Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene S

Počet nalezených zmínek: 1025    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26   
stativpřenosný skládací stojan/ trojnožka [např. na kameru {s rychloupínací destičkou}, buzolu, reproduktor, reflektor aj.]
podstavec, stínítko, stojánek/ podpěrka, pultík na noty
- viz pultík, stojan, tribun
státní statkybýv. spojené zemědělské podniky spravované státem
- viz statek
státnicestátní zkoušky na VŠ [obhajoba práce dizertační (Ph.D./Dr./CSc.), rigorózní (RNDr.), diplomové (Mgr.), bakalářské (Bc.), diplom. specialista z VOŠ (DiS)
býv. státní silnice [zřízené Marií Terezií]
- viz VŠ
statusstav, postavení [status quo = současný stav/ situace]
(stádium = dosažený typ/ stav vývoje)
- viz statut, statika
statut(statutum) ustanovení, stanovy, řád, pravidla
obecná vyhláška
zákoník
statutární = stanovený statutem či zákonem
(statuere = zřídit, postavit)
stavební povolenípro stavby o ploše do 150 m2 se už s.p. nevyžaduje [stačí ohlásit zamýšl. stavbu stav. úřadu [viz § 104 zák.183/2006 Sb.]
stavědlodrážní semafor
- viz hradlo
stavenístavba, objekt pevně spojený se zemí, nemovitost, tech. ojekty [továrny, vodárny ap.]
- viz barák, usedlost
stavidlovýpusť, vypouštěcí/ regulační zaříz. rybníka/ vodního toku, ap.
- viz požerák
stávkazastav. práce - protest zaměstnanců/ odborářů ap. za zlepšení stávajících podmínek
- viz brojení, referendum, demonstrace, kordón
stážstudijní pobyt k získání praxe
stážista
- viz elév, volontér
steganografieutajování existence tajných zpráv (ukrytí dat v zasílaném obrázku, v těle programu, v běžně užívané věci, na oholené lebce, apod.)
- viz kryptologie
stehúsek švu, prošití nití
nastehovat - zkusmo ručně sešít látku [ke zkoušce/ k oprubování]
vyndat stehy po lék. operaci
- viz holičky, štych, test
stejskatstýskat si [{bolestný} stesk = nostalgie/ vzpomínka]
tesknit po něčem/ být lítostivý
- viz nostalgie
stekr(stacker) program zvyšující kapacitu pevného disku
stélanáhrobní sloup
stélkazačisťovací branzol na dně boty
stěnasvislý stavební prvek [s. zděná [zeď], betonová, prkenná, panelová, proutěná, vodní, skalní, nábytková
- viz plenta, ostění, pažení
steno-předpona úzký, těsný
stenograf, stenografietěsnopis
stenografovat = doslovně ručně zapsat těsnopisem průběh jednání/ hovorů [např. ve sněmovně]
stenograf pak stenogram přepíše a podepíše
stenózazúžení cév aj.
stenóza arteria carotis = častá příčina ischem. cévních příhod
- viz angína, iktus, krkavice, kontrakce, skleróza, trombóza
stent (zdrav.) prostředek trubicového tvaru umístěný v těle tak, aby udržel průchodnost trubicové struktury, která je zúžena, nebo uzavřena [trubice, tepna/ céva]
stentgraftendovaskulární protéza, kombinace stentu a syntetické cévní protézy , která se zavádí endoluminální cestou, na rozdíl od klasických cévních protéz
- viz stent
stepstepování, tanec s rytmickým klapotem podrážek
rozlehlá travnatá krajina
- viz pampa
stér"(st?re ""S"") zast. franc. prostorová jednotka [k měř. dřeva pouze ve Francii a Švýcarsku]: S = 1 m3 [1 m3 = jeden metr krychlový/ kubický]
- viz ccm"
stěr, mělkašovitá pěna na tavbě
- viz dužina, dřeň/ měl
steradián (sr)jednotka prostorového úhlu [1 steradián je definován jako „kužel“, který na kouli o poloměru 1 m vytvoří plochu 1 m2]
- viz rad
stereoprostorový/ plastický vjem reproduk. zvuku snímaného současně z několika míst - několika kanály [dolby]
- viz 3D, simpl, debl, mono
stereotypneměnný, ustálený navyklý vzorec chování a myšlení
stereotypie = bezduché/ zvykové opakování [slov, posunků]
pevný, neměnný útvar, obvyklý
sterilita1. neplodnost, jalovost
2. stav předmětů bez choroboplodných zárodků dosažený sterilizací
- viz sterilizace
sterilizace1. přímé usmrcení všech mikroorganizmů v potravinách nebo prostředí
2. zákrok, který způsobí neplodnost, ale nepoškodí pohlavní žlázy
stewardobsluha cestujících/ hostů na lodi, v letadle letuška, apod.
- viz animírka
stěžej, stěžejkačep/ dřík pantu/ závěsu na který se nasazuje oko křídla/ veřeje vrat/ dveří, či pásek hodinek aj.
stěžejní = základní/ hlavní [dílo, úkol aj.]
stěžeňstožár plachet. lodi k upevn. čnělek a plachet s podéln. ráhny [pomocí lanové takeláže - stěhů, úponů a pardun]
(ráhno též u windsurfingové plachty)
stěžování, stížnostprojev nespokojenosti [ústní/písemný/soudní], opravný prostředek
stěžovatel
(jiné je ztěžovat/ ztížit = u-/ dělat těžším)
stigmajizva, šrám [tělesné znamení], rána připomínající rány Ježíše Krista po ukřižování
znak hanby či ošklivosti
nápadná skvrna/ vada/ znetvoření
- viz šrám
stihačka(slang.) nedůvěřivá pronásledující manželka
voj. letoun/ stihač ke stíhání/ dostižení/ ničení protivníka
stíháníhonba za provinilcem/ uprchlíkem za účelem zadržení
tankový ap. stihač
sport. soutěžní disciplíny [nejen aut, ale i lodí, zvířat]
- viz dostihy, závod
stihloudidlo do huby [i zdobené]
- viz opratě, udidlo
stihomampocity pronásledování, podezřívavosti
vztahovačnost, bludy a nereálné představy
- viz psychóza, pošetilost
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist