Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene S

Počet nalezených zmínek: 1025    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26   
selaví(franc.: C'est la vie) „To je život“ [píseň Aleše Brichty, zpívá Karel Gott]
.
selekcevýběr
selektivita [schopnost jemně odlišit z vysílaného spektra konkrétní stanice ap.]
(automatický selektor
st. typ link. telefonu)
self, yourself(angl.) sám / sám [ty, vy]
- viz selfie, solitér
selfie, selfiesfotografický autoportrét, pořízený z ruky pomocí digitálního fotoaparátu či chytrého telefonu [např. k propagaci celebrit]
selsyn(selfsynchron) zařízení pro dálk. přenos otáčivého aj. pohybu el. cestou = náhrada mech. regulace dálk. ovládáním el. signály s regulátorem
sem-tamkřivolaký/ vratný pohyb [kyvadla], jízda sem-tam [nerovně], vode [ode] zdi ke zdi
semaforsvětelné signální zaříz. v dopravě - stříd. barev. světel a zvuků [červená - Stůj, oranžová - Připravit, zelená - Volno]
- viz hradlo
sémantikanauka o význ. slov a jazyk. celků
sémantické/ významové [k lepší srozumitelnosti je nutné text členit
s. rozbor = např. slova, verše]
- viz pragmatika
séměsemeno
zárod. sémě života, samčí spermie/ sekret, pyl
stvoření, samoplození
- viz inseminace, kastrace, oplodnění, semeno, semenáč, setí, sterilita
semenáčodkvetlá rostlina [záměrně přerostlá] k získání zralých semen
vybraný [lesní] strom určený ke sběru semen
- viz sémě
semeno(zast.) símě, sémě, semeno/ semenitý/ -enáč ap. [biolog. rozmnožovací různotvarý prvek fauny i flóry]
- viz jádro, oplodnění, opylení, sémě
semestr(lat. semestris = šestiměsíční
sex - šest/ pohlaví, mensis - měsíc) označení pro pololetí na vysokých školách (zimní/ letní semestr včetně prázdnin)
semetrikarázná, panovačná/ přísná ženská
metresa/ metrnice, hysterka
nadávka
- viz generálka
semi-předpona slov ve významu polo- [např. semifinále
semicolon = středník]
semifinálepolofinále
- viz prefixy, semi-
seminářforma školení, kurs, cvičení
internátní církevní ústav
- viz postgraduál, workshop
semitizmusžidomilství, náklonnost k Židům [Semité - jazykové {nikoli rasové} označení, jako např. Arijci]
- viz árijec, sionismus
semknutíspojení sil a součinnost, společné zvýšení vlivu
semolinamouka, získaná z tzv. tvrdozrnné pšenice [Triticum durum]
vyznačuje se vyšším podílem lepku [těstoviny z ní se nerozvařují]
sendvič(dle sira Sandwicha) obložený chlebíček
vrstvení hmot na sebe
- viz burger
senilní, senilitasešlý věkem, stařecký, zchátralý, marastický [stařec/ - ena, labilita, tupozrakost, hluchota, třes, zapomětlivost, bezzubost, inkontinence, pleš
máme jim pomáhat]
seniorstarší osoba [zpravidla od 65 let] vůči mladšímu
(senátor = člen senátu [soudu, vyšší poslanec. komory)
- viz junior, soud, parlament, dědek
senkovatfrézovat [širším vrtákem ap.] trychtýř ap. k zapuštění hlavy vrutu/ šroubu
frezenkovat
- viz vrták, zápustka
senkrovnajímka na močůvku a odpad, též septik/ žumpa
- viz exkrement, fekální vůz, kejda
sensibilitacitlivost
intuice
schopnost vnímání [jakýsi šestý smysl], např. pro nález pramenů vody (proutkaři)
- viz instinkt, senzor
sentenceúvaha, stručný výrok, úvaha/ úsloví [v těchto sentencích je možné dospět k ...]
sentiment(cítění/ cit/ emoce) silné a bezprostřední hnutí mysli, přechodné či trvalé zaujetí, žal, lítost, romantismus
emocionální nálada/ přecitlivělost
sentimentální
sentimentalizmusumělecký liter. směr přelomu 18./ 19. století
sentinelautomobil s parním pohonem
- viz pohony
senzace, senzačníudálost způsobující překvapení, rozruch, údiv
- viz bulvár, sólokapr, žurnál
senzitivní1. vnímavý, 2. dostředivý
- viz sensibilita, senzor, senzomotorika
senzomotorika(SMS) vzájemná provázanost dostředivé (senzitivní) a odstředivé (motorické) informace při řízení pohybu centrální nervovou soustavou
senzorčidlo/ snímač/ spínač/ detektor [měřicí a regulační zařízení v průmyslu, laboratořích, technice vůbec {příp. s počítačem/ vysílačem}]
separace1. odděl. jednotlivostí od celku
separatizmus = úsilí k oddělení/ osamostatnění, vyčlenění, separování [separátní mír]
2. separé = oddělená/ intimní místnost/ šámbr separé {chamber separee}, zázemí
3. odluka/ oddělení/ oddíl, izolace, cela
4. tajné bratrstvo ap.
5. separát = otisk/ opis výňatku/ výpis z celku
- viz diskrétní/ -nost, lokace, prvopis
sepseotrava krve, zaplavení organizmu bakteriemi
- viz asanace, asepse, sterilita
septikvícekomorová usazovací odpadní jímka s odtokem [na rozdíl od žumpy/ senkrovny, které jsou bezodtokové], kaly se musejí vyvážet
- viz fekální vůz
Septonexsprej k dezinfekci drobných kožních poranění [měl by být po ruce]
(užívá se i jódová tinktura, Ajatin, líh/ etylén, tekutý obvaz Akutol aj.)
serafserafín = anděl nejvyššího řádu
serenáda(hud.) zastaveníčko, milostná píseň zpívaná dívce pod oknem
instrumentální lyrická hudební skladba
sérieřada/ sled něčeho se stejnými znaky
seriál = pokrač. díly
[sériový = opakovaně vyráběný
el. obvod v sér. zapojení „za sebou“/ v řadě]
- viz paralelní
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist