Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene R

Počet nalezených zmínek: 553    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   
reškunda(zast.) stvrzenka, stvrzovací lístek o druhu sázky
- viz kolektant, tiket
réta(zast.) pomoc, záchrana, spása
- viz první pomoc
retail(angl.) by r. = maloobchod (velkoobchod ve velkém/ obch. dům = wholesale, warehouse)
r. management = obch. podnikání
- viz gró, komerce, krám, market, obchod, řetězec, super-
retardacezpomal. [účinku], opožďování, zaostávání [vývoje]
(retardované dítě)
- viz retardér, zpomalování
retardérzpomalovač chem. rekace, rychlosti jízdy [rygol, příč. prohlubeň či stupeň, kopcovitost či serpentinovitost cesty, kruh. objezd s křižovatkou]
- viz rygol
retardéry1. silniční zpomalovací prahy, polštáře a carstopy
2. odlehč. el-magnet. provozní brzdy [se spec. ovládáním - výfukové, vířivé, motorové]
3. hydrodyn.brzdy na hnacím hřídeli {sekundární retardér}
4. intardér [retardér umístěný přímo v převodové skříni]
retencezadržování
[někoho] ve vězení, dechu, tekutin [moči] v těle
čehosi v zásobníku/ nádrži/ skladu
udržení v paměti aj.]
- viz rezervátor, detence
retkocigareta
(též dramo aj. dle názvu cigaret, třeba i zorka/ partyzánka/ detva - nejlevnější cigáro/ cigareta)
- viz čvaňhat, šluk, kouř, doutník
rétorřečník, učitel řečnictví
(rétorika = nauka o řečnictví
krasořečnění, bezobsažné mluvení, rétoričnost)
rétorikařečnictví
nauka pojednávající o verbálním [slovním] projevu
má mocný vliv na pevnost a barvu hlasu, plynulost řeči, tónový rozsah a artikulační přesnost
retortanádoba pro suchou destilaci za vysoké teploty
kotel/ kolona pro výrobu koksu z černého uhlí [též retortové uhlí pro baterie]
- viz milíř
retribucestíhání za zločiny a zradu
vrácení majetku, zaplacení, nahrazení škody
odměna, odplata [oplácet, přidělovat]
- viz dekret, restituce, rehabilitace
retro-první část slov s významem minulý/ v uplynulé době
- viz retrospektiva
retrográdnízpětný, směřující zpět
retrográdní amnézieztráta paměti vztahující se na časový úsek před úrazem hlavy [příp. otřesem mozku, kómatem]
retrográdní slovníkslovník, ve kterém jsou hesla uspořádána abecedně odzadu [od pravé strany slova]
retrospektivapohled nazpět do minulosti, retrospekce
- viz perspektiva, rekapitulace
return(z angl.) vrátit, návrat/ -ka, zpětný, odpovědět, oplatit, doručit, oznámit, nahradit, obnovit, dávat, tržba, obrat, odpálit, dát zpět, vynést, ap.
retušmalá oprava/ zrestaurování poškození/ vzhledu obrazu/ snímku/ věci [jemné vyčištění a překrytí tmelem/ barvou až k nerozeznání]
- viz korektura, vizáž
revanš1. odveta/ odplata/ oplátka či odměna
(revanšisté = škůdci státu, např. někteří odsunutí býv. čeští Němci)
2. protislužba [něco za něco]
3. pomsta
- viz vendeta
reversrub, rubová strana [mince aj.]
naruby = vnitřkem navrch
(souhlas k propuštění aj. na vlastní riziko)
- viz avers, líc, kauce, revert, reverze, rub
revertnávrat k předešlé verzi textu [zrušení nechtěných změn/ doplňků]
reverze, reverzibilníschopnost změn chodu zařízení [vpřed / zpět]
schopnost vratné mutace kříženců
nedovolený návrat vyhoštěného
(reverzibilní/ lehké difúzní axonálníporanění / irreverzibilní = nevratný/ těžké dif. ax. poranění
- viz sem-tam
reví(revue) oborový časopis
dramatické vystoupení/ společenská zábavní akce [lední revue/ šou]
- viz šou, cirkus, aréna
revíroblast vymezená pro lov · např. r. rybářský, myslivecký, o. těžby nerostů - uhelný r., policejní r. [také obvod, okrsek, plocha, rajon]
revírník
- viz štajgr
revitalizaceznovuoživení, posílení, vzpruha
- viz restrukturalizace
revizekontrola [jízdenek, dodrž. předpisů, porovnání plánů s výsledky aj.]
audit
činnost rev. komise
revizor, revident, revidovat
- viz audit, kontrola, vizita
revizionizmusoportunistický směr v dělnickém hnutí [přezkoumává/ reviduje pokrokové mater. názory, odmítá dělení na materializmus a idealizmus]
revmarevmatismus, nemoc - hostec, též regma/ rheuma
revokacezneplatnění dřív. rozhodnutí
revokovat = odvolat/ rušit
(vocare = volat
opakem revokace je „res iudicata“ = o věci nelze znovu jednat)
revoltavzpoura, převrat, obrácení
- viz anarchie, extrémizmus, odboj, radikál, revoluce
revolucerychlý, výrazný výstup revolucionovaných mas lidu
skokový kvalitativní přechod - prudký zvrat orientace
vědeckotech. revoluce
- viz spiknutí, puč
rexkrál, vladař
(komisař Rex - pes ze stejnojm. film. seriálu)
- viz regent, region
rezervazáložní kolo/ pneu. k autu
(zál. materiál/ forota/ hospodářství/ potenciál apod.)
- viz forota, duplikát
rezervacechráněná přír. oblast
(r. vstupenek/ letenek/ bytů/ kapacit/ paměti/ věci/ termínu aj.)
(rezervovanost = odměřenost, upjatost, zdrženlivost)
rezervátorrezervoár, zásobník, [retenční] nádrž/ -ka, laguna, tůně
- viz retence
rezervista[voj.] záložník/ záložák [vycvičený voják povolávaný do služby mimořádně] - na rozdíl od prezenčáka, tj. vojáka základní/ prezenční služby
rezidentdřív. představitel státu v zahraničí
předst. vlastní rozvědky/ agentů na cizím území
daňový ap. rezident
rezidence = sídlo/ palác [=výstavný objekt]
reziduálníresiduální, zbylý, zbytkový, doznívající
(reziduum = zbytek, zůstatek)
- viz relikt, rekapitulace, remanentní
rezignaceresignace/ vzdání se úřadu/ postavení
trpná odevzdanost
- viz abdikace, impedance
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist