Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova atom

Počet nalezených zmínek: 1    

atomnejmenší hmot. částice, jíž nelze chem. dále dělit [ale jádro lze štěpit na protony, neutrony, elektrony ..> získ. jader. energie/ reaktor > výr. el.energie/ tepla
a. záření/ jad. zbraně/ odpad
jad. surovina = smolinec/ uran]
atomizace = rozklad/ rozdrobení
- viz elektron, radiace, radioaktivita


Možná související slova

Slovo atom se objevilo ještě zde:
deuterium / D"izotop - atom s jádrem 2H [má v jádře po jednom protonu a neutronu a od běžného vodíku se liší atomovou hmotností]
dnes je deuterium využívánotaké jako účinný stopovač biochemických reakcí
ve spojení s kyslíkem tvoří ""těžkou vodu"" [do vodíkové bomby]
- viz energie"
dozimetrměřič získané dávky ionizujícího záření
(rentgenometr = měřič úrovně radioaktivního zamoření prostoru)
- viz atom, radioaktivita
elektron1. stabilní elementární částice se záporným elektrickým nábojem, [patřící k leptomům]
2. konstrukční slitina hořčíku  s malým množstvím hliníku, zinku a manganu,užív. zejm. v letectví
- viz atom, jaderná energie, mezon, nukleon, proton
energiečinorodost, ráznost, odhodlání, vitalita
míra pohybu hmoty ve všech jejích formách/ přeměnách
fyzik. stavová veličina - síla - schopnost hmoty/ / látky/ pole konat práci
rozeznáváme e. kinetickou/ pohybovou a konfigurační/ potenciální/ klidovou, které jsou schopné vzájemné záměny
jaderná[atomová] e. = energie, exist. a uvolňující se z jader. reakcí {štěpení} v atom. jádře]
většinu energie užívané na Zemi představuje solární energie[slun. záření a radiace] vznikající jad. přeměnami ve Slunci
- viz Joule, Volt, turbína, induktor, konvertor, atom, pohon, práce, příkon, výkon, radiace
fúzesouhrnný název pro případy spojování firem/ jedna z možností sdružení podniku
v našem právu jsou tyto transakce zahrnuty pod pojem přeměny společnosti (§69 obchodního zákoníku)
fúze se dosahuje: splynutím či sloučením, převodem jmění společníka a rozdělením nebo změnou právní formy společnosti [sloučením podnik zaniká, jmění přechází na jinou společnost a společníci zanikající společnosti se stávají společníky nástupnické společnosti]
přechází na jinou společnost a společníci zanikající společnosti se stávají společníky nástupnické společnosti]
splynutí je zánik dvoua více společností, jejichž jmění přecházejí na nově vzniklou společnost. Fúze se může uskutečnit formou sloučení nebo při sloučení pokračuje jednaspolečnost i nadále, zatímco druhá společnost mizí
jaderná fúze - sluč. atom. jader/ termonukleární fúze - princip vodíkové bomby
transfúze
jaderná energieenergie uvolňující se z jad. reakcí v atom. jádře [atom. energie, užív. v jad. elektrárně, lékařství aj.]
- viz atom, elektron
jádrohlavní/ zákl. část [obecně střed/ osa/ ohnisko, jádro problému]
plody s jádrem/ peckou, oříšky, jadérky {semeny}
atom. jádro, jaderná energie
jadrnářeč [srozumitelné vyjadřování]
jadrné krmivo [zrní, šrot, pokrutiny {jedlý odpad z výroby, granule aj.}]
- atom, melasa, ovoce, siláž
kovalence, kovalentník. vazba je zal. na sdíl. elektron. páru, na jehož vzniku se podílí atom jedním elektronem
uplatňuje se mezi atomy nekov. prvků
- viz pár, valence
nukleonnázev pro elementární částice tvořící atomové jádro [neutrony a protony]
nukleární = jaderný
- viz atom, proton, elektron
nuklidyatomy se stejným počtem protonů a stejným počtem neutronů
- viz atom, izotopy, jaderná energie, radioaktivita
radiacesálání tepla
radioaktivní/ ionizující [vyzařování při samovol. rozpadu jádra]
- viz atom, nuklidy, radioaktivita, radiátor, topidlo
radioaktivita(r. rozpad) skryté záření [alfa, beta, gama] r. prvků [uran aj.]
záleží na získ. dávce ozáření [může být smrtelná]
rádioterapie = léčeb. ozařov.
- viz atom
štěpinapodélná část kuláče/ polena
štípat [dříví, břidlici, dráty, lístky
štíp. pusa
štíp. hadem/ hmyzem
štípací kleště
uštěpačný/ úštěpky
uštipovat
štiplavý kouř
chem./ jaderné štěpení]
- viz atom, dým, plnometr, štěp
termonukleárnítermojaderný [souvisí se slučovací jadernou reakcí]
- viz atom, energie, reaktor, zbraň
zbranězbroj/ výzbroj/ výbava [vojenská, záchranná], zbrojení, odzbrojení
- viz atom, dvoják, flinta, flobertka, hamerleska, histor. zbraně, hledí, indiánské zbraně, staré zbraně, hromadný, kinžál, šavle, kohout, konvenční, kyrys, lancasterka, díly - miřidla, závěr, kohoutek, lauf, patrona, pažba, bajonet ..
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist