Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene E

Počet nalezených zmínek: 291    

1    2    3    4    5    6    7    8   
exkluzesociální vyloučení [marginalizace nepřizpůsobivých lidí]
exkluzivnívýjimečný
exkluzive = vyjma, kromě, mimo, nepočítaje
exkluzivnost = vyjímečnost, výlučnost
výhradní právo
exkluzivita
grandiózní, mimořádný
e. akce/ veletrh, smlouva
exkrement(vulg.) hovno/ výkal, hovínko, trus, kobližek, bobky, kravinec, husinec, lejno, shit
[„dostaneš leda hovno/ houby s voctem“ = nic]
- viz lidovec, stolice
exnout(slang.) umřít, skonat, vypustit duši, zaklepat bačkorama, pojít, odejít do věčných lovišť/ na pravdu boží, ap.
- viz exit/ -us, ex-
exo-, exogennímimo, zevně, z vnějších příčin vznikající, souvisící s povrchem Země
- viz endo-
exodushromadný odchod, opuštění země
- viz ablegace, exulant
exorcismusvyhánění/ vymítání ďábla/ ducha
- viz
exosféravrchní obal Země [nejde o plyn, ale přechod. vrstvu mezi atmosférou a kosmickým prostředím
horní hranice 20 000 až 35 000 km nad zemí]
- viz stratosféra
exot, exotickýzvláštnost/ -ní tvor/ přírodnina či zboží z dalekých/ zámořských krajů
- viz kuriozita, rarita
expandértlak. nádoba k získ. [odpadního] tepla
(el. monolitní integr. logický obvod
pryžový/ pružinový posilovací prostředek)
- viz expanze
expanze, expandovánípřetlak, rozpín. do okolí/ zvětš. objemu až k výbuchu
expandovat
- viz expandér, EXPO, detonace,
expediceodeslání
vypravení/ výprava
expediční [sbor]
vyexpedovat/ vypravit/ odeslat
- viz logistika, špeditérství
expektoransprostředek ulehčující vykašlávání
expelentyvýtažky/ extrakty z potravin [odpad po expelaci se užívá do krmiv]
- viz pokrutiny, ysat
experiencezkušenost [nabídky z mnoha oborů k nápomoci řešení, příp. poskytnutí možnosti získat zkuš. v zahraničí aj.]
experimentzkouška/ test/ pokus, ověření vědeckého výzkumu/ bádání
experimentování, experimentální/ pokusný [objekt]
- viz erudice, laborování
expert, expertizaspecialista/ znalec/ odborník
odborné šetření/ zkoumání/ posouzení, dobrozdání/ posudek
(expertní = znalecký/ odborný)
- viz fachman
expiracevypršení doby užitnosti [(angl.) duration = doba trvání/ délka, stopáž pořadu/ filmu, stálost
výdech
expirium/ respirium = oddech. místnost aj.]
explicitnívýslovný, přímý, jasný, zřetelný
otevřeně, přímo vyjádřený
explikace = vysvětlení, výklad
- viz implicitní
explikace(lat. explicatio) rozvinutí, vysvětlení nejasného/ neurčitého výrazu
exploatacehospodářské zužitkování, využití, přechod na jiný režim užívání
vykořisťování
exploracevýzkum
průzkum v terénu - rekognoskace
- viz průzkum, rozvědka
explosivavýbušniny, třaskaviny
exploze = výbuch, detonace
- viz munice, pyrotechnik
EXPO, expozicevýstava, předvádění
exp. doba = doba působení/ osvitu/ ozáření
(exponování = účast/ podíl/ pomoc/ namáhání
[matem.] exponent)
exponátsbírkový předmět určený k prezentaci/ vystavení/ dokumentaci, příp. k výuce
- viz preparování, EXPO
exponovanýnamáhaný, vytížený
(pře-/ exp. film
expozice = ukázka/ výstava/ vernisáž, dávka záření ap.
exponát = vystavená věc
exponent = mocnitel)
export, exportovatvývoz, vyvážet [zboží, kapitál aj.]
(opakem je import = dovoz)
- viz artikl, HDP
exposépřednáška/ výstup/ výklad/ prohlášení
- viz ántré
expozimetrměřič jasu světla odraženého od fotografované nebo filmované scény [k nastavení optimálního osvitu filmu na snímací kameře]
expozitúrapobočka, filiálka
náhradní řešení - rušený stálý úřad [pošta] funguje omezeně s laickou obsluhou [třeba u starosty]
(expozé = výstup)
expresoznačení spěšné pošt. zásilky
název pro rychlý dopravní prostředek [rychlík/ bus]
(expresivní = působivé, citový [projev/ vjem])
expreskaexpresní smyčka [krátká sešitá popruhová/ plochá smyčka spojující dvojici karabin]
 slouží ke spojení lana s pevným jistícím bodem při lezení
- viz horolezectví,karabina/ -nka, tráky
extatickýpůsobený extází [motorikou/ pocity blaženosti aj., např. vztyč. chlupů - husí kůže]
(husí pysky [lůžka brků] extaticky vztyčují brky/ peří)
extázevytržení mysli, zvýšené smyslové reakce a motorika
(zakázaná návyková droga zhoršující paměť/ vědomí)
- viz extatický, súfizmus
extemporepříklad [lat. „extempora trahunt“ = příklady táhnou]
příležitostná poznámka nesouvisející s tématem
hercem přidaná poznámka/ text
- viz pranostika
extenzivnírozsáhle se rozšiřující/ rozpínající [kvantitativní/ pomalý hosp. rozvoj]
- viz intenzita, intenzifikace
exteriérvenek, venkovní prostředí, volná příroda, lont
- viz intravilán, extravilán, venkov, chráněně oblasti
exteritoriální(právn.) existující mimo území vlast. státu a smluvně užívané [např. osoby a nemovitosti zastupit. úřadů v cizině]
- viz imunita, kodex, teritorium
externívnější, zevní, působící zvenku [externí učitel/ spolupracovník, externista]
- viz intro-, extra-
extra-předpona mimo
cosi oddělené, zvláštní/ jiné/ speciální
extrovní/ vycházkový oblek/ hůl aj.
1    2    3    4    5    6    7    8    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist