Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova vzor

Počet nalezených zmínek: 1    

vzor1. příkladný čin vhodný následování [odvážný sport. či obětavý n. umělecký výkon ap.]
2. věc zájmu, předloha vhodná k rozmnožení/ novovýrobě/ širšímu seznámení či využití užitých metod n. postupů [výrobky/ uměl. díla]
3. mluvnické vzory
4. matem./ fyzik. / chem. ap. vzorce
5. vzorek dezénu pneu, či vzork. textilu, malby, potisku, vyšívání ap.
6. chráněné vzory, patenty, autorství
7. vzory tiskopisů a jejich vyplňování údaji dle předpisů
- viz idea, idol


Možná související slova

Slovo vzor se objevilo ještě zde:
buklé[bouclé] uzlíkovitý a kličkovitý vzor nebo hrubě zrnitý vzhled textilie [koberec aj.]
(jinými podlahovými krytinami jsou např. netkané koberce kovral, tkané koberce s řezaným vlasem velvet, plstěné zátěžové podlah. krytiny jekor, orientální koberce kelim, tatami pro džudo, aj.)
- viz planš, tébich
cákatrozstříkovat/ postřikat kapkami čehokoli
stříkaný vzor [textilu, papíru] = plocha s různobarev. skvrnkami
- viz chrstnout, bryndat, šplouchání
empirie, empirickýzkušenost/ -ní, opřený o pokus [všechny přírodní vědy, např. empirické vzorce pro výpočty]
empiricum = získané zkušenostmi
- viz sloh, vzor
formule, formulovat1. vzorec/ formulka
2. ustálený předpis/ slovní obrat/ předepsaný způsob vyjádření
3. zformulovat = stručně popsat děj
4. (sport) automob. závod/ závodní vůz
5. zformovat = upravit vzhled
- viz vzor
ideaidol = vzor, fetiš, ideál
vůdčí cílová myšlenka, nápad [smysl, význam, pojem, podstata]
ideál/ -izace = vytvář. idejí, pojmů a abstrakcí
představa/ vizevysokého/ vznešeného až nedostižného cíle/ popisu něčeho v lepším světle, než skut. je
- viz idealista, idealizmus, ideologie, idol, vzor
idolvzor/ modla, zbožně uctívaná osoba [např. platonická/ sžíravá láska]
kultovní předmět
nepravý ideál
(paradigma = příklad, vzor/ model, typ disciplinární matrice)
kolchoz(rus. zkr. z Kolektivnoje chazjajstvo) - vzor našich býv. JZD
matrixmatice, zárodečná hmota/ pučnice [pův. totéž jako děloha]
negativ/ rozmnož. matrice
licí forma
předloha, vzor
- viz matice, matrice, děloha, punc
mustrpříklad/ vzor („vem si mustr vod mistra“)
- viz šablona
pepitokostičkovaný vzor na látce [jiné vzory: káro, proužky, puntík/ -atý/ -ovaný, kohoutí stopa, rybí kostra, tvíd, kompozé, navíc v různých barvách]
šablonavykrájený tvar, vzorek, mřížka či text, určené k přenesení/ obkreslení/ kopír./ výrobě kopií apod.
vzor/ návod k chování
- viz mustr, tupování
Širón(Chiron) úspěšný předválečný automobilový pilot, vzor ohleduplnosti a džentlmentství
vlivakce ke změně vlastností, ovlivňování něčeho/ osoby, davu
vlivná osoba
vliv alkoholu aj.
- viz idea, psychóza, vzor
vnuknutívnitřní či vnější popud/ podnět k nějaké činnosti/ aktu
- viz vliv, vzor, příklad
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist