Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene M

Počet nalezených zmínek: 648    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17   
mantramagické, posvátné slovo, jehož opakováním se v hinduizmu nebo józe dosahuje soustředění
- viz hinduizmus, jóga
manuál, manuální(manus [lat.] ruka) rukověť/ návod
klaviatura
(manuální = ruční
manu facere = rukoděl. výroba)
- viz manufaktura, faktor, pedikúra, tutoriál
manufaktura(pojem 14.-19.stol.) faktoři zavádějí ruční přípravu polotovarů a postupnou centralizaci výroby [přispělo to k prosperitě a vývoji strojů]
manýra, manýrytvorba opakující tutéž formálně-tech. zkušenost
způsob/-y, chování a vystupování s prohřešky [„co to máš za manýry?“]
manýrování = bizarní chování [opakované pohyby, grimasy] psych. nemocného člověka, obřadnost, strojenost pohybů
manýrizmussloh mezi renesancí a barokem
- viz sloh
manželstvísňatek, veřejný slib uzavřený mezi ženou a mužem o manželském spolužití před k tomu zmocněným orgánem [matriční úřad, farář, kapitán lodi/ letadla]
další názvy aktu: oddání, svatba, vdavky, veselka, ženitba
pokud nedojde k úřednímu sňatku, mohou z toho neoddaným osobám vznikat zákonnémajetkové ap. potíže, jež rozhodují soudy
uzavřít manželství mohou také dva muži či dvě ženy - homosexuálové/ lesbičky
- viz bigamie, reg. partnerství, snoubenci
manžestr[od Manchester] druh bavlněné textilie pův. na prac. oděvy s typickými podélnými vroubky
manžetaširší látková obruba rukávu [košile, kabátu/ haleny] a kalhot, někdy zdobená [sepnutí zvl. ozdob. manžetovými knoflíčky]
osový těsnicí kroužek -- simering [Gufero]
začisťovací m. pro komínové roury, apod.
bordura/ obruba
- viz bordura, těsnění, simerink, silentblok
mapagrafické znázornění povrchu [země aj.], plánek
složka/ obal ap. k ukládání/ přenášení spisů
- viz fascikl, geometrie, GPS, plán, sloh, trigonometrie
marakas(hud.: maracas) třesací koule [doplněk bicích nástrojů, jako bubny, dřívka/ dřeváčky/ kastaněty, xylofon, zvonky, činely, triangl, gong, marimbafon, vibrafon]
marastblátivé, rozježděné ap. místo
maratonběh na vzdálenost 42,195 km, disciplína olympijských her
označení dlouhých a vytrvalostně náročných akcí
marazmus(marasmus) nejtěžší stupeň rozvratu [též u látk. výměny - metabolizmu]
1. myšlenk. neduživost, zchátralost, sešlost, bezděčné pohyby z energetické podvýživy
2. zbídačení [častěji se m. užívá v politice]
- viz bída, hypovitaminóza, krach, senilní
Marbulínek[spolu s Kašpárkem a pejskem Fenkem] postavička z knížek O. Haeringa z 30. let min. století
marcipáncukrářská hmota na figurky [z oloupaných a drcených sladkých mandlí a cukru, uhnětená do požad. hustoty, příp. zahřátá a odpař. do požad. vlhkosti]
margarínumělý/ směsný tuk (za války Smetol/ Sana/ Vitello/ Ceres, dnes Rama/ AB/ Iva aj.)
marginální(margo = okraj/ mez) okrajová/-ý, krajní
[marg. člověk = nepřizpůsobivý/ neakceptuje rady, žije na okraji společnosti]
- viz periférie
marhule(Lemeda) meruňka, asijské ovoce podobné broskvi či nektarince
mariášzdvihová karet. hra pro dva až čtyři hráče [hraje se s bal. 32 karet něm. typu
barvy - červená, zelená, kule, žaludy
VII až X, spodek, svršek, král, eso]
marihuanadroga z konopí [slang.: marjánka, tráva, hulení, skéro, brko, pálo, zelí, joint, ganja, špek] - zvyš. náladu a útlum
- viz konopa, droga, fetování
marinádakořeněná zálivka k nakládání potravin
mariňáknámořník/ matrós, mořeplavec
marina/ flot = námořnictvo/ loďstvo
maritimní = mořský, oceánický, námořní
admiralita = námořní velitelství
maringotkadřev. přívěs s max. rychl. do 25 km/h pro cirkusy, lunaparky, stavbaře aj. - jako obydlí, střelnice, dílna, sklad, pojízdný včelín apod.
markabýv. něm. platidlo
býv. správní území [Ostmark = Rakousko]
poštovní známka
- viz markovat
markanta, markantnívýrazný, zjevný, nápadný [m. bod, objekt, rozdíl], např. orientač. bod při určování míst terénu/ mapy]
- viz orientální, dominanta
marketcizí název pro trh/ obchod/ krám, [samoobslužnou] prodejnu/ obch. dům
(marketing = koncepce obchodní/ výrobní politiky firmy)
- viz obchod
marketing, marketink(z angl.) - koncepce obchodní a výrobní politiky firmy (činnosti, procesy, snahy a metody prezentování, propagování, prodeje služeb nebo produktů firmy [předmětem marketingu je i usměrňování a ovlivňování nabídky firmy] - takže m. ovlivňuje celé podnikání)
Markomanpříslušník jednoho z germánských kmenů žijících na území Čech v prvních stol. n. l.
- viz Bójové, Galové, Hercynský les, Keltové
markovatzaznamenat [zakoupené zboží do účtovací pokladny ap.]
nalepit známku apod.
(marka = býv. něm. platidlo, též území [býv. Ostmark/ Rakousko])
markýrovatpředstírat
markytánkabývalá koncesovaná utěšitelka vojáků, poskytující zdravotní i materiální pomoc
markýz, markýzašlecht. titul
lehká stříška nad vchodem/ oknem/ balkónem clonící slunci
- viz slunolam, žaluzie
marmeláda(z portug. marmelo - kdoule) sladká polotekutá ovocná směs, vzniklá vařením a želírováním ovoc. dužnin a šťáv
hustší hladká, propasír. směs ovoce
povidla
márnicehřbitovní objekt k dočasn. ulož. rakví a obsluž. předmětů
jiné: kaple, obřadní síň, vrátnice/ kancelář, soc.-hyg. zařízení, skládka
marnostmarnivost, zbytečná/ neúspěšná snaha/ pocit m-i
něco neužitečného, zbytečného: zaměstnávat se m-mi
nicotnost
pomíjejícnost
m. světská
marnotratnost, rozmařilost, hýřivost/ flámování – ponocování
nehospodárnost, extravagantnost
(marný = bezúspěšný, zbytečný)
- viz flamendr
marod(slang.) nemocný, chabrus, chorý, chcípák nachcípanej, pacient [je mu zle/ šoufl, něco na něj leze, necítí se dobře, stůně, atp.]
marodka = ošetřovna, marodění = nemocnost
- viz ambulance, hospic, chcípnout, klempírovat, lapiduch, lazar, pojít, poliklinika, špitál
Marshallův plán(1947, Georg. C. Marshall - ministr zahr. USA) plán evrop. obnovy [poskytn. váleč. zásob]
krok k rozděl. pováleč. Evropy na Západ a Východ - ke studené válce
- viz embargo, NATO, VS, RVHP
marš(z něm.) pochod {též druh hud. skladby}
„Marš [na kutě]!/ Vypadni!/ Koukej mazat!“
mašírovat = přemísťovat se/ pochodovat
maršepřímořská úrodná nížina [Dánsko aj.]
maršrůta(hist.voj.) příkaz k pochodu/ přesunu jednotky s plánem cesty
obdoba: itinerář
sarrance = plánovač trasy
- viz GPS, kobylka
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist