Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene D

Počet nalezených zmínek: 556    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   
debl(double) [např. v tenisu] čtyřhra = hra ve dvojicích
double = kočičí/ falešné zlato
duál = dvojitý
- viz dabing, duplikát, simpl, singl, stereo
debut, debutantprvní vystoupení zahajující veřejnou [uměleckou] činnost]/ první zveřejněné dílo
začátečník
- viz spot, premiéra, repríza, derniéra
debužírovatrozmařile hodovat, konzumovat samé dobroty a pití
- viz bendit, špornajs, trachtace
děcákdětský domov [socální zařízení]
- viz ubytování
decentníslušný, jemný, přiléhavý, nevtíravý, zdrženlivý, nenápadný [nejen člověk, ale třeba klobouk]
- viz nápad
decibel(dB) logaritm. jednotka pro měření hladiny intenzity zvuku
měřítko podílu dvou hodnot, uplatňované v akustice [zvuk TV = až 60 dB]
decilněkterá z devíti hodnot, které rozdělují seřazená data do deseti (počtem) stejných částí tak, že každá část představuje 1/10 dat. [např.: Dolní decil, vněmž jsou zahrnuti nejchudší lidé, je dvakrát větší než horní decil]
- viz kvantil,
decimadesítkový interval
duodecima = interval 12 tónů/ 19 půlt.
- viz škála
decimálkapřenosná páková váha se závažími (k vážení pytlů, košů, nádob, beden aj.)
- viz SI, váha
decimovatpopravovat každ. desátého
týrat mořením hlady, opilstvím, podáv. drog, šikanou, nedbalostí
zdecimovaný - poničený
ničit, hubit
dědekstolice s nožním upínáním (k domácí výrobě dřevěných pomůcek a potřeb {sedačky, hrábě aj.})
děd/ kmet/ stařík/ předek
(pejor.) prďola
- viz senior
dědinavesnice, osada, ves/ víska
- viz aglomerace, bydliště, extravilán, farma, kolonie, obec, Potěmkinovy vsi, ranč, sám, sídlo, statek, usedlost
dedukcededukování - odvozování a usuzování z výzkumů a širš. pozorování k utvoření obecnějšího závěru
dedukovat
- viz redukce, indukce
defaultní(z angl.) standartní, implicitní, konvenční, běžný
- viz standard
defekacevyprazdňování, odstraňování stolice
- viz stolice, mrva, fekálie, sračka, moučnivka, čůrat
defektporucha [např. prasklá pneumatika, vada na vzhledu]
- viz transplantace
defenestracevyhození [místodržitelů Martinice a Slavaty + písaře Fabricia] z okna [pražského hradu - počátek husitské revoluce 30.7.1419]
- viz Bílá Hora
defétismusporaženectví, přijetí porážky bez boje [bezradnost/ pohodlnost
kolaborace
následek zrady
solidarita s oběťmi
nihilismus]
deficitmanko, schodek, ztráta, nedostatek
[větší vydání než příjem]
- viz defraudace, loupež, saldo, pych
defilépřehlídka, slavnostní pochod před tribunou [defilírka, defilovat před potentáty]
- viz kutálka, paráda, stafáž, špalír, triumf
definice, definovatpřesný význam pojmu/ výrazu, stručně objasnit obsah
(definitiva = býv. ustanovení trvalého prac. poměru ve státní službě [stát. dráhy ap.])
definovánídefinice (z latinského de = od, pryč a finis = hranice, tedy definitio = ohraničení, vymezení) jednoznačné určení významu nějakého pojmu
defloraceprotržení panen. blány [hymen, slizniční řasa, částeč. kryje poševní otvor a chrání proti infekcím
lze koupit umělou p. blánu]
- viz panna, panenství
deformaceznetvoř., pomačk., změna objemu a tvaru vnější silou, přetvoř./ poškoz.
deformita těl. orgánů, zásad/ myšlení
- viz devastace, bouchoř, psychopat
defraudacezpronevěra, neoprávněné přivlastnění [zcizení služebních financí {pokladníkem = defraudantem} apod. ]
- viz defraudant
defraudantpodvodník dopouštějící se zpronevěry
degeneraceznetvoření vývojem [degenerovaná kloubní pouzdra a vazy, degenerovaný rod/ tvor]
degradacesnížení, např. hodnosti
[zbavit hodnosti = degradovat]
- viz eskalace, gradace
dehonestovatzneuctít/ urážet/ pomlouvat
dehonestace hodnot/ občanů
(z angl.) honest = počestný, poctivý, řádný, spravedlivý, upřímný
- viz fér, skandál
dechovkakapela či kutálka - hudební těleso s převahou aerofonních nástrojů
- viz aerofony, hud. nástroje, orchestr, žestě
dejmykovářské měchy k výhni
(dejmat/ dýmat [oheň], nadýmat/ nadouvat/ nafukovat [se], foukat, náfuka)
- viz fuk, ducat/ naducaný, duchna, dýmka, kouř
dekádasoubor deseti prvků
interval deseti dnů v měsíci [první d. = 1. – 10. den, druhá = 11. – 20. den, třetí = 21. den až posl. den měs.]
- viz interval, kvartál
dekadence, dekadentníúpadkovost, rozpad
bohémský pesimismus/ úpadkový umělecký směr konce 19. stol.
- viz insolvence
dekadickýdesítkový
(desítkář = vedoucí skupiny, skupinář)
dekaloztráta na hmotnosti vysycháním apod. [řešená přívažkem či slevou]
kalo
dekameronpříběh/-y deseti dnů, soubor deseti příběhů [např. Bocaccio]
děkanakademický hodnostář - vedoucí fakulty VŠ [úřad děkana = děkanát]
katolický duchovní/ farář
(slang.) díky, poděkování
dekatování(textil) úprava vlněných, polovlněných a bavlněných látek přepařením [ustalování jejich lesku a zábrana srážení]
deklpříklop, poklop, víko
deklamacepřednes [rétorika]/ výstup, exposé, deklamování, interpretace
(aktovka, skeč, rytmodeklamace, melodram
recitace, recitál ap. - formy veř. projevu)
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist