Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene S

Počet nalezených zmínek: 1025    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26   
sedimentusazenina, kal, nános, spraš …
(sedimentace = usazování, klesání těžších částic [hornin/ krvinek aj.] ke dnu {též ucpáv. cév} aj.)
- viz káva, šlem, záhať
sedlák, statkářrusticus - vlastník dědičného statku zemědělského, ve výměře čtvrtlánu až lánu
selka = sedlákova manželka/ panimáma
- viz panství
sedlář a čalouníkřemeslník vyrábějící sedla, řemení/ postroje užit. zvířat, opasky, čalounění vozů/ nábytku, markýzy, závěsy, aj.
sedlohorský přechod mezi svahy
s. jezdce [na koně], kola/ motorky
(sedadlo = místo k sezení v divadle/ autě aj.)
- viz sic
Sedmihradsko(rum. Transilvania) celá západní část Rumunska, ohraničená hřebeny rudohoří Východních, Jižních a Západních Karpat
sednicesvětnice, obytná místnost, též seknice, jizba, pokoj, ale i venkovská kuchyně (celodenní využití - i ke spaní) apod.
segmentčást, díl, úsek
úsek kruhu, kruhová výseč
(také: oddělení, oddíl, paragraf, sekce, přepážka, příčka, rozdělení
segmentace prac. trhu, ap.)
ségra(slang.) sestra
segregacerasové apod. vyčleňování na okraj společnosti/ území
projev nesnášenlivosti/ „homofobie“
- viz rasismus, kasta
segrovkaSegerův zajišťovací pružný kroužek/ pojistka v drážce osy apod.
- viz loumek
Segwayjednomístné dvojkolové vozítko s vlast. pohonem, ovládané vstoje [oblíbené k pojíždění po městě]
- viz kolonožka,
seismo-[seizmo-]  (z řec.) otřes [seismický]
seismologie = obor geofyziky
- viz seismograf
seismografotřesoměr [automatický záznamník otřesů, zemětřesení {seismos}]
- viz seismo-
seitanzdravá náhražka masa z pšeničného lepku
- viz celiakie, cereálie, lepek
sejf(safes) bezpečn./ nedobytný trezor/ trez. místnost k ukládání zvlášť důlež. materiálů
příruční/ přenosný trezor/ skříňka
- viz kasa, káča, pokladna
sejmoutodejmout, sebrat, odklopit (karty, příklop, obraz ze stěny ...)
někoho sejmout = zranit, poškodit, zabít
sejmoutsundat, svléknout, vyzout, sňatý
přeneseně: zabít, odpravit, zastřelit, zlikvidovat
sejmout otisky aj.
snímat/ nahrávat zvuk/ obraz/ data
sekáčnástroj k sekání masa ap.
nástroj [kameníka, kováka aj.] k sekání do kamene/ zdi či plechu
druh pavouka
pohledný hoch [n. sekanda// štramanda/ cácorka pohledná energ. dívka - ne sekačka]
sekne jim to = sluší
(slang.) kamenný obchod „Second hand“ (= použité zboží z 2. ruky)
kiosek = poulič. prodejní stánek
žnec/ člověk sekající trávu, obilí apod.
- viz antikvariát, bazar, butyk, sekat
sekattrávu/ obilí [srpem = žít/ žnout
kosou/ sekačkou = séci/ kosit [sekáč/ žnec, žně]
s. maso
dříví [sekerou = tesat, štípat/ tnout {trámy/ štěpiny/ polínka}]
širočina = sekera s dlouhým břitem - tesařská, nebo řeznická
kalač = těžká lesnická i obranná sekera/ dřevorubecká bradatice
jde o ruční práce
dřevorubci pracují pod širým nebem, podobně i tesaři [na stavbách]
sochař tesá sochu sekáčem z kamene
- viz krov, srub, šalování, tesařina [nucený] výsek, zásek [zataras. cesta/ průjezd], úsek [cesty, činnosti], po-/ vy-/ u-/ při-/ sekat/ seknout [trávu, dřevo, tvar, průsek/ průklest]
sekat latinu(slang.) s. dobrotu [řádně se chovat, poslouchat a plnit povinnosti]
sekceúsek/ část celku/ soupravy/ odboru/ plánu/ budovy ap.
sekční [šéf aj.]
- viz sekretář, sektor, segment
sekecvýprask, mazec rákoskou aj. [na holou ap.]
sekerníkpův. tesař, specializovaný na výrobu dřev. strojů (zařízení mlýnů aj.)
(slang.) tyran
- viz mlynář, tesařina
sekret, sekrece1. výměšek / -šování [sekrece], záchod
2. tajné, tajemství
3. sekretolytikum = lék rozpouštějící sekrety
- viz sekretář
sekretářskříň/ příborník/ bar [na sklo, dokumenty, knihy aj.]
s./-ka = tajemník/ -ice
sekretariát = úřad/ org. složka
- viz sekret
sektalkoholický nápoj - přírodní šumivé víno
sektaideolog. odštěpená skupina (náboženská, politická, filozofická), chvástající se svou vyjímečností
sektářství
- viz kasta
sektorodvětví, úsek, díl
střežený s.
součást/ díl sektorového nábytku
finanční/ veřejný/ soukromý s., aj.
- viz sekce
sekularizacezesvětštění, laicizace, omezování církevního vlivu, vyvlastnění církevního majetku
- viz laik, sekulum
sekulární1. světský
sekul. stát = stát, kde je církev od státu odloučena
2. stoletý, dlouhotrvající
sekularismus
- viz atheista
sekulum(saeculum) věk/ století, tento svět, světský, dlouhotrvající
sekundovat, sekundářpomáhat/ pomocník/ asistent/ -ovat, vedlejší nezbytná činnost, soudcovat, hrát „druhé housle = obligát“
(sekunda = vteřina)
- viz obliga
sekuriťák(od Securitas) člen komerční ochranky/ ostrahy/ bezpečn. agentury
sekvencenáslednost, postupnost, spojené úseky
část/ úsek melodie/ filmu ap., opakovaná s.
(konsekvence = důsledek/ -nost, následek)
sekvencerelektronický hud. přístroj, jenž může vytvářet a vysílat sekvence povelů a vytvářet tak rytmické, melodické či harmonické smyčky nebo i celé skladby
sekvestor[prekarista] vnucený držitel, úředně stanovený správce majetku [depozitáře]
sekvestr(z lat.sequestro - odmítám, odlučuji) 1. vnucená správa majetku, sekvestrace
2. odloučení odumřelé tkáně
- viz cyklón
sekýrovatšikanovat, vyžadovat i zbytečné služby
násilně umravňovat
- viz šikana
seladonzáletník
přehnaně uhlazený člověk, milovník/ nápadník/ (slang.) šamstr
orientální kamenina/ nazelenalý porcelán
- viz nápad
selankaobecně - prostý klidný život/ mírné prostředí/ pohoda/ idyla
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist