Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova energie

Počet nalezených zmínek: 1    

energiečinorodost, ráznost, odhodlání, vitalita
míra pohybu hmoty ve všech jejích formách/ přeměnách
fyzik. stavová veličina - síla - schopnost hmoty/ / látky/ pole konat práci
rozeznáváme e. kinetickou/ pohybovou a konfigurační/ potenciální/ klidovou, které jsou schopné vzájemné záměny
jaderná[atomová] e. = energie, exist. a uvolňující se z jader. reakcí {štěpení} v atom. jádře]
většinu energie užívané na Zemi představuje solární energie[slun. záření a radiace] vznikající jad. přeměnami ve Slunci
- viz Joule, Volt, turbína, induktor, konvertor, atom, pohon, práce, příkon, výkon, radiace


Možná související slova

Slovo energie se objevilo ještě zde:
akumulacejímání/ hromadění [např. el. energie, tepla, kapitálu {el. akumulátor/ baterie
aku. kamna)
- viz kapitalizace
alternacestřídání, obměna [např. hlásek, dvou herců v jedné roli, suplování/ zastupování ap.]
- viz alternátor, alternativa, dynamický, energie, substituce, variace
alternátorsynchronní generátor stříd. proudu [mění pohybovou {kinetickou} energii na elektrickou]
- viz dynamický, energie, fotovoltaika, hydroalternátor
anihilace(nihil = nic) jev, při kterém se spojí částice a antičástice, čím původní částice zanikají a vyzáří se energie, kterou nejčastěji přenášejí fotony
- viz foton
atomnejmenší hmot. částice, jíž nelze chem. dále dělit [ale jádro lze štěpit na protony, neutrony, elektrony ..> získ. jader. energie/ reaktor > výr. el.energie/ tepla
a. záření/ jad. zbraně/ odpad
jad. surovina = smolinec/ uran]
atomizace = rozklad/ rozdrobení
- viz elektron, radiace, radioaktivita
bazální, basálnízákladní, výchozí (bazální metabolismus [BMR - Basal Metabolic Rate] - nejmenší množství energie nutné k zajištění základních funkcí organismu)
- viz báze
biomasaváha všech organizmů v daném okamžiku v určitém prostoru
obnovitelný zdroj energie na jednotku plochy/ objemu
- viz pramen
čakry(hinduismus) sanskrtské slovo: 1. kruh, kolo, sluneční kotouč, symbol běhu času
myšlená energetická regulační centra našeho těla [je jich 7]
proudíjimi vitální energie, která nás drží naživu - ovlivňuje naše tělo a psychiku
viz též
2. staroindická metací zbraň
- viz buddhizmus
čchi(z Číny) energie/ nebeská síla naplňující vesmír
má 3 hl. čchi: nebeskou, zemskou a lidskou
Čchi udržuje svou rovnováhu, jinak zanikne/ rozloží se
Čchi-kung je umění tříbení a kultivace čchi - životní energie
nutno žít v harmonii s přírodou
zkoumání a užití akupunktury, akupresury, masáže a bylinnéléčby k úpravě proudění lidské čchi je kořenem čínské lék. vědy
meditace a pohyb. cvičení čchi-kungu jsou v Číně široce využívány ke zlepšení zdraví
- viz jin
dynamickýsilový, [týkající se energie/ pohybu/ pohonu/ rychlosti vývoje/ spontánní aktivity včetně učení a fyzičky/ získávání zkušeností praxí]
- viz induktor
elektron1. stabilní elementární částice se záporným elektrickým nábojem, [patřící k leptomům]
2. konstrukční slitina hořčíku  s malým množstvím hliníku, zinku a manganu,užív. zejm. v letectví
- viz atom, jaderná energie, mezon, nukleon, proton
erg[g·cm2·s-2] fyzik. jedn. energie v soust. CGS
- viz ergo
foton(značen ? [gama]) stabilní nehmotná elementární intermediální částice reprezentující množství elmagnet. energie a zprostředkující elmagn. interakci
f. existuje pouze v pohybu a pohybuje se rychlostí světla ve vakuu
studiem fotonů se zabývá kvantová mechanika
- viz laser
fotovoltaikasystém získávání elektrické energie ze slunce pomocí spec. panelů [plochou obrácených ke slunci
fotovoltaická elektrárna]
- viz solární, fotočlánek
hybridnínapř. kombinace z více druhy pohonu (druh - úspora paliva, energie ap.)
hydraulikavěda i praxe, např. užití tlakové energie [nestlačitelné] kapaliny pomocí pístu [zvedání břemen, vysouvání, brzdění, lisování aj.]
izotopyatomy téhož prvku, lišící se pouze počtem neutronů [mají stejné protonové číslo ale různé nukleonové číslo]
- viz jaderná energie
jádrohlavní/ zákl. část [obecně střed/ osa/ ohnisko, jádro problému]
plody s jádrem/ peckou, oříšky, jadérky {semeny}
atom. jádro, jaderná energie
jadrnářeč [srozumitelné vyjadřování]
jadrné krmivo [zrní, šrot, pokrutiny {jedlý odpad z výroby, granule aj.}]
- atom, melasa, ovoce, siláž
kolektorpodzemní systém chodeb/ kanálů pro vedení kabelů, potrubí aj.
jedna z elektrod tranzistoru
sběrač či měnič energie
anténní systém
konvertorsklopná tavicí pec (obdoba vysoké pece)
převaděč audio/ video souborů včetně graf. formátů
měnič proudu (stříd./ stejnosm.)
měnič energie (teplo/ elektřina)
směšovač
A/D converter = analogově-číslicový [analogově-digitální] převodník
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist