Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene R

Počet nalezených zmínek: 553    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   
relapsnávrat aktivity nemoci
- viz reziduum, relikt
relativitavzájemný vztah věcí (např. r. výška = od základny k temeni [ale absolutní výška = od hladiny moře k temeni], atp.)
relativizmusnázor o podmíněnosti (relativitě) poznání hodnot nebo morálních norem
relativníhodnocený vzhledem k něčemu, poměrný, podmíněný, závislý [pohyb]
(opak relativního = absolutní)
- viz relativita, absolutní
relaxaceduševní a fyzický odpočinek, uvolnění, respirace, znovunabrání sil
relaxování, odreagování od zátěže
reléelmagneticky aj. ovládaný svazek přepínacích el. kontaktů
relevance, relevantní(z lat.) významnost či důležitost ve vztahu k nějakému cíli/ záměru
(irelevantní = bezvýznamný, nepodstatný, vedlejší)
reliéfsvrchní plocha zemské kůry, plasticita - geografie - r. krajiny
reliéfní sochařské zdobení plastikou - mincí, stěn domu]
- viz terén
religion, religiozita(religium) náboženské vyznání, církev
reliktzbytek/ pozůstatek / stopa minulosti, reziduum
- viz delikt, rekapitulace, relaps
relikvieostatky, pozůstatky světců a jejich předměty
(relikviář = cenná schránka s relikviemi [např. v Bečově n. T.])
reluta(relutum) peněžitá náhrada za naturální dávky [při služ. cestě platby za byt, stravu, jízdné po předložení účtenek]
relutárnípeněžitá
[např. relutární restituce - místo zabaveného majetku se vyplatí hotovost]
rely(rally/-e) sport. závod [silniční i terénní]
druh automobilových soutěží, které se konají na běžných komunikacích nejrůznějších úrovní
(Rallye Dakar patří k největším a nejznámějším off-roadovým [= terénním] závodům na světě [motocykly, čtyřkolky, automobily a nákladní auta])
- viz kros
remake[rimejk] předělání, nové zpracování či pozměněná verze [díla - výrobku, filmu, hry, písně]
remanentnízbytkový [magnetismus]
- viz permanence, relikt, reziduální
remcatreptat, odmlouvat, jevit nespokojenost
nechuť se podřizovat
- viz rebelantství
reminiscencevzpomínky, ohlas
práce se vzpomínkami [výměna dobových zkušeností, výstavy, publicita, setkání [hobby] seniorů aj.]
remisevymizení příznaků a projevů nemoci
úleva
vracená poštovní zásilka
(remitenda = [vracené] neprodané výtisky novin/ časopisů/ knih)
(období úzdravy) může být kompletní - zejm. na počátku nemoci, nebo jen částečná [při roztrouš. skleroze/ PGS nervu {který je vývojově výběžkem CNS} až po sfinkterová centra v míše]
míra sfinkterových poruch bývá v korelaci s mírou hybné poruchy dolních končetin
- viz CNS, korelace, sfinkt. centra
remízanerozhodný výsledek hry, pat, plichta, fifty-fifty
vozovna (tramvají aj.)
(remízek = osamělý lesík, hájek
nástupní ostrůvek/ refýž)
- viz remise, refýž
remontmladý kůň (ve výcviku)
remorkérloď s mohutným pohonem, určená k tlačení, tažení a vyprošťování nákladních aj. plavidel
- viz lanovka
remuládapikantní kuchyňská omáčka/ majonéza
remuneracemimořádná peněžní odměna mimo pevný plat [jako benefit k vánocům, výročí, rozloučení, ap.]
- viz benefity, mzda, výpalné
renální(ren – ledvina) ledvinový
renderování(anglicky rendering) proces, v němž ze zadaných dat vzniká cílový obraz (počítačová grafika)
- viz polygrafie, tisk
rendlíkkastrůlek
- viz kuch. pánev, kuthan, nádoba
renegátdisident, odrodilec (spíše politický)
(disent = seskupení, skupina stoupenců jiného smýšlení, odpůrců)
- viz rezident, špión, disident , diverze
renesanceobroda, znovuzrození
umělecký sloh a hist. epocha trvající od 14. do 17. století [vyznačoval se mimo jiné zesvětštěním, individualismem a návratem k antice, je též úzce spjat s humanismem
renesance
- viz sloh
renomévěhlas, dobré jméno/ pověst
renomovaný = s dobrou pověstí, věhlasný, proslulý
renoncchyba/ omyl/ nešvar - jednání proti pravidlům, prohřešek
odepření/ odřeknutí/ nepřiznání barvy v kartách ap.
- viz kiks, zacyklení
renta[pravid.] příjem, důchod, výnos/ zisk z kapitálu [podnikání/ vlastnění {podílů} majetku/ fondů/ obchodu/ provozů/ půjček atp.]
(rentiér = příjemce r.)
rentabilitavýnosnost, např. podíl zisku k vloženému kapitálu
[pokud jsou náklady stejné jako výnosy, jde o hranici rentability a možnost zvratu]
- viz prosperita, rating
rentgenR - dřívější jednotka expozice ionizujícího záření [1 R = 2,58.10-4 C.kg-1, C = Coulomb]
- viz rad, RTG
renumeracevyrovnání pohledávky/ splátek
[numerace = číslování, užívání čísel - počítání]
reostatdřívější ruční proudový regulátor k rozběhu el. motorů
měnitelný el. odpor/ rezistor [též vodní]
(podobný býval kontrolér tramvaje)
- viz DJing
reparacepoválečné náhrady placené poraženým státem
reparátopravná zkouška [např. maturitní, předmětová] propadajícího žáka/ studenta [s nedostatečným závěrečným prospěchem]
- viz oprava
repaseoprava/ rektifikace/ přizpůsobení - výměna dílů a seřízení výrobku, sladění
- viz montáž, naštymovat
repatriacenávrat osob do vlasti [z ciziny (např. z něm. koncentráku), služba pojišťoven aj.]
organizovaný návrat válečných utečenců, zajatců, nemocných, mrtvých aj. z ciziny do vlasti
- viz exil, introdukce, zajatci
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist