Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene V

Počet nalezených zmínek: 558    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   
vyčůranej(slang) vykutálenej, vychytralej, podlej, podvodnej, nespolehlivej, (vulg. vychcanej)
- viz liják, fekálie, moč, čůrek
vyděděnízůstavitel může v poslední vůli vydědit oprávněné dědice, kteří mu škodili, znepříjemňovali život a nehlásili se k němu
- viz testament, závěť
vydržení(fyzické ovládání věci) ujmutí se a užívání věci po delší dobu [např. 10 let] v dobré víře (kdy pravý vlastník nekoná ap.)
- viz držba, propad
výdřeva1. odborný výraz pro lokální zesílení a zpevnění stěn, jam/ tunelů/ dolů ap. proti závalům kde je nutno zvýšit odolnost stěn
2. dveřejová výdřeva: bar timbering -- hnaná výdřeva: booming, spilling, vnitřní obložení štol, chodeb
3. pažením a armovanými prefabrikáty
- viz pažení, skruže
vydřiduchsobec/ asociální nadřízený s přemírou nároků („dře z podřízených kůži“)
otrokář, tyran
výdumekvýsledek dumání/ myšlení, výmysl
- viz pukavec
výduť(Aneuryzma) [vlásečnice, tepny, žíly, aorty] - rozšíření následkem zeslabení stěny [nebezpečí prasknutí !]
- viz aorta
vydutívypuklina
(medic. - výduťě se mohou objevit na vnitřních orgánech: aorty, stenózy tepen [včetně mozku], aj.)
- viz bombírunk, ruptura
vyfiknout se(slang) parádně se ustrojit
(fikaný = mazaný
ufiknout/ ušmiknout = uříznout, ustřihnout
vyfikundace = vylepšení)
- viz fikce/ -tivní
vygruntovatvšechno od základů umýt, uklidit/ vysmýčit/ vyčistit
vyhecovatvyprovokovat, motivovat, zagitovat k činu/ nápravě chyb/ vyš. výkonu
(hecíř/ heftýř = kdo jiné navádí/ hecuje/ heftuje)
- viz iritace, burcovat, lanař
výheňkovářský oheň s vháněním vzduchu
- viz dejmy
vyhlídkamísto k dobrému rozhledu po okolí
otvír. okénko v okně/ objektu k vyhlížení/ kontrole
nejistá předpověď [počasí, situace]
výhonkyčerstvé výrůstky/ počínající větvičky, prýty, ratolesti
[letorosty jsou kruhy na pařezu ap.]
- viz ratolest
vyhovět či neschválit/zamítnout žádost
vyhovuje - splňuje představy, normy, požadavky, účel potřeby
výhřezvychýlení z pův. místa ven [např. meziobratlové ploténky páteře [bolesti zad], dělohy, konečníku aj.]
Východní blokbýv. státy - účastníci Varšavské smlouvy
- viz VS
vyjukanejvyjevenej, nečekaně překvapený/ zaskočený/ vylekaný
bezradný/ bojácný člověk
výkladvysvětlení
obchodní/ reklamní výloha
vyložení materiálu
výkladový slovník
vykládáníinkrustace - vyřezávání, rytí, vypalování a vkládání upravených částeček dřev, kovů, kostí, skel a UH do lůžek v povrchu předmětů, vytváření obrázků či jen kazetových obrazců
[jiné vykládání představuje slovní/ písemný výklad {např. snů, popis stavu/ vzhledu předmětů, činností a událostí + vnější úpravy}]
- viz ebur, intarzie, interpret, aranžér, umělec
vyklepnout1. porazit protivníka, vyhrát nad někým
2. vyklepat [vyprázdnit ap. fajfku/ pomačkaný plech/ díl karosérie]/ „duši z těla“ jízdou po hrbolaté cestě, aj.
- viz drcat
výkonfyz. veličina, vyjadřující množství práce vykonané za jednotku času
schopnost konat práci
- viz energie, práce, příkon
vykostitvyjmout/ vybrat/ vyřezat kosti z masa [z kostí lze vařené/ pečené maso také okousat/ ohryzat]
vykotlanejstářím/ hnitím
neživý-dutý/ lámavý/ viklavý [strom, pařez, zub, kůl, sloup/ -ek]
výkovkyhromadně vyráběné polotovary kováním/ ražením/ lisováním ap.
výkresnapř. technický výkres se užívá převážně ve strojírenství, elektrotechnice a stavebnictví a ve vhodně zvoleném měřítku musí obsahovat všechny informace k výrobě konkr. součásti, stroje, stavby ap. podle norem
dříve se užívala kreslicí prkna s pauzovacím papírem na nichž se kreslilo/ rýsovalo ručně tuší
v současnosti se výkresy zpracovávají počítačovými programy [CAD] a tisknou tiskárnou či plotrem
- viz PC, pauzák, plotr
vykvajznout se(slang.) vykašlat, vyfláknout, vyprdnout, vydělat, kálet na věc [“Nejni to k ničemu, vyfláknem se na to/ necháme to bejt.“]
výkvětelita
elitní = spec. vyškolený/ vybraný/ zasloužilý (např. výzkumník, konstruktér, průzkumník, letec, plejáda nejlepších [sportovců] aj.)
vylágrovat(mech.) v. ložisko motoru aj. [přemáháním a nedostatečným mazáním, chybnou montáží, vadou materiálu]
vylapanýbolestivý, s omezenou funkčností [v. loket {z Kladenska}]
- viz lapat
výletvycházka/ vyjížďka krajem/ přírodou za pamětihodn., příp. s výšlapem na kopec/ horu [za širším rozhledem], aj.
- viz alpinista, kemp, trempování
výlevkav. nástěnná, kombin., aj.
slouží k odvodu tekut. odpadů včetně chem. [k tomu musí být celý odpadový systém uzpůsoben - materiálem i provozem]
výlovpřemísťování/ odlov ryb z vodních ploch sítěmi ap.
- viz síť
výložkylímcové plošky a nárameníky/ epolety uniformy s distinkcemi/ hodnostním značením [hvězdičky, znaky druhu zbraně, ap.]
- viz distinkce, šarše
výložníkdíl stožáru k umístění světel, antén apod.
[teleskop./ manipulační] rameno [pojízdného] jeřábu/ plošiny, zvláštní díl bagru, čerpadla aj.]
vymáčknout [se](slang.) něco povědět/ říct/ prozradit
vytlačit z tuby pastu ap.
vymahačkdo se zabývá vymáháním dluhů od neplatičů
- viz židák, lichva
výměnyželeznič. výhybky/ veksle
(výkolejka/ čuba/ pastička = zábrana na koleji k zaražení či vykolej. vagónu [aby nezpůsobil škodu další jízdou])
vymiškovatvykleštit, vykastrovat [odstr. pohlav. žlázy]
(kastrát = kleštěnec, eunuch [má vysoký hlas])
- viz orchiektomie, sterilita, kastrace, islám
vymňouknoutvyjádřit, pokazit („tak už se vymňoukni/ vyžvejkni/ vymáčkni!“
„Tys´ to vymňouk“= pokazil [výčitka])
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist