Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene S

Počet nalezených zmínek: 1025    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26   
stráňsvažitý pozemek [obyčejně pastvina nebo louka/ lučina/ palouk, někdy holina/ skalina nebo i porost - křoví, stromy
straníkpartajník, člen polit. strany (slang.): socan, socdémák, lidovec, ódésák, veverák, topák, komouš aj.
strašákatrapa člověka v poli (k ochraně před škodícím ptactvem, ap.)
(strašení = vyvolání strachu/ obav z něčeho)
- viz panák, maskování, škraboška
strašit, strašidloděsit, lekat, vyvolat strach, působit šok/ psychické trauma
nestvůra, obluda
strašák v sadu/ poli k ochraně úrody před ptactvem
strašpytel = bojácný tvor
- viz myšilov, posera, strašák, šeredný, šok
strategie, strategickýdlouhodobý plán činností zaměřený na dosažení [utaj. s.] cíle, k tomu uzpůsobenými postupnými/ dílčími/ taktic. metodami/ akcemi/ kroky
- viz operace
stratifikacerozvrstvení, sociální vrstevnatost
nerovné rozděl. statků - mater. blahobyt, moc a prestiž [=příznivá spol. reputace spoj. s úctou a vlivem]
zahrnujedělení společnosti na třídy, přechod z jednoho stratu do jiného, a dělbu práce
stratosféravrstva atmosféry nacházející se ve výškách 11 až 50 km nad hladinou moře
- viz ionosféra, exosféra
strava, stravovánívše co se jí
strávník – stravovaná osoba, konzument stravy, jedlík
stravovací zařízení [kuchyně, závodní/ hotelová/ restaurační jídelna, prodej občerstvení ap.]
strážníkstrážce pořádku - uniformovaný příslušník policie, četnictva, nebo obecní/ místní hlídač [příp. závodní/ podnikové stráže]
- viz žandarm
strboulhlávka, capitulum - jednoduché hroznovité květenství odvozené z klasu
- viz květenství
strdímedovina [starodávný alkoholický nápoj ze včelího medu]
- viz lektvar, medovina, paroj, rojáček, včela
streaming(stream = datový proud) technologie kontinuál. přenosu audioviz. materiálu mezi zdrojem a koncovým uživatelem
- viz
strečinkprotahovací a kompenzační cvičení [statické/ dynamické]
strejdastrýc, strýček
přátelské oslovení
obecně - postarší venkovan
stresobranná, těžko zvládnutelná reakce v důsledku mimořádné zátěže/ vypětí organismu, duševního napětí
(stresor = příčina stresu)
striktníkomisní, nekompromisní, nesmlouvavý, přesný, příkrý, přísný, strmý, strohý, určitý [zákaz ap.]
striktně, bez ústupků
- viz kompromis
striptýzpostupné svlékání se před obecenstvem
strništěpole s kořínky a zbytky stébel/ klasů z posekaného obilí
několik dní neholené vousy
stroboskopzařízení, umožňující předvádět pohybl. obrazy bez užití optic. prvků
přístroj k měření stroboskop. kmitů [např. k seřízení otáček]
- viz stroboskopie
stroboskopieoptický klam založený na přeruš. osvětlení, užívaný při studiu periodických jevů [např. značky na kotouči k seřiz. otáček ladičkou]
- viz stroboskopie
strofasloka [písně], verš [básně]
strojmech. agregát/ stroj/ -ový/ -ojní/ -ojek/ -jařina = mašina [šicí, lokomotiva, automobil, ...], strojník
výstroj [vybavení, strůj, oblečení ...]
nástroj [nářadí]
dorozum. {řeč, písmo, hudba, média ...}
pře-/ -při/ u-/ od-/ na-/ -strojení
strojená krmiva/ hnojiva aj. = umělé směsi pro zemědělce ap.
nastroj. léčky ap.
stroje CNCkovoobráběcí a tvářecí stroje číslicově řízené počítačem/ programem [Computer Numerical Controlled]
- viz gravírování
strojovnadílna s výrob./ obráb. aj. stroji [často s transmis. pohonem od centra [parní stroj, vodní turbina, el. motor, ap.]
s. výtahu aj. = pohonný/ rozvod. mech
strokveslovod
veslař sedící na zádi závodní lodi a udávající rytmus a tempo
strophorizontální konstrukce dělící výšku objektu na pevná podlaží [poschodí, patra]
konstrukce se dělí na část nosnou [zděnou klenbu, dřev. trám. čipoval. příp. prkennou {tlo, kazety}, anebo žel.-beton.], část podlahovou [záklop/ podlaha] a část podhledu [zdob.] omítka či zavěš. panely aj.]
horní hranice/ mez, max. povol. hodnota nějaké veličiny ap.
- viz etáž, klenba, krytina, mozaika, plovoucí podlaha, xylo-, zastropení, rákos, stropnice
stropnicepolystyrénové apod. desky s ozdob. povrchem [příp. s lištami] k polepení a olišťování stropů a pod.
strouhakoryto potoka, účelově vyhloubené nebo přirozené vymletím potoka k zajištění odtoku vody z terénu [příkopy, škarpy podél cest, náhony mlýnů ap.]
- viz katarakt
stroupekkrevní straženina [strup] na odřené/ poraněné kůži, pod níž se obnovuje tkáň [po uzdravení tkáně stroupek odpadne]
strupovitost
- viz krusta
stroužeksrpovitý dílek hlavy česneku [zelenina - česnek udržuje zdraví, stačí sníst stroužek denně [k použití v pokrmech se stroužky lisují či krájejí]
struhadlokuchyňská pomůcka ke strouhání tvarohu, sýra, zeleniny, pečiva, ořechů aj.
strůjco se nosí na oblečení [pás/ ledvinka, chlebník, ruksak, sumky, čutora, maptaška, různé řemení, nosné pásky s háčky a brašničky [také voj. polní výstroj -lopatka, sumky, tlumok, toul, chlebník/ spec. brašny, chem. výstroj atp.]
- viz oblíkat
strukturahierarchie/ uspořád., složení, stavba, skladba, vnitřní řád, soustava (s. organismu/ -zace, povrchu, výrobku, jednotky, podniku ap.)
- viz restrukturalizace
strunavlákno ze střeva či UH neb ocel. aj. drát, jisté tlouštky sloužící jako: 1. vibrující zdroj zvuku  strunných nástrojů [např. housle, kytara, harfa,  klavír]
2. žací nástrojkřovinořezu
- viz buřeň, křovinořez, mulčování, žnout
struskasebraná ztuhlá směsná pěna z kovové taveniny
(pod. je škvára = vyhořelý zbytek z kotlů vytápěných koksem ap. [zimní posyp aj.])
stržhluboká přírodní rokle, průrva, úžlabina s příkrými svahy (často s korytem)
- viz sráz, kaňon
střečkovatvzpínat se, jankovatět, třeštit, bláznit, vyvádět. bláznit, šílet, třeštit, blouznit
- viz bzikat
středověkdatuje se obecně od pádu Západořímské říše v roce 476 po objev. Ameriky Kryštofem Kolumbem roku 1492, nebo až do pol. 17. stol.
- viz etapy dějin
střechytypy s.: sedlová, polosedlová [s kuklou/ kabřinec], valbová/ šikmá, polovalbová, mansardová, jehlancová, kuželová, přilbová, cibulová, zvonová
střelivonáboje, patrony [brokové, kulové, speciální]
- viz hist. zbraně, projektil, pyrotechnika, zbraně, zbr. komplety
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist