Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene D

Počet nalezených zmínek: 556    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   
dilemarozpaky
obtížná ale nezbytná volba mezi dvěma vzáj. se vylučujícími možnostmi
- viz koma, rozpolcený
diletant, diletantizmusneodborník, samouk/ nedouk
povrchnost/ neznalost
- viz amatér, laik, profesionál
dílopředmět výroby/ výsledek prac. činnosti
(přetrhdílo = přílišný snaživec)
- viz dělat
dílovedoucí[řídící] mistr v daném oboru
vedoucí/ organizátor činnosti/ kolektivu
dimenzerozměr
(předimenzování = zvětšení/ přemrštění [velikosti, bezpečnosti aj.])
- viz 2D, 3D
diodaelektronka či polovodičová dvouelektrodová el. součástka [usměrňovač, může reagovat na světlo - fotodioda, či svítit - LED dioda]
dioptriejednotka optické mohutnosti sférické čočky [síly brýlových skel, kterými se koriguje dioptrická krátkozrakost či dalekozrakost]
diorámaspeciální model, který se snaží navodit dojem skutečnost [např. Maroldovo Panorama bitvy u Lipan
užívá se i v modelářství]
dipnamáčecí omáčka [olej, kečup, majonéza aj.], do níž se namáčejíí kousky jídla [sýr, čipsy, smaž. chleb. kuličky ap.]
- viz dresink
diplomdokument osvědčující absolvování kurzu ap., udělení titulu [PhDr., Ing., diplomovaná sestra … ], uznání zásluh ap.
diplomka = diplomová práce
diplomatzástupce státu [vyslanec, konzul aj.]
rozváž. občan
diplomatický/-á [sbor/ protokol/ jednání/ imunita/ pošta/ kufřík/ diplomatka aj.]
- viz ambasador
diplomatický protokolnejvýznamnější forma společenského styku s přísnými požadavky na jejich dodržování
projevuje se zejm. v reprezentaci státu
- viz etiketa, slušnost, takt
diplopiedvojité vidění [může být monokulární nebo binokulární – postiženým okem vidíme „duchy“, nejčastěji vadou okohybného svalu]
- viz katarakta, šilhání
direkt, direktiva, direktorpřímo/ -ý, přímý úder v boxu
směrnice, pokyn, návod, příkaz/ -ový
direkce/ -tor/ -torium = ředitel/ -ství, vrchní správa, dočas. vládní výbor, direktorát
dirigovatřídit [orchestr/ sbor, bankovní odbor, provoz … ]
směrovat, regulovat, nadirigovat [nařídit, usměrnit], ..
- viz kapela, orchestr, regulace
dirndlněmecký ženský kroj
živůtek
DiSDiplomovaný Specialista (titul absolventa Vyšší/ Střední odb. školy [VOŠ, SOŠ] psaný za jménem), např. u zdravotníků, managementu, IT specialistů
dis-, dys-předpona značící negaci (disharmonie [nesoulad], disonance
dysforie [rozlada], dysfunkce, dyslexie, dysgrafie]
disciplína1. kázeň; (kázeňské) řízení/ opatření - disciplinárka, trest
2. obor (hospodářský, vědecký, sportovní aj.)
- viz etika, planš, sport, tébich
diskant(hud.) oblast vysokých tónů
(opakem je oblast nízkých tónů = bas)
diskofilsběratel gramodesek
- viz veterán, filatelista, filumenie, sběratelství
diskografietexty písní, lyrics a karaoke texty písní všech hud. žánrů
databáze interpretů, nahrávek
(karaoke = zpěv dodat. nazpíván/ uveden zvlášť)
diskontsleva (např. srážka z účtu při hotovostní platbě apod.)
(rabat = sleva velkoodběrateli)
- viz dekalo, bonifikace
diskotéka(slang.: disko) pův. beseda s poslechem gramodesek
nověji - tan. zábava s reproduk. hudbou řízená diskžokejem/ dýdžejem, příp. s různými efekty
mediální knihovna [gramodesky, CD, zvukové aj. nahrávky]
- viz autogramiáda, DJing, estráda, kabaret, bál, syntezátor, reostat [kontrolér/ mixpult]
diskreditacekriminalizace a medializace, poškozování něčí dobré pověsti
diskreditovat = připravit o důvěru
- viz ageismus, kredit, kriminál, diskriminace
diskrétnínespojitý, mlčenlivý, zachovávající utajení
ohleduplný, taktní
skrývání, soukromí/ neveřejné
d. zóna, separé, ujednání
- viz diško, privat, trapas
diskrétnostzachovávání svěřených informací v tajnosti
ohleduplnost, taktnost
d. prostor = umožň. nerušenost, bezpečnost a utajení
- viz indiskretní
diskriminacerozlišování
rozdílný, jiný přístup k jedné skupině než k jiné nebo k celku [omezování, utiskování určitých společenských skupin]
- viz ageismus
diskriminantpolynom, pomocí něhož můžeme vypočítat řešení obecné kvadratické rovnice, případně určit, zda a kolik má rovnice řešení
- viz diskriminace
diskusediskuze, debata, rozprava, rozmluva, výměna názorů - hledání optimálního řešení
diskutabilní problémy
- viz dišputát, konzultace, dialog
diskvalifikacevyloučení z týmu [mužstva ap.]
potrestání sportovce/ pracovníka za porušení pravidel
- viz aprobace
diskžokejosoba, jež na diskotéce uvádí a mixuje reprod. hudbu ze záznamu [gramo, tape, CD aj.]
diskjockey
- viz diskotéka, Djing/ dýdžej, HD, mastering
dislexieporucha čtení, buď vrozená nebo získaná poškoz. mozku - nejčastější forma specifické vývojové poruchy učení (SPU)
[pod. je disgrafie, dislálie, diskalkulie]
dislokaceumístění, rozložení, nacházení se
(fyz.) zlom, čár. porucha kryst. mřížky
(med.) změna polohy/ posun
- viz lokace, radar, sonar, GPS
disociaceoddělování, rozštěpení, rozplývání, rozpojování, rozklad
- viz asociace
dispečervýpravčí dráhy
post řídící/ servisní služby dolu, továrny, letiště aj.
- viz post
dispensezproštění, osvobození od nějaké povinnosti
dispensární péče - nepovinné sledování a pomoc/ lékařský dohled
disperzerozptyl, rozptylující se, rozklad
obsahující rozptýlené částice
(disperzní lepidlo, struktura/ soustava aj.)
- viz aerosol, emulze, koloid, sprej, suspendace, soustředění
displejzobrazovací jednotka/ obrazovka přístroje [monitoru, mobilu, hodin aj.]
- viz ekran
disponent, disponovánízmocněnec, osoba pověřená firmou k jednání, uzavírání smluv, případně k hospodaření s financemi
- viz dispozice, jednatel, prokurista, zmocněnec
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist