Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova radioaktivita

Počet nalezených zmínek: 1    

radioaktivita(r. rozpad) skryté záření [alfa, beta, gama] r. prvků [uran aj.]
záleží na získ. dávce ozáření [může být smrtelná]
rádioterapie = léčeb. ozařov.
- viz atom


Možná související slova

Slovo radioaktivita se objevilo ještě zde:
atomnejmenší hmot. částice, jíž nelze chem. dále dělit [ale jádro lze štěpit na protony, neutrony, elektrony ..> získ. jader. energie/ reaktor > výr. el.energie/ tepla
a. záření/ jad. zbraně/ odpad
jad. surovina = smolinec/ uran]
atomizace = rozklad/ rozdrobení
- viz elektron, radiace, radioaktivita
dozimetrměřič získané dávky ionizujícího záření
(rentgenometr = měřič úrovně radioaktivního zamoření prostoru)
- viz atom, radioaktivita
emanacevyvěrání/ vytékání [ron z nitra ven/ výron, ronit slzy]
záření/ vyzařování
- viz gejzír, pramen, šprůdl, radioaktivita, vulkán, splach, vyvěračka
nuklidyatomy se stejným počtem protonů a stejným počtem neutronů
- viz atom, izotopy, jaderná energie, radioaktivita
radiacesálání tepla
radioaktivní/ ionizující [vyzařování při samovol. rozpadu jádra]
- viz atom, nuklidy, radioaktivita, radiátor, topidlo
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist