Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene E

Počet nalezených zmínek: 291    

1    2    3    4    5    6    7    8   
euláliešišlání, ráčkování, drmolení
- viz afázie, dislálie, koktat, neurologie, patlavost, pediatr
Euler Leonhard Paul(*1707 Švýcarsko, +1783 Rusko) byl průkopnický švýcarský matematik a fyzik
Eulerovo číslozáklad přiroz. logaritmů „e“ = 2,718 281 828 459 045 235 360 287 471 352 …
(log e = 0,434 294 481 903 251 827 651 128 918 916 …)
euphorbiumnosní sprej k uvolnění dutin
eurojednotná společná evropská měn. jednotka: euro = €
- viz eurozóna - EU
Eurozóna(euro oblast) území Evropské unie – EU, států užív. jako měnu euro [v r. 2015 z dosavadních 28 členů EU užívalo euro 19 států s cca 334 mil. lidí
k nim jsou připojena další i mimoevrop. území - cca 210 mil. lidí, celkem tedy cca 544 mil. lidí]
- viz Maastricht
eutanazieusmrcení/ nápomoc k úmrtí nevyléčitelně nemocné a trpící osobě na její žádost, ze soucitu
euthanasie
evakuacevyklizení určených oblastí ohrožených válkou či katastrofou aj.
vyprázdnění
- viz mobilizace, epidemie
eventuální, eventuelní(z lat.) závislý na nejisté, ale možné události
případný/ -ě, možný
evergreenchvojí/ věčně zelený strom / keř (neopadavý)
Stále oblíbený (šlágr)
evidencee. analytická = podrobnější údaje než v evidenci syntetické [účtování závazků aj.]
(seznam/ přehled [evidovaných] věcí/ případů)
evidencee. syntetická = souhrnné stavy a pohyby jednotlivých druhů aktiv a pasiv, nákladů a výnosů za celou účet. jednotku
- viz žurnál
evokace, evokovatvyvolání představy/ vidiny
vzbudit/ vyburcovat vědomí představivosti/ zájem o věc, zrod ideje/ námětu díla
převod kauzy výše
evolucepostupný vývoj, soustavný rozvoj od nižšího stupně k vyššímu, vrůstání nového
evrgrín[evergreen] stará, stálezelená/ oblíbená písnička
- viz golf
Evropská unie(EU) politická a ekonomická unie, kterou od 1.7. 2013 tvoří 28 evropských států s 507,7 miliony obyvatel
- viz EU
ex-bývalý [exprezident aj.]
(ex offo = z úřední moci
ex nunc = od nynějška
ex post = po skončení/ dodatečně
ex lege = ze zákona, podle práva)
ex lex = mimo zákon, osoba nepožívající ochrany zákona)
přípitek „na ex“ = naráz až do dna
- viz arci-, emeritní, exit, exnout, vice-, kontra-, sub-
exacerbacezhorš. či nové vzplanutí/ relaps nemoci [kašel, otoky, dušnost, zmatenost, plicní hypertenze]
- viz anémie, astma, ischémie, relikt, reziduální,
exaktnípřesný, dokonalý, věd. doložitelný
exaltovanýzanícený, vzrušený, entuziastický, fascinovaný, opojený, obluzený, omámemý, přepjatý
- viz extravagance
examenzkouška, zkoušení
examinátor = zkoušející
exantém náhle vzniklý generalizovaný výsev kožních eflorescencí, které mohou být různého charakteru – makuly, papuly, vezikuly, pustuly
- viz puchýř / -chejř / -ina
excelencečestný titul/ oslovení vysokých státních činitelů např. v mezinárodním styku [„Vaše excelence ..“]
excellentnívýborný, skvělý, vynikající/ mimořádné vlastnosti/ znalosti, znamenitý
(excelovat = budit obdiv/ přízeň i závist)
excelsiorvyšší, nadřazený
excentrickýumístěný mimo střed/ osu
výstřední
excentrik/ excentrista = výstřední člověk
komický výstup založený na neposlušnosti věcí
excerpce, excerpčnívypisování, pořizování výpisků, výtahu z něčeho
excerpovat - vypisovat, činit výpis
- viz výtah
exces"výstřelek v jednání/ projevu, výstřednost, vybočení z mezí, nestřídmost v jídle/ pití
výtržnost
""exces sfér. trojúh."" (=nadbytek) = rozdíl mezi součtemvšech úhlů sfér. trojúhelníku a úhlem přímým
"
excitacevybuzení, podráždění, vzrušení, stimulace
- viz stimul, iritace, emoce
execírovat(voj.) cvičit na povel
execírák = cvičiště
přenes.: producír./ předvádět se
prohánět
exekucevykonávací řízení [poprava, odnětí majetku …], nucený výkon exekučního titulu [např. výrok soudu, notářský či exekuční aj. zápis podle zákona]
je-li povinný v prodlení s placením, může exekutor zabavit jeho majetek a prodat jej v dražbě na úhradu dluhu i poplatků
- viz fenďák
exekutivavýkonná moc, složka státní moci
orgán pověřený stálou výkonnou mocí - řízením aparátu i administrativy [např. vláda]
- viz demokracie
exemplářjeden z více stejných kusů
(exemplární = příkladný, výstražný/ odstrašující [trest]
- viz extempore
exhaustacevyčerpanost, tělesné a duševní vyčerpání
exhaustivní = vyčerpávající, únavný
exhibicevýstava, přehlídka, ukázka
exhibovat = okázale se předvádět, vystupovat na veřejnosti, vystavovat
exhibicionista = kdo se obnažuje
exhumaceúřední vyzvednutí mrtvého těla z hrobu
exil(vyhnanství) vypovězeni či deportováni [též předválečný exil, vynucený i dobrovolný odchod/ emigrace {exod/ -us = hromadný odchod}, exulantpředpokládá návrat do vlasti po změně poměrů]
političtí ap. exulanti mívají nárok na poskytnutí azylu v cizině
- viz azyl, ablegace, emigrace, disent
existence, existenčníbytí, jsoucnost, trvání, nicotná e.
živobytí
živ. postavení, dobrá/ pochybná e.
existenční [např. minimum - k zajištění života]
existující
existencionalizmus = názor - bytostné prožitky lid. existence
e-ální = bytostné, týk. se podstat. struktur života
exit, exitusvýchod, odchod, zánik, smrt, ex
- viz ex-, exnout
exkavátorstroj [bagr/ rýpadlo k těžení a přemíst. zeminy ] - dopravník [kapsový, korečkový, lžicový, pojízdný ap.]
(oboustr. tyčkový nástroj na pedikúru)
1    2    3    4    5    6    7    8    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist