Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene E

Počet nalezených zmínek: 291    

1    2    3    4    5    6    7    8   
eskapáda1. uprchnutí, útěk
2. nerozvážný čin
3. špatný skok jezdeckého koně
eskontúvěr zajištěný pohledávkou [nákup/ prodej nesplacených směnek či úvěr. papírů po srážce úroku ode dne e. ke dni splatnosti]
- viz úrok
eskortaozbrojený doprovod, eskortování provinilců/ vězňů/ zajatců/ zatčených/ trestanců
- viz ekipa
eskymácipůvodní obyvatelé arktických oblastí severovýchodní Sibiře, Aljašky, Kanady a Grónska.
Eskymák znamená pojídač syrového masa, proto se dnes volí spíše  název Inuité [Inuité = lidé/ člověk - Inuita]
eskymocucací zmrzlina na špejli [Eskymo, Ledňáček, Míša, Nanuk aj. s obsahem tvarohu, tuku, cukru, spec. doplňků a polevy]
esoterikajiný název pro magii a okultismus [učení démonů o „tajných energiích a rituálech“ pro lidi, kteří chtějí podvodem získat nad jinými výhodu]
- viz rituál
esoterismussouhrn utaj. vědomostí určených zasvěceným, intelekt. vyspělým či privilegovaným lidem. (Je protikladem exoterismu, jenž naopak představuje obecně známé vědění
(esoterismus spolu s exoterismem, astrologií, magií, numerologií, věštbou, reinkarnací, duchařením, tarotem, náboženstvím a okultismempatří mezi duchovní nauky)
- viz esoterika, inkarnace, mandaly, okultismus, tarot
esperantoumělý univerzální, snadno zvládnutelný jazyk [asi 6x snadnější a výrazově bohatší než angličtina] k usnadnění porozumění a přátelství mezi lidmi
- viz Ido
espresočerná káva na italský způsob připr. pod tlakem páry
kávovar na e.
kavárna
(mocca/ moka = silná černá káva)
- viz laté, turecká
esšálek(slang.) ešus, polní [voj.] jídelní miska/ souprava [dvou či třídílná]
(feldflaška {z něm.} = voj. polní láhev
podšálek = talířek pod hrneček)
- viz šálek
establishmentzaložení/ zřízení
společnost/ kumpanie, instituce, ústav
autorita moci
organizace, podnik, závod, firma, sídlo, domácnost, bydliště, vrchnost, služebnictvo, zaměstnanci, upevnění
- viz etablovat, dislokace
estakádastavba na pilotách/ podpěrách/ sloupech (dům, cesta, přemostění aj.)
- viz cesta
esterorganická sloučenina vznikající esterifikací [= reakce mezi oxidem a alkoholem vedoucí k vzniku esteru a vody]
- viz nitro-
estetikateorie působení krásna na člověka, vnímání pocitů a dojmů z uměl. i přírod. výtvorů
(estetický = krásný
estét = milovník krásy)
- viz etika
estrádapásmo divadelních, hudebních, tanečních a artistických výstupů na pódiu/ jevišti, často s výstupy dětských souborů
- viz diskotéka, kabaret
ešelon(rus.) vojenský vlak, (ešalon)
ešus(z něm. Eisschale) esšálek, polní jídel. miska/ kovová skládací souprava [1 - 3 různě velké nádoby]
- viz menu
ETA(z angl.) odhadovaný čas příjezdu/ příletu/ doručení/ ukončení
náš výrobce domácích el. spotřebičů
etablovat sepřipravovat se k činnosti na novém místě
rozvinovat pracoviště/ nové stanoviště
etablovaný/ alokovaný/ rozmístěný
- viz establishment
etalonzákl. měřidlo/ míra k realizaci a uchovávání této jednotky [stupnice] a k jejímu přenosu na měřidla nižší přesnosti
etanol[etylalkohol] líh, alkohol k užití v potravinářství, lékařství
- viz metylalkohol
etapaúsek závodu n. výstavby, stádium, časový či vývojový úsek, období, fáze
- viz fáze
etapy dějin1. pravěk [600 000 - 5 000 let př.n.l. {pračlověk}]
2. starověk [5 000 př.n.l. - 476 n.l. {pád záp. říše římské}]
3. středověk [476 - 1453 {objev. Ameriky//pád Byzancie] - až do 1492
4. novověk [od 1492 dosud, nejnověji: {do r. 1918 konec 1. sv. války] či 1989 [pád SSSR/ konec studené války}]
světověk {1989 - dosud}]
- viz geolog. doby, prakomunizmus, oppidum, antika, Byzantská říše, civilizace, feudalismus, středověk
etážpodlaží [včetně přízemí], poschodí, patro
(etážové topení = podpodlahové apod. místní topení)
- viz etažer, mezanin, mezonet, patro, žardiniéra
etažerpatrová polička/ stojánek (např. na květiny, knihy aj.)
stojánk. 3-talíř [na pečivo aj.]
stojan s policemi/ přihrádkami
- viz štelář, fach, regál, žardiniéra
etc.(lat.) et cetera = a tak dále [atd.]
eternitdruh střešní krytiny [čtvercové osinkové destičky]
- viz azbest, krytina
etikavěda, teorie mravnosti/ morálky, filozof. diciplína
soustava názorů na mravnost, systém mravních norem
morální étos/ mravní základ/ charakter
e. jednání, kulturní vystupování/ vyjadř. / vzhled
- viz amoralita, etiketa, chování, kultura, morálka, mrav, stoik
etiketazásady společenského chování
firemní nálepka/ viněta (např. na láhvi)
- viz etika, logo, nálepky
etnickýpřísluš. urč. kmene či národa
(etnologie = studium kultur a společností)
- viz národ, rasa, rasizmus, Róm
etnikumskupina lidí, kterou spojuje spol. původ, zvláštní kulturní znaky [především jazyk], tradice a mentalita
etnická skupina: rudokožci [indiáni, redskins],cikáni [romové], běloši, černoši [negři] ap.
etnografienárodopis - věda zkoumající a popisující modely chování, sociální organizaci, zvyky, hudbu a umění v jednotlivých lidských kulturách a společnostech
[nově též kult. a soc. antropologie]
Etnograf. regiony ČR: Brněnsko
Haná/ Prostějov
Hanácké Slovácko/ Hustopeče
Horácko/ Jihlava
kraj a město Praha
Lašsko/ Ostrava
Podhorácko/ Znojmo
Podkrkonoší/ Náchod
Pojizeří/ Turnov
Polabí/ Pardubice
Posázaví/ Benešov
Pošumaví/ Klatovy
Povltaví/ Č. Budějovice
Slezsko/ Opava
Slovácko/ Uh. Hradiště
Valašsko/ Rožnov p.R.
Záp. Čechy/ K. Vary
- viz etnikum, Valaši, Hanáci, Slovácko, Chodové
etuda(étude = studium) cvičná hud. skladba
etue(etuj) pánské kož. pouzdro s poutkem [pod. je dám. pompadura/ sáček]
- viz futrál, kapsář, portfolio, tabatěrka, toul, necesér, kabelka, chlebník
etymologieobor lingvistiky zkoumající původ [vznik] a vývoj slov
e. slovník
EUEvropská unie od r. 1951 se sídlem v Bruselu - Belgie
r. 2015 má 28 čl. států: Belgie, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Anglie, Španělsko, Švédsko
- viz VS
eufemismusnahrazení drsného slova slovem zmírňujícím [Rom místo cikán, asistentka místo sekretářka]
(opak e.= dysfemismus)
eufonium(eufonie=libozvuk) žesťový hud. nástroj podobný baskřídlovce [baryton]
(baryton = zvuk střední výšky mezi basem a tenorem
mužský zpěvní hlas)
euforiesubjektivní pocit příjemné [tělesné a psychické] pohody, blaženosti, rozjařenost, veselá spokojenost
eukalyptololej s antiseptickými účinky s kafrovou vůní
(eukalyptus = blahovičník)
- viz francovka
1    2    3    4    5    6    7    8    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist