Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene R

Počet nalezených zmínek: 553    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   
repelentymají dlouhou schopnost odpuz. komáry, klíšťata, moskyty a lze je podle určení užívat i na pokožku/ oblečení
- viz rodencidy, biocidy, insekticidy, příživník
repertoárseznam/ zásoba [nacvičených divadelních, hudebních ap. pořadů/ progr. čísel] souboru/ ánsámblu/ TV stanice apod.
výtvor dramaturga
repeteopakovat [žádost o „nášup/ přídavek“]
repetice - opakování [melodie/ tónu, postupu/ činnosti, jídla ap.]
- viz ohlíženec, opakování, rekurence
replikaodpověď na výtku/ kritiku či žalobu
věrná kopie/ napodobenina původního díla (předlohy) - nesmí však být plagiátem ani falzifikátem
- viz alternace, debl, replikace, kopie, falzifikát
replikaceobnovení, opětovné uvedení, zmnožení, zdvojení, reduplikace
- viz replika, aplikace
reportzpráva/ hlášení
[reportáž = názorná či literárně zprac. zpráva, popis/ vylíčení události, příp. s náčrty, snímky/ filmem, videem]
reportéročitý informátor/ fotoreportér o situaci/ stavu
komentátor události
- viz medializace, žurnál
repozicereponování, napravení/ narovnání/ posun části těla do správné polohy/ pozice
represeútisk/ postih
represálie = různorodé násilí proti občanům, nebo i státům
represivní opatření proti někomu
- viz regres
reprezentacevybraní zástupci/ představitelé/ týmy klubu/ oboru/ státu v delegaci na vyšším/ vrcholném fóru/ akci/ soutěži
- viz prezent
reprint"přetisk, dotisk
papírová verze k digitální verzi knihy [""skutečná"" papírová kniha se speciálně vytvořenou obálkou a vlastním ISBN]
- viz ISBN"
reprízaopakování předešlého představení či vysílání [premiéry, čehosi minulého ze záznamu] informačními prostředky, znovupřehráním na jevišti apod.
reprodukceduplikát originálu díla
grafický list
obnova/ opakování produkce s využ. médií dle poptávky
produkce z produktů, ap.
- viz produkce, amplion
repšňůra(horolezectví) pomocné lanko/ pevná měkká šňůra síly do 7 mm k propojení skob/ expresek ap.
republika(rés, publica - věc veřejná) stát založený na lidosprávě/ zastupitelské demokracii
- viz precizní
reputacedosud získaná dobrá pověst a vážnost [při užívání PC ji chrání např. placený program AVAST]
- viz prestiž, renomé
res(lat.) věc/ majetek/ říše/ důvod/ čin/ záležitost/ podnik, [res publica = republika, r. pretiosa = památka, atp.])
- viz kauza, památka, precizní, republika
resekcevyjmutí, vyříznutí, chirurg. odstranění části tkáně/ orgánu
reset, resetování(z angl.) signál, který rychle ukončí chod systému [PC aj.] a nastartuje jej znovu od začátku
resistence, resistenčníodolnost, schopnost vzdorovat, projev odporu
- viz pasivní resistence
resolutnírázný, energický, rozhodný [r.-ná žena, povaha, odpověď, odpor]
 r. jednat/ žádat
 podávat resoluce
resolutnost/ rezolutnost
- viz petice
respekt(z lat. respectus od respicere, ohlížet se na něco) ohled, uznání, úcta - vztah mezi lidmi, uznání silných stránek osobnosti
(resp./ respektive = čili/ anebo/ přesněji/ lépe řečeno
respektování = dodrž. předpisů/ [společens.] norem ap.
r. vůči nadřízeným/ starším)
- viz autorita, despekt, imperativ
respicientprvorepublikový [vrchní] dozorce Finanční Stráže, financ
(býv. hraničář [příslušník praporu SOS - Stráže Obrany Státu])
respirátorprotiprach. dých. maska
(respirium = klidné místo k zotavení a načerpání sil
respirační choroby = nemoci dýchacího ústrojí)
- viz filtrace, moření, škraboška
respiriumoddechová přestávka
místo/ prostora pro odpočinek/ relaxování
- viz hovět si, relaxace
respitní péčeodlehčovací služba pro pečující o dementní pacienty s alzheimerovou nemocí
- viz Alzheimer,
respondentúčastník ankety [dotazníkového průzkumu]
- viz korespondent
responzivnír. webové stránky jsou navrženy tak, aby se zobrazovaly na různých typech zařízení - od počítače přes tablet až po mobilní telefon
restnedodělek, nedořešená věc, nedoplatek
restaurace, restaurování1. hostinec, restaurant, pohostinství
2. oprava, obnova, ozdrav., znovuzřízení, r. památky, díla/ vzácného předmětu, obrazu, stavby, režimu …
- viz servis, taverna
restipulace(restipulatio) vzájemný slib, závazek
(stipulace = slib, záruka, úmluva/ smlouva/ ujednání
stipulátor = věřitel)
- viz afidace
restitucezákonné navrácení něčeho do původního stavu [např. neoprávněně odebraného/ znárodněného či konfiskovaného majetku]
restování(kuch.) prudké opečení zeleniny/ masa na trošce horkého oleje
(podobné je smažení s mícháním, příp. dušení pod pokličkou s podléváním)
restrikceomezení, výhrada, okleštění, snížení, zmenšení počtu
restriktivní = omezující
- viz restrikt
restrikt(re-strictum - škrtím, omezuji) omezení [snížení zaměstnanců, nákladů ap.]
- viz restrikce, striktní
restringovatsnížit či omezit
provést restrikci/ snížení
- viz striktní, restrikt, restrikce
restrukturalizacereorganizace/ revitalizace firmy
změna, přizpůsobení
restrukturace - přestavba článků řízení, výroby, obchodu ap. podle analýz k optimálnímu zlepšení stavu, organizace, poměrů a růstu
- viz struktura
resumé(résumé/ rezimé) přehledný obsah, výtah, shrnutí
- viz suma, výtah
resuscitacekříšení/ křísit, oživování [anesteziologem]
(anesteziologie = obor znecitivování
anestetikum = znecitlivující látka)
- viz křísit
rešeršehledání/ ověřování a vydání [popisů]/ faktografických materiálů o určité věci anebo informaci, event. souhrnný soupis anotací
- viz anotace, recenze, synopse
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist