Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene S

Počet nalezených zmínek: 1025    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26   
svícenstojánek pro svíčku nebo nádobka s olejem a knotem ke svícení, též přenosné a zavěšovací typy
věčné kostelní světlo
elektr. svícínek
svídaokrasná dřevina - na živé ploty
svidříkdrobná vrtačka [po šroubovici s velkým stoupáním pohybujeme vzhůru a dolů vřetenem, takže otáčíme šroubovicí sem-tam a vrtáme]
- viz vlček
svinčíknepořádek [neuklizeno]
sviněsamice vepře/ prasete/ kňoura/ kance, prasnice, bachyně
vulgární nadávka [sviňák, sviňárna, svinstvo, svinčík]
(sviňky = lezoucí užitečný hmyz)
svinstvošvajneraj, svinčík/ smetí/ nepořádek ap.
slovní podraz/ nedodrž. slibu [zrada, habaďůra]
zavlečení nemocí, drog aj. neetickým chováním
- viz podtrh
svistsvištění, svistot roztočené pily/ cirkulárky, letící střely, prudkého máchnutí mečem/ prutem/ bičem, hvizdot větrné meluzíny ap.
- viz švih, šum, švunk
svišť(Marmota marmota) horský/ alpský veverkovitý druh hlodavce obývající hornaté oblasti Střední a Jižní Evropy [mezi 800 až 3200 m. n. m]
svitek1. stočený list do ruličky
2. svítek - staročeské vaječné jídlo
- viz , hemenex
svítidlavenkovní/ vnitřní - stropní, nástěnná, stojací, stolní, noční, koupelnová, bodová, ruční, signální, zářivková, halogenidová, reflektory aj.
žhavené žárovky se nahrazují pro velkou spotřebu proudu zářivkami, žárovkami LED a výbojkami [= „studené“ úsporné žárovky]
svlačecpopínavá/ poléhavá či keřovitá plevelná rostlina, nebo okrasná kvetoucí letnička [kořen a kvetoucí nať jsou silným projímadlem]
svlakpříčník ztužující desku [původně v rybinovité příčné drážce, ale také jen lepený či přibitý k desce, dvířkám aj.]
- viz palubka, rybina, zavětrování
svlékat(krajově) slíkat, slíct, slíknout (proti oblékat = voblíkat, voblíknout, voblíct
voblečení
- viz sundat
svobodarozhodování a jednání „podle své vůle“
svobodně volit a nést za své jednání přiměřenou odpovědnost [rozsah svobod určují zákony]
jedinec může dosáhnout svobody jen svou účastí v kolektivu osob se shodnými zájmy a cíli, umožňující mu získávat prostředky k rozvoji
svodka[denní ap.] souhrnné [operační] hlášení o stavu a událostech podle daných bodů
svoločcháska prosazující svévoli, oponující právu [nevycválanost, nevychovanost]
spodina, lůza
- viz anarchie, chamrať, chátra, ksindl, zrůda
svorkaruční šroubovací apod. svěráček (tvaru V)
součástka k připojení drátů
složená závorka z písmové sady
též svírka, svorkové el. napětí
svorníksvářecí pomůcka
spojovací součástka [šroub, hřeb]
svírací pomůcka [dílenský svěrák, manipulační svorka, zdířka pro el. vodič]
(anatom. - svěrač,svír. bolest, sevřená náruč/ pěst)
svornost - svorné snášení osudu, živ. strastí/ radostí
svrběnínáhodný nerv. pocit na těle (odstraňovaný podrbáním/ léky)
též nutkání někoho zfackovat [„Kuš! Už mě svrbí ruka
dostaneš.“]
svrchníkdlouhý kabát
(baloňák/ trenčkot/ pršiplášť = tenký dlouhý či 3/4 letní kabát do nepohody)
- viz montgomerák, pršiplášť
svršek, svrškyprvky osobního oblečení [někdy i jiné/ hořejší/ vrchní věci - vršky]
shorek - opak spodku/ dolních/ spodních částí i karty
- viz svrchník
sycené limonádyzkracují život - přeměňují v mozku stovky proteinů [nadměrná konzumace „bublinek“ může zapříčinit srdeční záchvaty, cukrovku, obezitu, lámavostkostí nebo rakovinu prostaty či slinivky]
sýčkovatpředpovídat chmurnou budoucnost/ neštěstí/ neúspěch/ prohru, cíleně znevažovat/ pomlouvat úspěchy
syfilislues (slangově syfl) závažná pohlavní nemoc o 3 stádiích
- viz AIDS, kapavka, příjice, tripl, venerologie
sykotsyčení [hadů, unikající páry, hus při útoku aj.]
signál ke ztišení [„ssss“, „Pst“]
sylabusstručný heslovitý přehled myšlenkového postupu [např.: popis cíle předmětu, jeho obsah, doporučená či povinná studijní literatura, příp. výtah z díla]
symbiózaúzké soužití dvou a více organismů [vzájemně výhodné soužití, plodná spolupráce]
- viz asimilace, koexistence
symbolznak, znamení, výtvor vyjadřující obecný/ hlubší pojem/ význam (symbol lásky = Amor
symbolické = náznakové, náznak sdělení symbolem
co máplatnost symbolu)
symbolicky = náznakově
- viz ikona, logo
symetrie, symetrickýsouměrnost, symetričnost
(asymetrie = nesouměrnost)
symfonieorchestrální hudba v sonátové cyklické formě
příjemně působící/ lahodící hud. směs
sympatetickýneviditelný [inkoust]
sympatiesoucítění, duševní spřízněnost, obliba, náklonnost, soulad
sympatizant = stoupenec/ spojenec
sympatický = 1. příjemný, milý, vzbuzující sympatie
2. související se sympatikem
(nesymp. = protivný)
- viz empatie, sympatikus
sympatikusnervy sympatické = skupiny vegetativního (autonomního) nervstva, jehož funkce nepodléhá naší vůli. Jsou v hladkém svalstvu zažívací trubice, průdušniceprůdušek a v močopohlavním ústrojí. Cesty vegetativního nervstva přerušují ganglia [zauzliny]. Vystupují z míchy krční, hrudní a bederní. Zauzlina je blízkomíchy (truncus sympaticus) a tvoří dva typy sympatických uzlin: paravertebrální – párový truncus sympaticus (pravý a levý) – řetězec zauzlin po stranáchpáteře
[Sympat. a parasympatické nervstvo působí navzájem antagonisticky
sympaticus zrychluje srdeční činnost a má jako mediátor noradrenalin a adrenalin
parasympatikus zpomaluje srdeční činnost a má jako mediátor acetylcholin]
- viz mediátor
sympóziumvědecká konference
sympósium
symptompříznak, vnější projev, průvodní jev jinak obtížně sledovaného děje, stavu nebo procesu.
symptomatický = příznačný, zaměřený na příznaky [nikoli na příčiny – umožňuje rozpoznání/ diagnózu určité nemoci]
- viz syndrom
synagogažidovský kostel/ modlitebna, shromáždění Židů
- viz semitizmus
syndik, syndikuszplnomocněný zástupce/ představitel
- viz monopol
syndikalizmus(trade-unionismus) odborářské protiparlamentární antimilitartistické radikální hnutí za novou společnost
- viz socializmus, radikál
syndikátsvaz, sdružení, organizace
forma sdružení podniků, které mají vlastní výrobní, ale ne obchodní samostatnost
- viz monopol, kartel, syndikalizmus, trast
syndrommedicíně - soubor příznaků, charakterizující určitou nemoc [používá se také jako označení dosud neobjasněné nemoci]
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist