Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova vliv

Počet nalezených zmínek: 1    

vlivakce ke změně vlastností, ovlivňování něčeho/ osoby, davu
vlivná osoba
vliv alkoholu aj.
- viz idea, psychóza, vzor


Možná související slova

Slovo vliv se objevilo ještě zde:
autoritauznávaná vážnost, úcta, důstojnost, moc, vláda, rozhodující vliv
(autoritativní = pánovitý, předpokládající slepou poslušnost)
a. se získává znalostmi/zkušenostmi, osobním příkladem a účastenstvím
imperialismusnejvyšší stádium kapitalismu
svou expanzi obhajuje šířením civilizace, kultury, ekonomické prosperity, lidských práv nebo demokracie
hlavní cíí: ovládnout strateg. území, získat levné suroviny, prac. síly a maximální vliv, rozšířit odbyt výrobků, zvýšit zisk a celk. majetek
- viz impérium
klérus, klércírk. duchovenstvo [niž./ vyšší]
klerikalizmus = polit. směr/ úsilí církve o veřejnou moc/ vliv
(klerika, sutana, talár, komže ap. = splývavé roucho)
kombuchatibetská houba [čaj z k. je lékem proti pakostnici, revmatu, artróze, ledvin. kamenům, žaludečním potížím, šedému zákalu, rakovině v počátečním stádiu
má silný vliv na nemoci způsobené endobionty]
lobbyvlivná skupina, jejíž členové [podnikatelé, vlády, sněmovny] sdílejí urč. cíle a ovlivňují kuloáry, změny, či zákony, které mají vliv na tyto cíle
- viz burza,kuloár, makléř
permeabilitaschopnost membrán propouštět tekutiny, propustnost
(veličina vyjadřující vliv prostředí na magnetické pole [udává míru magnetizace magn. pole]
reakce prostředí na magnetické pole [zesílení/ zeslabení účinku])
placebo(z lat. placere – líbit se) termín pro léčebný prostředek bez vlastní účinnosti, který se podává místo účinné substance k simulaci jejího účinku. Analogicky lzepoužít pojem placebo i pro další terapeutický postup (například terapeutický přístroj nebo forma psychoterapie), u kterého se nepředpokládá, že by bylterapeutický vliv vyšší než jen nespecifický
pokud má placebo negativní účinky, nazývá se nocebo (latinsky „uškodím“)
podmanitnásilím/ mocí podrobit si koho/ co pod svou nadvládu/ vliv [jednotlivce, národy, území, přírodu]
- viz kolonializmus
podroušení, podroušenostneschopnost se plně ovládat [podnapilost/ opilost, vliv drog či nemoci]
- viz doping, droga, fetovat, psychopat, toxiny
rétorikařečnictví
nauka pojednávající o verbálním [slovním] projevu
má mocný vliv na pevnost a barvu hlasu, plynulost řeči, tónový rozsah a artikulační přesnost
vnuknutívnitřní či vnější popud/ podnět k nějaké činnosti/ aktu
- viz vliv, vzor, příklad
vrávoránípotácení se v opilosti, porucha rovnováhy/ závrať
znejistění chůze, kácení se/ padání, vliv drog
- viz chlast, metanol, klopýtání, kulhání, šmajdání
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist