Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene D

Počet nalezených zmínek: 556    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   
dum dumhaagskou konvencí r.1907 zakázaný typ střely [s upilov. špicí, naříznutým pláštěm či s dutinkou k tříštivě-trhavému účinku
VB a USA nepodepsaly]
dumatpřemýšlet, hloubat, být zadumán/ zádumčivý
(dumka = druh lidové písně
duma = rus. sněm)
dumping(dampink) druh cenového podbízení [prodej pod cenou]
státem podporovaný ztrátový vývoz [poškoz. konkurence]
dunypísečné přesypy
duo, duet, duetodvojice, dvojitý, dva hlasy/ dvojzpěv, dvojjaký, pár/ -ový
duobus = bus napájený z troleje nebo baterií
duodeno- = dvanáctníkový
- viz bi-, mono-
duodenumtenké střevo
dupačkypletené oblečení pro kojence a batolata
- viz batole, svetr
duplikátpřesná kopie
duplicita = zdvojení, dvojkolejnost, dvojnost/ tupl, [tupl.j vobklad, tupl. čára, tuplák píva - 1 litr]
- viz alternace, debl, klíč, multi-, paré
dur, duracetvrdý/ pevný [durová hud. stupnice]
tvrdnutí vazivové tkáně
ovlivnění investičních/ finančních rizik
UH novodur aj.
důra(Dura = lat. tvrdý) běhna, coura, náročná rajda, záletná, hloupá/ stupidní a protivná ženská/ větroplach
durallehkáí slitina hliníku s až 5x větší pevností v tahu a tvrdosti než u čistého hliníku [Al + příměsi Cu, Mg]
- viz elektron
durationvážený průměr hodnot hotovostních toků [používá se ke zjištění, zda míra změny ceny cenného papíru je dostatečná k dosažení zisku]
durativní(durare = trvat) trvací
durdit sepopuzeně se zlobit/ hněvat/ čepýřit/ horšit [na kohosi]
durch, turch(z něm.) skrz/ -e [promoč. turch/ durch-und-durch = skrz naskrz/ až na kůži]
(průsvit, průmět, průsak, průlom, ap
„hrajem durcha“ = karet. hra)
durman obecný(Datura stramonium - panenská okurka, droga chudých) jednoletá jedovatá lilkovitá rostlina s halucinogenními alkaloidy [zejm. atropinem]
léčivka
- viz rulík
dusání, dusotzhutňování/ pěchování rozprostřeného materiálu/ zahrnutého výkopu [válcováním, tloukem či strojním pěchovačem]
půdu lze také napouštět zpevňujícími roztoky, příp. prokládat soudržnými materiály [tyče, skelné aj. síťě]
- viz bitumen, břízolit, štěrk
dusitomezit dýchání ucpáním nosu, úst - až k zástavě srdce (udušení = smrt pro nedost. dýchání)
kuchařsky dusit maso aj.
utlumit, přidusit něčím zvuk
dusit sevztekat se, jednat zhurta a podrážděně, křičet
zlobit se zklamáním
obtížně dýchat [dusivé prostředí, nedostatek kyslíku]
dusítkamechanický systém k tlumení rozeznělých strun či hud. nástrojů, nebo k vyluzování zvuk. efektů
dusit = tlumit [např. výstup tónu z korpusu trubky]
důstojnostváženost/ vážnost, ctihodnost, vznešenost [důstojný/ velebný pán/ důstojník]
slušnost, vhodnost [žítí „v nedůstojných podmínkách“]
duše1. (od dýchat) často neurčitý pojem, kterým se živá bytost liší od mrtvoly [umírající vypustí duši/ vodník je schraňuje
d. přijde do nebe/ pekla
nábož. představa že duše nějak přežívá {reinkarnace, manismus} - ožije v jiném světě, např. jako holubice, zvíře, skála]
2. vzdušnice do pneumatik [převážně gumová]
dušenínedostatečné dýchání
uškrcení/ udušení/ zadušení
násilný stisk hrdla, úst/ nosu
- viz zalknutí, kuckat
DušičkyDen památky všech zemřelých (2. listopadu)
dušovat se"zaklínat, přísahat, ujišťovat, zaručovat, přesvědčovat o své pravdě [""na mou duši"", ""na maminčinu smrt""]
- viz křivopřísežník "
dutinka1. papír. trubička s filtrem k naplnění tabákem
2. izolační trubička na vodiče
3. d. pro šroub do zdi
4. dutina v materiálu = kaverna, bublina
- viz cigareta, machorka
důtkavýstraha
nižší dočasný trest
důtky/ knuta
(hist. právo „železa“ [ordálie] = přísaha s prsty na žhavém železe)
- viz karabáč, pouta, právo útrpné
dužinaobvodový dílec sudu apod. (slícované dužiny dřevěných nádob stahuje bednář/ bečvář kovovými obručemi)
též vnitřní dužnina/ plodů [tykev//turek, dýně, meloun, mango, lilek, okurka, cuketa, patizon, baklažán, rajče, paprika/ kapie aj.], prutů černého.bezu
- viz dřeň, měl, třeň
dveřejovýdveřej/ dveřejový = kovový nosný věnec / panel
dviharze
zdvih nohy při tanci
lehká doba/ dvih = nepřízvučná slabika verš. stopy (opak teze/ klad)
- viz teze
dvojákkulovnice se dvěma, vedle sebe umístěnými hlavněmi s drážkovaným vývrtem
- viz dvojka, zbraně
dvojbranlibovolný obvod, který je s jinými částmi obvodu spojen dvěma páry svorek
dvojhláska(diftong) dvojzvuk [spoj. dvou vokalických {=samohlásk.} či sonórních {=plně zvučných} prvků do jedné slabiky, např.: ou, ei, eu, oi, ai, au]
- viz bigram
dvojitýtuplovaný, ze dvou stejných dílů, dvoj-/ dvou-/ motorový/ násobný
- viz dvoják, tuplák
dvojkabrokovnice s dvěma hlavněmi umístěnými vedle sebe
- viz zbraně, pažba
dvojkolejnostspravování nějaké činnosti/ provozu po dvou liniích [dvěma orgány/ institucemi současně, kdy dochází k nedorozuměním/ problémům]
dvojkolkajednonápravový dostihový vozík pro 1 - 2 osoby a 1 tahouna - klusáka
- viz kára, povozy
dvojníkčlověk vypadající velmi podobně nebo naprosto stejně jako někdo jiný
dvoják = něco dvojitého, dvojnásobného, zdvojeného
- viz debl, tuplák
dvoranavelká místnost, hala, sál [taneční, divadelní, tělocvična aj.]
(předsíň, síň, chodba, kuloár, schodiště … = spoj. místnosti)
- viz foyer, parter
dvořenídvorné chování/ dvoření se [komu]
dvořenín/ dvořan/ -ka = patřící k panovnic. dvoru [dvorní dámy], příp. prac. hosp. dvora
dvorný/ galantní člověk =poníženě vzdává čest/ připomíná se/ uctívá panstvo či dívku ap.
podlézavec
- viz kavalír
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist