Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene M

Počet nalezených zmínek: 648    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17   
moll(hud.) měkká stupnice [opakem je dur - tvrdá st.]
moloplovoucí či pevný přístavní chodník, prám, nástupiště lodí, část úvaziště
předváděcí molo modelek/ módních novinek
- viz pódium
molochsymbol krutosti [staroizraelská oběť - upálení dítěte], nenasytnosti, něčeho obrovského, odlištěného, co člověka ničí
nepříjemná duševní zátěž [trápení,složitost, rozlehlost, byrokracie, mašinérie, teror]
australský ještěr rodu Moloch/ démon
moment, momentálníokamžik, právě probíhající
momentka = snímek okamžité situace
momentální/ nynější [situace, stav]
fyz. pojem, omluva k posečkání
monarchie(samovláda) je forma vlády kde je panovník nejvyšším a doživotním představitelem/ symbolem státu a jeho svrchovanosti. [Ve volené monarchii je panovník volen, kdežto v absolutní monarchii má panovník neomezenou moc, zatímco v konstituční monarchii je moc panovníka omezena ústavou]
- viz rex, samoděržaví
monetarizmusekonom. teorie o významu peněz, odmítající státní zásahy do ekonomiky [průkopníkem byl M. Friedman z Chicaga]
- viz kejnesiánství, marxizmus
monetárníměnová
m. politika = mikro-/ makro-ekon. součást a nástroj hosp. politiky [souhrn opatř., postupů a zásad užití měn. nástrojů - bank, úroku, aj.]
monetární politikasoučást a nástroj hospodářské politiky [centrální banka měnovými nástroji hlídá a ovlivňuje míru inflace]
- viz inflace
monitor, monitoringobrazovka
[aut.] sledování činnosti/ záznam stavu, kontrola a vyhodnocování, regulace
sledování a výběr článků/ dat aj. dle potřeb
- viz displej, kamera
mono-předpona, první část složených slov mající význam jeden
(monopost = jednosed. závod. automobil)
- viz bi-, duo, prefixy, stereo, unisono
monografieodborná (vědecká) publikace k jednomu tématu
monogramzkratka z iniciál [prvních písmen] jména a příjmení osoby [často v uměleckém provedení]
monokllupa [příp. na šňůrce], svíraná svalem tváře a obočím
jednookulár
modřina po úhozu u oka
- viz binokl, lorňon, cvikr, lupa
monolitjednolitý celek
(-lit = přípona vyjadřující nejčastěji kámen)
- viz obelisk, litografie
monologsouvislá nepřerušovaná promluva/ samomluva jedné postavy/ osoby
- viz dialog, preambule
monopolvýhradní právo, rozhodující postavení v určité oblasti, zejm. hospodářské
- viz syndikát
monopost jednomístný sportovní či závodní automobil obvykle s otevřenou kabinou a nekrytými koly
lék – oční kapky
monotónníjednotvárný [např. řeč beze změn výšky hlasu a bez důrazů, únavný poslech]
monotónie = jednotvárnost (zapříčiňuje sniž. pozornosti)
monsieur(fr.), patron - pán
(maitresse, madame, dame - paní
mademoiselle - slečna)
monstranceozdob. schránka na nožce s ostatky [relikviemi] svatých aj.
- viz relikvie, modlitba
monstróznípříkladný/ poučný
(monstr = velký
m. proces/ koncert]
monstrum = příšera, obluda, nestvůra, zrůda)
monstrprocesširoce medializovaný soudní proces [často vykonstruovaný a ne zcela spravedlivý] s VIP osobami ap.
montánníbáňský [m. unie]
horní/ - ický
- viz baník
montážsmontování/ sestavení stroje/ objektu z částí
demontáž = rozmontování na části nebo i odstranění díla
fotomontáž
montovna, montér
- viz repase
montgolfiérabalon naplněný horkým vzduchem [fr. vynález z r. 1782 bratrů Montgolfierových]
montgomeráktužší plášť voj. střihu [dle maršála Montgomeryho]
(podobné byly gumák, Dukla-plášť)
- viz pršiplášť, svrchník
monumentveliký pomník, rozměrné umělecké/ mistrovské dílo
monumentální, velkolepý
- viz kolos, lapidárium
mopruční třásňový umývač/ stírač podlah
- viz utěrák, koště
mopedmotorové jízdní kolo, malý motocykl [slang.: prskolet]
- viz skútr
morčerná smrt, těžká infekční epidemie 14. stol. [bakterie Yersinia pestis]
mořit = napouštět dřevo ap. mořidlem/ postupně umořovat [dluhy, plíseň, nežádoucíjevy]
úmorná práce
morák, morkakrocan/ krůta (indiánská slepice)
morálka(z lat. moralitas/ správné chování, od mos/ moris, mrav) znamená celkovou představu správného/ etického jednání ve společnosti
- viz etika, mrav
moratoriumpozastavení, zákaz užití, zmrazení
odklad
morbidníúpadkový, nechutný, hnusný, chorobný/ nevhodný [projev, obraz, vzhled]
opovržlivé vyjádření o vážné věci
morbidita = nemocnost, chorobnost, morbidnost
morbusnemoc
mordvražda, zabití, zamordování
(morda = zvířecí tlama, huba
též ohlušující rána)
- viz holocaust
mordyjéslůvko zaklení [pod. je krucinál aj.]
móresyzvyky, mravy [„tyhle móresy tu nezaváděj!“]
morfémnejmenší vydělitelná část slova, nositelka věcného/ gramatického významu [předpona {prefix}, vpona {infix}, přípona/ koncovka nebo kořen slova]
sufix = souhrnné označení pro přípony a koncovky
afixy = souhrnné označení pro předponu, vponu, příponu a koncovku
morfologienauka o tvarech [např. jazyk. tvarosloví aj.
nezkoumá funkce]
uplatní se i v matematice či kybernetice [strojové vnímání]
- viz metamorfóza
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist