Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene E

Počet nalezených zmínek: 291    

1    2    3    4    5    6    7    8   
ekumenaobydl. území Země, krajina člověkem pozměněná
e. rada církví
(anekumena = neobydlená část Země, nedotčená člověkem)
- viz rajská
ekvalizérzařízení k úpravám frekv. charakteristiky zvukového signálu zesílením či potlačením některých částí akustického spektra
- viz potenciometr
ekvátorrovník [rozděluje Zemi na severní a jižní polokouli]
ekvipáž[ekypáž] dávný exkluzivní kočár s přepychovým spřežením [vícespřežím]
výbava/ -ení
- viz landauer, přípřež, dostavník, ekipa
ekvivalent, ekvivalencerovnocennost, stejná platnost/ účinek, rovnomocnost, vzájemná záměnnost/ náhrada
ekvivalenty, ekvivalentní
- viz identita
ekzémkožní zánět [patrně z alergie/ přecitlivělosti]
- viz alergie
elastickýpružný, ohebný, flexibilní, přizpůsobivý houževnatý materiál
elast./ svižný/ půvabný krok - pohyb
Eldoradopojem bohatství [z legendy zlaté horečky 16.-17. století kdesi v americkém městě zlata, známém jako El Dorado]
(ze španěl. - pozlacený) přezdívkabájného jihoamerického panovníka
země oplývající zlatem u smyšleného jezera Parime
elegance(z lat.) abstraktní pojem z oblasti estetiky [synonymum pro půvab, vkus, krásu, uhlaz. chování, elastický pohyb]
elegán = elegantní / apartní, švihák
elegiežalozpěv, tklivé literárně-hudební dílo [např. satir. autobiografie Tyrolské elegie z r. 1856 od K.H.Borovského z doby RU internace v Brixenu]
elektorát(z angl. elect - zvolit si) volič/ -stvo, volit, zvolený/ -ení
- viz volič
elektrická baterieelektrické baterie knoflíkové, monočlánky, vícečlánkové, alkalické či nabíjecí k spec. užití [do hodinek, naslouchátek, přístrojů/ aparatur, mobilů, svítidel]
- viz akumulátor, baterie
elektrický proud1. stejnosměrný/ jednofázový proud [ss/DC/=] z galvan. článku, termočlánku, fotovolt. článku, usměrňovače, dynama, akumulátoru
2. měnící se střídavýproud [st/AC/ ] - z dvou či třífázového generátoru/ alternátoru - 50 Hz]
Přenos drát. sítí, [stříd. proud i UHF paprskem - optická vlákna, laser]
- viz fáze
elektrodaanoda/ katoda
kontakt jímž prochází el. proud (elektronka, polovodič, el. zařízení, čip aj.)
součást rozhraní/ přístroje
výměnný díl
- viz rozhraní
elektrofonyjsou dvojího druhu: analogové a hybridní
jsou to hudební nástroje, jejichž zvuk je vytvářen elektricky
nepatří k nim znějící nástroje, z nichž je zvuk jen snímán, zesilován či upravován
ty patří mezi nástroje elektroakustické, avšak např. kytara opatřená mikrofonem k zesílení, patří mezi chordofony. Zájemci nechť se obrátí na speciální knižní edice
- viz elektron. hudba
elektroléčbaléč. metoda, využ. el. energii různ. frekv. a intenzit [ultrazvuk, interferenč. proudy, diadynamik se smíš. proudy ap.] k zlepš. zdr. stavu
- viz iontoforéza
elektrolytpevný nebo kapalný vodič, v němž se vedení elektrického proudu uskutečňuje pohybem iontů [např. náplň el. akumulátoru, baterie]
elektron1. stabilní elementární částice se záporným elektrickým nábojem, [patřící k leptomům]
2. konstrukční slitina hořčíku  s malým množstvím hliníku, zinku a manganu,užív. zejm. v letectví
- viz atom, jaderná energie, mezon, nukleon, proton
elektronická hudbanázev e.h. přežívá z 2.poloviny 20. stol. [období reprod. hudby], avšak obsah je obohacen dalšími žánry a subžánry el. hudby [trance, rave, jungle, tekno, electro, drum´n´bass ap.]
- viz hudební žánry, diskotéka, techno, PC, DJing, sampler
elektronkausměrňovací či zesilovací žhavená lampa s dvěma i více elektrodami a vícekolíkovou paticí (např. ďioda … pentoda)
- viz ikonoskop
elektronovývyrobený z elektronu, nebo související s elektrony
(elektronický = založený na elektronice)
elektroosmózavysoušení porézního zdiva uzemněnou elektrodou
- viz osmóza
elektřinasouhrn projevů elektrostatického pole [třením, polarizace] a elektrodynamických jevů, včetně elektromagnetismu
- viz mluno, Volt, ampér, induktor
elementprvek, článek, součást, jednotlivost, složka
(elementární = základní, jednoduchý)
- viz tag
elementárníjednoduchý, primární, prostý, základní/ fundamentální/ dílčí)
elentnepořádek, švajneraj, binec, čurbes
trápení
- viz brajgl, bordel
elévžák, učedník, kandrdas, tiró, pikolík/ komi, koncipient, praktikant/ -ka
- viz adept, adjunkt, asistent/-ka, stáž, tiro, volontér, kandrdas
elevátor(levare = zdvihat) kapsový aj. pás. dopravník, lift/ výtah
(elevace = zdvih, střel. náměr
opakem elevace je deprese = snížení, pokles, sklíčenost)
- viz levity
elfpohádková/ mytholog. bytost [alp, skřítek, permoník, trpaslík]
(něm. e. = číslo 11)
eliminace, eliminovatcílená činnost zaměřená na vyloučení, vylučování, vyřazení, vytěsnění, odstranění [nežádoucích příčin, důsledků, látek]
eliminovat vlivy ..
elixírtajemný nápoj s domnělými zázračnými účinky [léčivými aj. - elixír života, lásky apod.]
eloxacepovrchová úprava hliníku a jeho slitin elektrolytickou oxidací
eloxování
eloxovaný [lesklý] povrch
email1. spec. lak [s vysokým leskem] nanášený štětcem či stříkáním
2. (angl.: e-mail) internetová adresa
- viz smalt
emanacevyvěrání/ vytékání [ron z nitra ven/ výron, ronit slzy]
záření/ vyzařování
- viz gejzír, pramen, šprůdl, radioaktivita, vulkán, splach, vyvěračka
emancipace(odpovědnost - Iuridictum, deliktní způsobilost)
- viz svéprávnost, feminismus, proletariát, e. snahy spolků i států,
embargodruh represálií v mezinárodních vztazích, zejm. zákaz obchodních styků [uplatňováno za studené války proti socialist. zemím]
- viz obchod, RVHP, VS
emblémsymbol, znak apod.
- viz symbol
embosovanýreliéfní, vypouklý, vystupující [např. emb. karta k bezhotovostní platbě]
embryozárodek, jedna z prvních fází individuálního vývoje jedince eukaryotického mnohobuněčného organismu [živočicha či rostliny]
embryonální
emergence(emergere = objevovat se, vznikat, vynořovat se) idealistická teorie vývoje, antipod materialistické dialektiky
1    2    3    4    5    6    7    8    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist