Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene M

Počet nalezených zmínek: 648    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17   
mobiliářveškerá přenosná zařízení/ vybavení objektu
mobiliární = movitý
imobilní = (zdrav.) nepohyblivý
- viz mobilita
mobilitapohyblivost/ zajištění dosažitelnosti/ přemístitelnosti sil a prostředků/ zásob/ spojení podle potřeb
mobil = přenosný bezdrát. telefon
- viz statika
mobilizacepříprava státu na válku - uvedení vojsk do boj. pohotovosti, povolání záloh a přechod nár. hosp. na válečné podle mob. plánů
aktiviz. sil a prostředků
mocsíla
moc úřední/ zákonná/ výkoná/ branná atp.
hodně/ moc-/ krát, mnoho-/ krát
opak málo
mít v moci [područí, držbě/ majetku]
mocnář/ mocipán/ velmož
velmoc, [země/ stát/ mocnost {též fyz./chem. – tlouštka/ mohutnost vrstvy/ mocentsví prvku}]
vše-/ mocný], pomoc/ -ný/ -ník
nemoc/ malomocenství
domoci se/ vy-/ moci/ -máhání [práv, majetku]
mocnina/ mocnitel/ umocnit/ odmocnit/ -ina
pomoc
plná moc/ zplnomocnění
mocný nápor
vláda/ ovládání/ poroučení
skrytá/ potenciální či reálná síla/ [fyzikální ap. energie
fin. moc/ kapitál nesoucí zisky
moc v důsledku mimoř./ geniál. nadání - léčení, hypnóza, věštění/ prognózování, sensibil, aj.
moč(urina/ urát) moč/ -an, močka, močůvka, čůránky [vulg. chcanky] = odpad vyluč. ledvinami
ouchcapky = posměšky
„venku chčije“= leje jako z konve
chcapička = {vulg.} nadávka
- viz defekace, fekálie, mikce
mód, módusnapř. módy graf. karty
modus operandi = (lat.) chtěný/ nechtěný typický styl a postup nějaké činnosti, práce, chování
- viz modalita
móda, módnídočasné vnější sjednocení vkusu - podle módy [obliba bez ohledu na kvalitu]
- viz moderna, moderní, módní salon, střih
modalitamožný způsob
stupeň jistoty nějakého soudu
modální = způsobový, účelový
- viz mód
modelnávrh/ varianta tvaru/ výrobku
prodejní typ výrobku
modelovat = tvárnit [mod. hmotu/ plastelinu ap.] do žádoucí předlohy k výrobě, pro výstavu ap.
model či modelka = osoba předvádějící obleky ap. či stojící modelem [malíři/ sochaři, divákům]
modeling = oblast modelování/ předvádění
- viz molo, plastelína, modistka
modemmodulátor/ demodulátor k převodu signálů [přenos. trasou může být telef. linka, koaxiální/ optický kabel, laser. paprsek, rádiopřenos ap.]
- viz router
moderátorkonferenciér uvádějící a komentující veřejné akce, redaktor redigující/ řídící rozhlas. a TV produkce - zprávy, diskuze apod.
tlumič zvuku u klavíru
modernanový/ moderní/ odlišný styl/ novodobovost
modernizace = inovace/ modifikace
- viz móda, moderní, sloh/ -y, styl, klasika
modernínovodobý/ novátorský/ pokrokový
(móda/ v módě = dobově podmíněná/ žádaná úprava věcí denní potřeby/ myšlení
staromódní)
- viz móda
modistkanávrhářka dám. odívání/ modelů
dřívější dám. krejčová, švadlena/ muž krejčí - živnostníci [mode salon, výroba konfekce, prádla apod.]
- viz odívání
modlauctív. předmět/ osoba/ představa [figurální znázornění uctívaného/ boha/ Ježíše - idol/ bůh/ bůžek/ ikona ap..]
- viz modlitba
modlenínáboženská pobožnost/ odříkávání modliteb z modlitebních knížek nebo z vlastní potřeby [vl. slovy]
poděkování či vroucné přání k Bohu nebo světcům
modlitbaprosba k bohu/ modle ap.
modlení = zvyk. předřík. textu modlitby
přispění [církvi] na modlení
- viz madona, monstrance, pobožnost, relikvie, totem
modřinazmodření následkem úhozu/ poranění
- viz kontuze, monokl [kolem oka]
modulvícevýznamové slovo: 1. staveb. prvek modulárního systému
zákl. hodnota daného systému k měření určité veličiny
2. dále nedělitelná míra/ jednotka určující kompozici složitějšího systému
3. veličina ke koordinaci rozměrů jednotlivých prvků [např. při seriové výrobě]
modulacepřipojení signálu k přenosu nosnou vlnou [AM - amplitudová, FM - frekvenční modulace
signál se odtud odděluje demodulátorem]
modularitaskladebnost, stavebnicovost, sestavitelnost z bloků
modularita mysli [je celistvá]
modulozbytek po dělení
početní operace související s operací celočíselného dělení [např. 7 / 3 = 2 se zbytkem 1, nebo že 7 modulo 3 = 1, zkráceně 7 mod 3 = 1.
je-li zbytek po dělení a/n nula, říkáme že a je dělitelné n]
moduszpůsob, míra, druh
matem. střední hodnota v statistickém souboru
m. značíme: Modus (symbol) nebo Mod(x) = hodnota statist. znaku, která má největší třídní četnost [nejčastěji se vyskytující hodnota na ose dat]
- viz medián
modus operandichtěný či nechtěný typický styl a postup nějaké činnosti, práce
modus vivendizpůsob života/ soužití
životospráva
mofeta"""bahenní sopka"" - vývěr minerální vody s oxidem uhličitým [přír. rezervace SOOS u Frantšk. Lázní]
"
mohendžodárotantrické cvičení k prokrvení a zvýšení rozkoše milování
- viz tantra
mohovitýmajetný, zámožný, bohatý, boháč, movitý, zazobaný, schopný, pán, nabob, velmož
vzmáhat se
- viz konkurz, solventnost
mohutnýobrovitý, veliký, ohromný, masivní, megalomanský, kolosální, maxi-
mohylakurgan, kuželovitý násyp nad hrobem, příp. s kamenným obkladem či nadstavbou [např. Dukelský památník]
- viz památník
mochyto(mojito) osvěžující koktejl z limety
- viz limeta
mokkvětní prášek, nápoj, tekutina [mozkomíšní m.]
- viz truňk
mokasinynízké boty s pruženkami [bez šněrování]
- viz perka
mokřad(paludarium) místy bahnitá/ rašelinovitá lužní louka
podobná je slať/ slatina/ bažina
- viz blata, hatě, paludarium, poldry, terárium
mokvání(madidace) kožní nemoc [nesnáší Septonex]
(odstranění m. a plísně ze zdí - pomáhá větrání, elektroosmóza a SAVO)
- viz osmóza, elektroosmóza
molzákl. fyzik. jednotka látk. množství [1 mol libov. látky má týž počet částic jako je atomů ve 12 g izotopu uhlíku]
šatní motýlek ničící oděvy [pomáhánaftalín]
(namol = úplně opilý)
- viz veš
moldánkychvění obličeje zadržujícího pláč [natahování moldánků], často spojeno se vzlykáním, slzením a „nudlí u nosu“
molekulaskupina alespoň dvou atomů spojených chemickou vazbou
- viz polymerizace, makro-
molitanlehká houbovitá elastická hmota [na matrace, polštáře, polštářování nábytku/ kočárů, čalounění aj.]
molitorovkypálené střešní tašky (z Molitorova na Kolínsku)
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist