Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene V

Počet nalezených zmínek: 558    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   
výtahlift, zdviž
(liftboy = obsluha výtahu)
- viz páternoster, eskalátor, exerpce, korečkový, resumé, výpis
vytáhnoutkováním prodloužit (např. sekerku)
vyndat/ vyjmout/ vyprostit
- viz tah, trakce
vytipovatvyhledat to vhodné/ nejvhodnější
- viz tiket
výtkavyjádření nespokojenosti za nezdar aj., (vulg.) zprdunk
- viz karatel
vytočitvysoustruhovat apod.
vytočit tancem/ na kolotoči
rozzlobit/ uvést někoho až k nepříčetnosti
- viz vytáčet
výtržníknepřizpůsobivý/ provokující občan hrubě napadající jiné, pobuřující veřejnost a způsobující škody
- viz delikt
výtvarníkumělec [akadem. malíř, sochař, architekt, fotograf, absolvent AVU [akademie výtvarných umění], též profesionální rytec aj.
- viz akademie
vývařovnamístnost k vyváření [např. {polní/ sociální} kuchyně/ výdejna jídel/ nouz. zásobení při kalamitě]
vývěrpramenící/ vyvěrající voda ze země
- viz gejzír
vyvěračkamísto vývěru ponorné říčky [např. ř. Punkva]
- viz emanace
vývěvalabor. zařízení k vyčerpání plynů [získ. vakua]
(Venturiho trubice = odsávání výfukových plynů
vzduchování vody v jezírku)
- viz větrák
vývojkakapalná směs k vyvolání/ zviditelnění snímku na exponovaném fotografickém papíru/ filmu
- viz ustalovač, kamera
vyvolatv. žáka ve škole, poplach, odpor k něčemu, rozruch/ paniku
vyvolávat filmy vývojkou
volat někoho/ telefonovat
vyvracetporážet [{s kořeny} strom aj. násilím, větrem]
v. lež/ nepravdu
odvracet [katastrofu]
- viz vracet
vývratvyvrácený strom i s kořenem v důsledku polomu z nepřízně počasí
vejvrat
vyvrátit/ zvrátit strom/ sloup/ vrata/ názor
vyvrbitvyčkat na výsledky [ono se to nějak vyvrbí/ ukáže]
vyvrhelosoba nespolečenská, která se svými zvyky, zejm. neslušností a hrubostí neslučuje s normálem
vrh = porod u zvířat či hod ve sportu, zvracení u lidí.
převrhnutí
návrh
- viz abort, staré zbraně, vrh
vývrt, vývrtkavrtaná díra do urč. hloubky materiálu [artéz. studna] či skrz něco
nástroj k vytahování zátek/ špuntů z lahví
šroub. dráha letounu
šroubovice aj.
vyza velká(beluga/ Huso huso) největší jeseterovitá sladkovodní ryba [až 2 m, dravec/ všežravec z řeky Amur]
vyztuženízpevnění, zesílení, vypodložení [zvýšení trvanlivosti/ užitnosti]
- viz svlak, zavětrování
vyživovaci povinnostupozornění na zákon č. 94/1963 Sb, o rodině
vyžle1. slídný/ čichací/ lovecký pes [slídí čichem], odtud i jméno obce Vyžlovka
2. hubené zvíře nebo člověk [hubený jako vyžle či lunt]
3. hubený/ vyzáblý tvor(vycmrdlej = na smrt hubený, chudinka, chuděra, nezdravý, kost a kůže)
vychrtlý lovecký pes/ jezevčík
- viz doutnák, subtilní, šus, vích
vyžuňknoutvyprázdnit pitím až do dna
vyžunknout
vzdorodmítání poslušnosti
naschvály/ schválnosti
u hudebníků - hrají: „V dobrém jsme se sešli“ [příp. slovy: „Máme nový té-é-é-bich“ ve smyslu „Vleztenám na záda“]
vzducholoďlétající motorový řiditelný dopravní koráb plněný plynem, s gondolami pro cestující
vzepětízaktivizování/ zmobilizování/ soustředění sil k činu/ dosažení cíle či odporu
[též: předpjatý beton
vzpínat/ -ání, kůň se vzepjal a zaržál
rozpětí mostu]
vzezřenívnější vzhled/ podoba/ pohled
dobrácké, důstojné, mladistvé, elegantní, stařecké, chorobné v.
vzhledpodoba, vzezření [zor/ -né pole], ohled [zřetel], pohled [vize/ vid], vzhledem k
- viz vizus, sondýrka
vzkříšeníopětné nabytí vědomí po kolapsu a oživování
liturgická akce konaná na Bílou sobotu o Velikonocích - oslava vstání Ježíše z mrtvých
vzlínavoststoupání kapaliny v kapiláře/ smáčení blízkých stěn následkem povrchového napětí kapalin [nastává kapilární elevace]
- viz kapilára, průlinčitost
vzmužit seposilnit se, dodat si odvahu a sílu k činu
být zmužilý
přemoci námahavost/ zmáhání, umdlévání, únavu
napnout síly
předvést se
- viz bičnout se
vznášedloaparatura s raket. pohonem i jen tvaru sedačky [dočasná místní zvedací pozorovatelna ap.]
- viz létající objekty
vzor1. příkladný čin vhodný následování [odvážný sport. či obětavý n. umělecký výkon ap.]
2. věc zájmu, předloha vhodná k rozmnožení/ novovýrobě/ širšímu seznámení či využití užitých metod n. postupů [výrobky/ uměl. díla]
3. mluvnické vzory
4. matem./ fyzik. / chem. ap. vzorce
5. vzorek dezénu pneu, či vzork. textilu, malby, potisku, vyšívání ap.
6. chráněné vzory, patenty, autorství
7. vzory tiskopisů a jejich vyplňování údaji dle předpisů
- viz idea, idol
vzpěčovat seodporovat, odmítat poslušnost, mít výhrady, reptat, odmlouvat
vzpěraopěrný trám ap.
zajištění, zpevnění, opěra
vzpourahromadné vzepření se autoritě, odboj/ povstání/ rebelie/ revolta/ revoluce
vzdor/ -ování/ tvrdohlavost
vzpurný
vzpouzet sevzdorovat/ bránit se/ odmítat plnit/ činit něco proti své vůli
vztek, vzteklina(vecordia, rabio, furiosa, furibundus, rabidus) - dopal/ zlobení, soptění, zuření
infekční, většinou smrtelné virové onemocnění postihující centrální nervový systém. Zdrojem nákazy jsou sliny divoce žijících zvířat [nedotýkat se uhynulých zvířat ! ]
- viz infekce, vakcína
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist