Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene V

Počet nalezených zmínek: 558    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   
vlakspřáhly spojené vagóny tažené lokomotivou po kolejové trati
(něm. táhnout - ziehen, odtud der Zug [cuk] = vlak, snižec {cukpozoun})
- viz trombón
vláknofilament - dl. oheb. pásek/ dutinka - provaz/ nit [textil]
v. jako program/ samost. aplikace
v. řízení
souvislý text či sled příspěvků ap.
„červ.nit“
vlasaticeletící kometa, kosmické těleso tvořené jádrem s komou a chvostem
- viz koma
vlásenkaparuka
sponka drát. do vlasů [ke zpevnění drdolu ap.], UH sponka - pukačka [příp. s potiskem]
barevná čelenka [příp. s peřím]
přidrž. hřebínek
vlast - historie aj.aktuálně o naší vlasti, včetně mluvnice
- viz , ,
vlastenectvíláska k vlasti, rodné zemi, rodné řeči, společenskému a kulturnímu dědictví svého národa
- viz patriot
vlasyporost hlavy: v. hladké/ kučer./ kudrnaté/ vlnité/ husté/ řídké/ dlouhé, světlé/ plavé/ blond, rusé/ zrzavé, kaštan./ hnědé, černé/ tmavé/ brunátné, šedé/ prokvetlé/ bílé
pleš/ holohlavost [bleskovka]
- viz žijon, účes, drdól
vlašťovkachráněný tažný pták (patří sem i jiřička, břehule a pod. rorýs), slovanský posel jara
přeneseně: první v. - příslib dalších
papír. šipka
druh hoblíku
vlčekrotační hračka
např. rotační šestihraná destička s číslicemi 1-6 na osičce (jako hrací kostka)
též zvukový v. se svidříkovým roztáčením
- viz svidřík
vlečkaprodloužená/ vlečená část svatební řízy nevěsty
(kolejová dráha k podniku
vlak
vlečňák/ přípojný vůz/ návěs
návlek
vlečení
vláčení)
železniční ap.tovární přípojka
prodloužení svatebních ap. dámských šatů, nesené drůžičkami
- viz šlep, vláčení
vlezlejprotivnej, moc zvědavej [strká nos kam nemá], nadávka
vlivakce ke změně vlastností, ovlivňování něčeho/ osoby, davu
vlivná osoba
vliv alkoholu aj.
- viz idea, psychóza, vzor
vlizelínnetkaná textilie s lepicí krupičkou k zažehlení na konfekci
- viz konfekce, rašlovka
vlkdivoké zvíře
vlčák – pes
(vlkodlak – wérvolf {z něm.}, pohádk. zvíře)
- viz houf, hon, shluk
vlnaostříhaná ovčí srst – rouno, zpracovávané na přízi k výrobě textilu či do přaden na pletení svetrů ap.
- viz vlnění
vlněnívlnění hladiny
šíření kmitů prostorem či látkovým prostředím
šíření kmitů po vedení či bezdrátově prostorem
vlnění 1MHz -18 MHz tělem prochází, umožňuje měření, terapie
- viz
vločkatenká/ lehká vznášející se věc [sněhová v., v. prach. peří/ pírko, ovesná v., mýdlová v., shluk částic, ap.]
vložkavsuvka/ doplněk [textu/ složky/ dat/ věci]
v. do bot/ kabátu - oteplovací
rezervní/ spotřební/ výměnný díl - náboj, patrona, v. mediální
vše co seněkam vkládá - v. zámku, komínová v., inlej = zubní v.
(ženský pesar [membrána, vložka] aj. jako sex. ochrana
hyg. tampon/ menstruač. vložka)
vložkovánívnitřní obložení zděných komínů/ kouřovodů vypálenou keramikou/ tvarovkami ke zvýšení bezpečnosti proti vzniku požáru
vlys1. dekorativní vodorovný pruh
2. pás podél římsy či kladí
- viz bos, kladí, pilastr
vnadylákadla, erotogenní zóny lidského těla
(návnada/ -y - prostředky k přilákání ryb, např. žížaly)
- viz emoce, libido, pud, zálusk
vnímatvnímání (percepce [vněm/ vjem]) zachyc. co v daný moment působí na smysly, inform. o světě (barva, chuť, bolest, chlad, energie)
- viz mysl, smysly
vnuknutívnitřní či vnější popud/ podnět k nějaké činnosti/ aktu
- viz vliv, vzor, příklad
voálvoile [vuál] - lehká, vzdušná, průsvitná tkanina v plátnové vazbě, užívaná jako záclona v dět. pokoji
podobný je tyl
vobtáhnoutobtáhnout - nabrousit ostří/ břit [brouskem/ ocílkou]
zesílit tenkou čáru
udělat zkušeb. obtah/ otisk [z matrice/ tiskového štočku apod.]
vocavaďodtud/ vocaď (podobně pocavaď/ pocuď = potud [vocuď až pocuď/ až támdle/ až sem, aj.
vodkaď = odkud
dokavaď = dokud, atp.])
vocet(slang.) ocet [kyselá oct. pochutina
houby s voctem = nic
zůstat na vocet = nevdát se
něco navoctovat
oct. pleťové vody]
octan hlinitý na obklady
vodpředložka od [vod nich obou/ vobouch dvou/ dvouch]
(vodedávna - odedávna
vopravdovej/ vopravdickej - opravdový [aj. užití -ch či v- před o- ap.]
voda(aqua, oxidan) základní živ. potřeba
má 2 jednomocné vodíky {H1 – hydrogen} a 1 dvojmocný kyslík {O2 – oxigen}
voda [H2O] se vyskytuje ve třechskupenstvích [pevné - led a sníh, kapalné - voda, plynné - vod. pára]
(akvafobie = strach z vody)
- viz akvadukt, akvarel, akvárium, pH, vodovky
vodičv. elektřiny [kov, voda]
v. tepla
vodič psa/ psář ap.
motorový v. cyklistů
- viz průvodič, společník, vektor
vodítkonávod, instrukce, ukazatel
řemínek či řetízek [příp. samonavíjecí] k vodění psa ap.
cvičení psi vodí vodítkem slepce s bílou holí]
- viz uzda, ohlávka, opratě
vodní plochakaluž/ mláka, studánka/ tůň, brouzdaliště/ bazén, rybník/ -ček/ jezero/ -írko [horské oko, pleso], [retenční] nádrž/ -ka, vodoteč, přehrada, moře ..]
vodní právobývalé právo majitele/ nájemce mlýna k vodnímu náhonu a dozoru proti zneužívání vodního toku
vodní řasynižší rostliny [chaluha, šroubatka, červ. řasa aj.]
jsou spolu se sinicemi součástí vodních ekosystémů
poskytují potravu a surovinu k výrobě vodíku, metanu a biopaliva
- viz okřehek, sinice
vodní tokstružka, strouha, potůček, potok, bystřina, říčka, kanál, řeka, veletok [včetně vodních staveb]
vodník(mytologie) zelený mužík z rybníka, sbírající lidské dušičky [pohádková postava K.J.Erbena]
vodočethlásný profil, očíslovaný zvýrazněný pruh/ lať aj. na břehu řeky/ nádrže [k odečítání výšky hladiny]
(vodoteče = meliorace, vodní toky)
vodojemmasivní vodní nádrž [často na kopci/ sloupu ve výšce k rozvodu samospádem]
vodopádz výšky padající tok
katarakt
kaskáda [i v el. zapojení] - série navazujících vodopádů [skoků aj. činností] za sebou
- viz bystřina, kaskadér, katarakt
vodoprávní úřadVodní zákon č. 254/2001 Sb. určuje za „vodoprávní úřady“ obce, úřady voj. újezdů, obecní úřady s rozšířenou působností, kraje a ministerstva[zemědělství/ MZ a životního prostředí/ MŽP] jako ústřední vodoprávní úřady
- viz kapitanát
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist