří se v mokřadech [hluboce (i přes 7 m) zahnívající zbytky rašeliníku, mechů, borůvčí aj.]
užití: v rehabilitační vodoléčbě
r. sušená k provzdušnění humusu zahrad a k vytápění
rašeníjarní pučení pupenů, květů
 příroda se probouzí ze zimního spánku [výhonky/ prýty/ snítky]
rašlovkatkané zažehlovací plátno
- viz vlizelín
rašplenástroj k hrubému opracování/ odrhnutí dřeva aj.
(rašpli podobný je struhák)
(pejor. o ženské: „je to taková stará rašple“)
raťafecrypák, nos/ -an, frňák, čumák, čenich
ratajrolník, oráč
- viz rádlo, kleče, lokomobila, rolník
ratanexotická dřevina [lijána Calamus rotang z jv. Asie]
k výrobě nábytku s výplety apod. [pro interiér i exteriér]
ratejnaspolečná ubytovna, někde s obytnými kotci
obecně velká místnost
čeledník [pejor.] = místnost podřízených (např. právnické kanceláře)
ratifikacekonečné schválení/ potvrzení platnosti [mezinár.] smlouvy aj. oprávněným orgánem se vzáj. výměnou r. listin
- viz ratihabice
ratihabicedodatečné schválení právního jednání nebo právního předpisu [např. Benešovy dekrety]
- viz ratifikace, Beneš. dekrety
rating[rejtynk] ekon. ukazatel - podklad pro řízení [nezávislé hodnocení různých subjektů, které je řadí do několika kategorií a dovoluje tak přibližnésrovnání, případně i vytvoření pořadi (ranking)
hodnotí se vnitřní i vnější faktory, kvantitativní i kvalitativní a časové rozsahy]
- viz karma
ratolestvýhonek
letošní výrůstek z pupenu stromu
přeneseně - nově narozený jedinec/ tvor/ dítě
- viz letorost, výhonky
raubířrošťák/ uličník, který se rád předvádí
- viz křepčit
raušopojení/ špička
mrákoty
- viz fetování, dopink, kocovina, kouř, narkóza, toxiny
raut(z angl.) dříve též rout, společenský večer vybrané společnosti, večerní setkání spoj. s občerstvením
večírek
- viz matiné
ravelíndělostřelecké palebné postavení [palpost/ lichoběžníková upravená plocha u středověké pevnosti - Terezín, Josefov, Komárno aj.]
ráz, rázovattypický styl [např. vesnický r.]
konat rytmicky, najednou [naráz, příp jedním rázem/ vrzem/ otevř. dveří, seknutím kosy]
pochodovat
- viz etnografie
razanceprůraznost, důraz, ráznost
(razantní = [nečekaně] prudký, důrazný, průrazný [např. granát], průbojný [člověk])
- viz projektil, průbojník
razidlopomůcka k razítkování/ označování osobní či úřední pečetí či vypalování
- viz L.S., pečeť, punc, štempl, tetování
rčeníútvar lid. slovesnosti [pořekadlo/ pranostika/ přísloví/ úsloví např. „co hrdlo ráčí“
průpovídka, vyjadř. určitou živ. zkušenost]
rci = řekni
- viz arci, frazém, onikat
rděníčervenání [uzardění]
- viz zarděnky
rdousitškrtit, dusit [omezovat dýchání]
(zardousit = uškrtit)
přiškrtit kohoutkem průtok
- viz cemr, dávit, lynč, oběšení, škrtit, vaz
reakce1. odpor/ protivenství/ odezva na podnět [akci]
2. reakční, reaktivní = příd. jména zařízení/ postupů atd. vlivem podnětů [např. r. pohon, doba/ čas, množství,teplota, zrychlení atd. atp.])
3. smyslové reagování
4. chemická aj. r.
5. reaktor
- viz interakce, řetězová reakce, smysly
reakcionářkdo reaguje nepřátelsky zejména na vládní politiku
reakcionáři tak tvoří politickou reakci/ opozici/ disent
- viz disident, exil, podzemí, rebelantství
reaktanceimaginární složka impedance v elektrickém obvodu, kde odpor, indukčnost a kapacita jsou zapojeny v sérii
převrác. hodnota susceptance
- viz indukce, susceptance
reálievěcné údaje, charakteristická dílčí fakta, skutečnosti
(přímé/ živé vysílání/ přenos [v reálu])
realityskutečné objekty, stavby, pozemky/ parcely [r. kancelář - prodej/ koupě/ pronájem/ převody r.]
realizaceuskutečnění, provádění, zavedení do praxe/ používání
realizovat = plnit [požadavky]
realizátor
realizmus, surrealizmus = umělecké směry
realizmus1. (realismus z lat. realis = věcný, skutečný) smysl pro skutečnost, věcnost/ umělec. směr 19.-20. stol. usilující o věrné zpodob. skut.
2. realita = skutečnost, živě
[pravdivost]
reálný = skutečný
reálka [= reál. gymnázium]
reality = majetky/ objekty, realitní/ zprostředk. kancelář
reál = živé vysílání ap.
reálkabýv. reálné gymnázium = klasická osmiletá střední škola s maturitou
- viz maturita
rebarbora(Rheum rhabarbarum) reveň [řazená jako zelenina, ale i ovoce
z mohutných řapíků listů se dělají džemy na koláče aj.]
- viz řapík
rebelantstvíodporování, remcání, rebelie, zpupnost, vzpoura/ protivení se, počátek revolty
(rebel = buřič, kdo pobuřuje, nespokojenec)
- viz reakcionář
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist