Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene V

Počet nalezených zmínek: 558    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   
vodovkyvodové barvy [školní souprava s pouzdrem pro býv. šk. předmět Kreslení]
- viz akvarel, rýsovadlo, kvaš, tempera, prkna
vodrnadzemní podlaží stodoly využíváné např. pro skladování balíků sena a slámy
vložil: Šimánek
vodvaz(slang.) odvážný člověk
odvázání/ odhodlání k činu/ předvádění se
od-/ roz-/ vázání něčeho přivázaného [zvířete], či zavázaného uzlu aj.
vohniceředkev ohnice, bílá mrkev [plevelná/ krmná brukvovitá medonosná rostlina]
vohnoutkdo chodí ohnutý
ohnout
vohryzekohryzek [okusek jablka]
přední část krku/ ohryzek, hrdlo [zúžený profil láhve, krku, trubice]
hrdelní zvuky, [těžký] zločin
- viz vole
vochlováníodstraňování pazdeří protahováním lnu mezi hřebeny
vojákosoba s voj. výcvikem: 1. v aktivní službě {voj. zákl. služby [prezenčák/ mazák] - dobrovolník či z povolání - z pov.}
2. v záloze [v zál. - záložníkrezervista], zúčast. se zdokon. cvičení a povolá se za ohrožení]
3. voj. ve výslužbě [v.v. - voj. důchodce po aktivní službě]
- viz vládní vojsko
vojenská povinnostbranné povinnosti podléhají občané ČR [muži i ženy] od dovršení 18. do 60. let [uplatňuje se při ohrožení státu - zák. č. 585/2004 Sb.,]
vojenské hodnostimužstvo: vojín, svobodník
podůstojníci: desátník, četař, rotný
rotmistři: rotmistr, nadrotmistr, štábní rotmistr
praporčíci: podpraporčík, praporčík, nadpraporčík, št. praporčík
niž. důstojníci: podporučík, poručík, nadporučík, kapitán
vyš. důstojníci: štábní kapitán, major, podplukovník,plukovník
generálové: generál-major (brig. gen.), generál-poručík (divizní gen.), generál-plukovník, generál armády (armádní gen.), admirál(námořnictva)
v někt. armádách jsou i další hodnosti [např. seržant, staršina, pobočník/ adjutant, maršál aj.], jiné mohou chybět
- viz frajtr, kaprál
vojt(zast.) fojt, rychtář, starosta
(fojtství = území spravované fojtem)
- viz rychtář
vokál, vokálnísamohláska
zpěvný [převaha lid. hlasu nad hudbou
v. soubor]
(převaha hudby nad zpěvem = orchestrálka, o. soubor)
- viz nazála, konsonanty
volánykarnýry/ kanýry/ ryše [nabírané/ skládané proužky/ záhyby látky] jako šatní či záclonová ozdoba [též garnýr]
volárníležící na dlaňové straně
(opakem je dorzální = ležící na hřbetní či zádové straně)
- viz lateralita, líce, ventrální, rub
volavkavodní pták
nasazená osoba jako lákadlo, vábidlo [do pasti, k vyzvídání ap.]
volba, volbyhlasování - aklamací/ veřejné zdvihem ruky a ústní
tajné - vložením lístku s jménem kandidáta do urny
náhodná - tahem čísl. losů či lístků se jmény z urny/ osudí do naplnění počtu
podle pořadí umíst. v soutěži
výběrem/ označením kandidáta ve volebním seznamu/ formuláři
- viz člen, kooptace
voleshromaždiště potravy/ volátko v jícnu ptáků
u lidí = struma [nemoc štít. žlázy z nedost. jódu]
(nevole = nechuť
slang. oslovení: „hele vole“)
- viz hormon
volejolej, volejofky [= rybí konzervy]
odrážet přilétající míč „z voleje“ = jedním dotykem
pokyn k zavolání
volenka(tanec) dámská v. = tanečnice si volí tanečníka k tanci
voličobčan, oprávn. volit do daného orgánu dle vol. předpisů
volitel = člen vol. orgánu, jemuž přísluší volit z kandid. do vyšších funkcí ap.
- viz elektorát
voliérapletivem/ mřížemi/ zasklením apod. uzavřený nebo i dělený přírodní prostor s úkryty pro chované motýly, ptáky i jiné tvory
- viz chlév, paludárium
volky-nevolkychtě-nechtě [nezbytnost]
- viz mušený
volňásekvolná vstupenka [zdarma]
- viz zadara
volnoběhjalová rotace [běh naprázdno/ bez využití síly
fortešlapka]
- viz spojka, přehazovačka
volontér(fr.) dobrovolník [přeruší studia a zdarma se zdokonaluje jako obchodník/ lékárník/ hospodář/ lesník …]
- viz elév, stáž, voluntarismus
volovinahloupost, pitomost, kravina, nesmysl, vylomenina, kec [hele vole - slangová slova]
nikoli volská kůže ale hovězina
- viz vole, vůl
volšový nohyztuhlé nohy, neposlušné, nepoddajné, pajdavé
(olše = listnatý hájový strom)
Volt (V)jednotka el. napětí
(voltaická sluneční [solární, střešní/ pozemní] článková elektrárna)
- viz ampér, kandela, SI, siemens
VoltaV. Alessandro (1745 - 1827) - italský fyzik
sestrojil první zdroj elektrického napětí, tzv. galvanický článek a Voltův sloup
voltižakrobacie voltižéra na neosedlaném koni vedeném na lonži lonžérem uvnitř kruhu [kůň má při voltiži speciální pás s madly]
- viz uzda, drezura, falanga II.
voluntarismus(voluntas = vůle) sklon k svévolnému rozhodování [bez diskuze/ důvodu]
- viz abúlie, diskuse, dialog, koncil, konzultace
volutaspirálový [příp. okrouhlý] architekt. a dekor. barokní prvek [v. štít, šperk, keramika]
Volyňčeská enkláva na dnešní severozápadní Ukrajině [mezi řekami Pripjať a Západní Bug, sv. Haliče]
(Volyně = město v Jihočes. kraji)
- viz Halič
von(čti fon) něm. šlechtický přídomek „z / ze“ [Graf von Springenfeld = hrabě ze ..
pod. je franc./ španěl. „de“]
- viz šlechta
vonedáonehdy
(podobně tehdá = tehdy
druhdy = jindy, v jiné době)
- viz tajdlencty
voprsklej(slang.) kdo nečekaně otravuje/ provokuje a chová se drze
vor, vory(plť/-ě) oloupané klády svázané do „tabulí“ a ty spojené do „pramene“ [voraři/ plavci je splavovali řekami z hor do míst zpracování]
- viz prám
vorvaň obrovskýnejvětší mořská ryba - kytovec (Physeter macrocephalus), vorvaň tuponosý či tupočelý, ozubená velryba [až 28 metrů délky a váhy 150 tun]
voskovicesvíce ze včelího vosku
např. hromničky [zapalovaly se k ochraně před bouří/ hromobitím a v nebezpečí, za modlení k bohu]
vostávatbydlet, pobývat, zdržovat se někde
krajově: [“vostaň u nás aspoň přes neděli“]
(zavostávat = zpožďovat se, zůstávat pozadu)
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist