Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene D

Počet nalezených zmínek: 556    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   
dnospodek nádoby, studně/ rybníka/ nádržky, klobouku/ vys. čepice [též dýnko], šuplete/ truhly, aj.
(ode dna = z hloubky, být na dně = chudý)
dobírkaplacení při dodávce
zbytek [mzdy aj.]
dobírat si koho = posměšky
(probírka = výběr [zralých/ vhodných] plodů, materiálů, návrhů atp.)
dobrejtrolid. pozdrav: Dobré jitro/ večer/ Dobrýtro
(pod. Ahoj, čau/ čauko, Těbuch, těpéro, Nashle/ -danou/ Měj se, Pozdrav pámbu/ Dej to pámbu)
docentakad. hodnost habilitovaného vysokošk. učitele
dodernávečírek po sousedském dodrání všeho peří
(draní = oddělování jemných praporců peří od brků/ pírek
prodírání se trním/ mlázím/ davem)
dogmateze/ zásada nepřipouštějící pochybnosti, neomylné východisko, odmítání nových poznatků
dogmatický [přístup, výklad]
dohazovačsňatkový d., hledač nevěst
agent/ ochodní cestující či zástupce nějaké firmy, šiduch/ šadchan
- viz šmelinář
dohodadůstojnický opasek s náprsním řemením
smlouva/ pakt/ ujednání - agrément
slib/ závazek [před svědky i bez nich, může být např. zfilmován]
dojákdojímavý příběh
(drasťák = krutý příběh, drama)
- viz krvák
dojičkaděvečka - pečovatelka krav [ručně dojí mléko ze struků vemene zvíř. matky do dížky]
mechanická dojicí aparatura
dokzařízení loděnice ke stavbě, údržbě a čištění lodí [mokrý či suchý dok]
(dokovat = spojovat {technologie IT})
- viz heling, IT, molo
doktorandkandidát doktorské hodnosti
(doktor = lidově lékař nebo právník)
- viz akademie, oponent, státnice
doktrínanauka/ soustava zásad, východisek, pouček
strnulé neměnné učení [např. vojenská d., Eisenhowerova polit. d. z r. 1957 pro Blíz. a Střední východ]
dolbytechnický prostředek k potlačení šumu při magnetickém a optickém záznamu zvuku a při jeho reprodukci
dolce(hud.- čti dolče) s citem, sladce
- viz notace
dolejzatdoprošovat se, podlézat, plazit/ plížit se za něčím [o něčí přízeň]
dolinaúdolí či úval uprostřed mezi okol. vrchy ap.
dolmenkamenná soustava s příklopnou deskou
- viz menhir
dómprostorná síň, chrám [boží, páně]/ kostel/ modlitebna apod.
domarodiště, vlast
domov, místo trvalého pobytu a vzpomínek, které si člověk buduje a kam se rád vrací
(rodák = původem z rodiště
krajan)
- viz pobuda
domácímajitel nájemného domu [pan domácí]
příd. jméno k věcem v domácnostech i zdomácnělým zvířatům ap.
(podobně domovník/ správce náj. domu)
doménapůsobiště, hlavní obor působnosti
ovládané území/ vyhrazený rajon ap., např. placená d. v internetu [adresa web. stránky]
(rajonizace = rozčlenění)
domestikovanýzdomácnělý, ochočený, přizpůsobený k životu s lidmi [zvířata, rostliny po chovných/ pěstebních zásazích, z divoce-planých/ pláňat na kulturní]
dominancenadřazenost, převaha, převládání, nepoddajnost, schopnost se prosadit
dominantamarkantní objekt (i přírodní) v dohledu
pátý tón diatonické stupnice
dominantní = upřednostňovaný [pravá ruka před levou]
dominovat]
dominikálpanská půda/ zem, kterou vrchnost obdělávala pomocí dvorské čeledi a roboty poddaných
- viz rustikál, rustikální
dominiumpanství/ soubor jednotek na vymez. územi se sídlem vlastníka [domicil =adresa]
(condominium = odlehlé/ pronajímané vlastnictví)
dominosoustava her s půlenými kameny
dominový efekt = řetězové kácení kostek
karnevalová maska
domkářbaráčník (casarius) - vlastník domku [obyčejně bez polí, nanejvýš se zahradou] či zeměď. chalupy [= chalupník/ chalupnice] na vsi
domobranazálohy - sestavené oddíly z řad občanů pro dočasnou bezp. službu [za kalamity aj.], k hlídání objektů a spoj. či jiným pomoc. činnostem
- viz milice
domovské právobývalé děděné právo na poskytování obecní péče, pův. získané narozením v obci (vylučovalo existenci bezdomovců)
domptérkrotitel šelem, drezér
(drezúra šelem = šlachta)
don(špan.) , seňor/ -rita - pán
(seňora – paní
muchacho – mladík/ seňorita - slečna)
donátor(donare – darovat, věnovat) osoba, která vlastním nákladem vytvořila hodnotu a tu někomu odkázala dedikací (darovacím dokumentem)
donordárce [např. tělního biolog. materiálu, elektronů/ iontů ap.]
charitativní či politický podporovatel
donátor
- viz sponzor, minerálka
dopaminchem. látka vznikající v mozku [přenáší nerv. vzruchy svými receptory citlivými na neurotransmitery
funguje i jako neurohormon tvořený v hypotalamu]. Tím, že vědci podali prekurzor D. testovaným osobám, zajistili mozku větší přísun D. a došlo k nečekanému uhodnutí symbolu [mozek si tím událost lépezapamatoval]
D. hraje úlohu v mechanismech odměny, strachu, potěšení/ euforie a závislosti
- viz hypotalamus, psychóza
doping, dopinknedovol. užívání preparátů ke zvýšení výkonů a zvýhodnění v soutěži
budí pocit větších možností ale způsobuje vyčerpání
- viz anabolikum, abuzér
Dopplerův jevpopisuje změnu frekvence a vlnové délky přijímaného oproti vysílanému signálu, způsobenou nenulovou vzájemnou rychlostí vysílače a přijímače [D. jev lze pozorovat jako změnu výšky tónů sirény kolemjedoucího vozidla]
dopravaosobní, nákladní
pozemní [silniční, kolejová], lanová, letecká, říční/ námořní, potrubní
- viz cesta
dopravníkpřepravní/ manipul. zařízení [válečkové, pásové, řetězové, kuličkové, šnekové, řemenové, destičkové, modulární, hřeblové ...]
- viz elevátor
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist