Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene S

Počet nalezených zmínek: 1025    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26   
slepenechornina - konglomeráty vzniklé stmelením štěrků složených ze zaoblených (angulárních) nebo část. zaoblených (subangulárních) valounů
staročeské jídlo
produkt z různých dílů
- viz valoun
slepice(u ptáků) = samice/ -čka
kohout/ -ek = samec/ -ček
ptáci se množí vejci
- viz drůbež, ptáci
slepýnevidoucí
šeroslepost
(oční vady )
- viz VPMD, katarakta, šilhavost
sletmísto sletu ptáků, sletiště
masová sokolská slavnost – Všesokolský slet [cvičenců]
viz Sokol
slezina(slang.) skrumáž, schůzka, shromáždění [slejzat/ slézat se]
tělní orgán odpovědný za imunitu [hřbitov červených krvinek]
sléz = léč. rostlina, píce
slícovatdíly navzájem připasovat (např. dužiny při výrobě sudu)
sličnýlíbivý, velmi hezký, nápadně krasný, jemný, uslechtilý, libezný, úhledný, půvabný
sličnost = úhlednost [sličná/ pohledná] děva
klouzek sličný = jedlá houba
Karel IV. Sličný {fr. král 1322-28}
- viz děvečka, frajer, nápad, seladon
slídaprůhledný štípavý nehořlavý nerost, lesklá přírodnina, užívaná pro průzory stáložárných kamen či drcená do omítek
slíkatsundat, svlékat, svléci
(opakem je po-/ za-věsit, věšet, navlíct/ voblíknout - navlé-ct/ -ci/ -knout, obléknout)
slinoutspékat [slinutý karbid na obráběcí nože], sintrovat
slinováníprášková metalurgie - postup (lisování aj.), jímž lze např. tvořit keramiku (kabřinec) nebo kovové slitiny (slinuté kovy), které se kvůli příliš velkýmrozdílům komponentů nedají homogenně tavit
slitiny [bronz, mosaz, pakfong]
- viz alpaka, elektron, pakfong, kompozice
slintavkaslintavka a kulhavka = zoonóza [virová nemoc zvířat vzácně přenosná na lidi]
slipry(slipper) lehká domácí obuv s opatkem
- viz trepky, papuče
slipydruh pánských přiléhavých krátkých spodků
[volnější jsou trenýrky a boxérky, úzké tanga, kraťasy - kr.kalhoty]
- viz šortky, podvlékačky
slitek[odlitek] produkt slévárny [lití kovů aj. látek do forem, kelímků ap. pomocí lžic. pánví]
- viz kompozice, slivky
slitinasmíchané a slité kovy za účelem kýžených vlastností
kompozice kovů
- viz kompozice
slívašvestka, bluma, ryngle, špendlík, mirabelka, trnka …
slivky(prunus) peckovice [slívy, slivoně, švestky - i sušené]
slité zbytky nápojů
- viz peckovice, pomeje
slivoněobsahují vitaminy [skup. A, B, E], minerály [draslík, železo, jód, měď a zinek], kys. listovou a kumariny
[všeho s mírou při obezitě!]
slivoněpeckovice (švestky, trnky aj. čerstvé i sušené) - léčí revma, dnu, TK, aterosklerózu, trombózu, zácpu , ledviny, odvodňují aj.
sliz(povrchový film) viskózní, lepkavá a mazlavá struktura obyčejně tvořená vodou a makromolekulárními cukry [“Fuj, je to celý voslizlý“]
slízat/olízat/ vylízat - jazykem
slíznout/ vylízat = být potrestán [„ten to slíznul“], [„už se z toho vylízal“ = zbavil se nepříjemností aj.]
sloganmódní/ reklamní heslo
slohškol. úloha
(staveb.) Románský, Gotika, Renesance, Barok, Rokoko, Klasicismus, Romantism., Empír, Secese, Kubism.
Bídrmajer 1815-48 aj.
- viz moderna,renezance,
slojložisko/ vrstva sedimentu [uhlí/ hornin] omezená nadložím a podložím, mocná min. 0,3 m
sluj/ jeskyně
(nesouvisí se slouti/ proslulý)
- viz sediment
slonovinaebur, cenná slon. kost [ze klů, užívaná na potah kláves piana, držátek aj., k vykládaní obrazců, k vyřezávání ozdob ap.]
(slon chobotnatý = elefant)
slotmísto k el. připojení rozšiřujících zařízení/ karet u PC aj. [graf./ zvuková/ modem/ síťová a další]
vztlak. ploška křídel letadla
čas schváleného odletu/startu a příletu/ přistání letadla na určitém letišti
- viz IT, runway
slotr(slotter) drážkovač [tříbřitová fréza]
tiskové a vyřezávací zařízení [na výrobu karton. krabic z vlnité lepenky aj.]
sloučeninalátka, vzniklá sloučením [za tepla ap.]/ vytvořením tekuté či tuhé směsné látky k běžné potřebě [často pod novým názvem]
sloup, sloupeksvislý dřevěný, kamenný, železný, betonový, zděný aj. nosník/ stožár/ kůl/ tyč/ - podpěra [pro el. vedení, konstrukci ap.]
patník, mezník, sloupoví
sloutnazývat se
(proslulý [zámek]
nějak slující/ nazývaný/ pojmenovaný)
- viz zovat se
sloužícísluha/ služka/ pokojská aj., lokaj, dveřník/ klíčník, burš, štolba/ podkoní, kočí/ čeledín, posluha, posel, pacholek, správce, poklasný, písař ….
Slováckonárodopis. oblast jižně a jv. Brna - mezi Ždánickým lesem, Chřiby, hřebeny Bílých Karpat a řekou Dyjí
připojeno Podpálaví
- viz Valaši, Hanáci …
Slovanépocházejí z území ohraničeného řekami Visla a Dněpr
v pátém století n.l. se rozdělili na Slovany západní [Češi, Slováci, Luž. Srbové, Poláci], východní [Ukrajinci, Bělorusové a Rusové] a jižní [Bulhaři, Srbové, Slovinci, Bosňáci, Chorvaté, Makedonci]
Slovenská strelapředválečná rychlíková motor. souprava k přímému spojení Prahy s Bratislavou
(motorák = osobní mot. souprava [na lokál. tratích])
slovenské kraje(neoficiálně: župy) Bratislavský, Trnavský, Trenčínský, Nitranský, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický
v čele je předseda k. [neoficiálně župan]
slovní druhy1. podstatná jména (Substantiva)
2. přídavná jména (Adjektiva)
3. zájmena (Pronomina)
4. číslovky (Numeralia)
5. slovesa (Verba)
6. příslovce (Adverbia)
7. předložky (Prepozice)
8. spojky (Konjunkce)
9. částice (Partikule)
10. citoslovce (Interjekce)
slovníkvýklad vybr. pojmů
jazyk. překladač/ translátor
(jazyk/ řeč [např. sanskrt = staroindický spis. jazyk], atp.)
- viz encyklopedie, syntezátor, tlumočník
slovutný(archaism) ctěný, vážený, proslulý
slum(slam) nouzové obydlí/ bydlo/ brloh/ kolonie chudých
(slam = hra v bridži)
- viz barák, grandslam, ubytování
sluncestálice, složená z vodíku a hélia
je středem naší galaxie/ sluneční soustavy
- viz vesmír, galaxie, kometa, meteor
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist