Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene S

Počet nalezených zmínek: 1025    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26   
solmizační slabikydo, re, mi, fa, sol, la, si, do - slouží k označení celých tónů hudební oktávy
solná jeskyněrehabilitační objekt - uvolní dýchací cesty, podpoří imunitu
- viz solární
sólokaprzvlášť zajím. [novinář.] informace/ článek
- viz sólo, solitér
solomitvýplňkový a izolační materiál ze slámy
- viz hrázdění, lepenice
solventnostznak prosperující firmy [dostatek financí/ majetku]
([slang.] vysázet/ solit na dřevo = platit hotově)
solventní
- viz bankrot, insolvence, konkurz, plonk
somatickýtělesný [opakem je psychický = duševní]
somrák(slang.) dlouhovlasý [mánička] vyznavač metalové hudby [hippies], oděný v džínsech [riflích]
pobuda, tulák/ tramp
- viz heavy metal, turista
son(sone) psychoakust. jednotka vyjadřující subj. vnímanou hlasitost zvuku [jedná se o lineární jednotku]
[TV= do 4 son/60 dB/60 fón]
sonar - echolotpřístroj na principu radaru s displejem k zjišťování dějů pod hladinou [hledání ryb aj.]
- viz hydrofon, radar
sonda, sondovánísondáž, zkoumání, průzkum, pátrání, sledování, zjišťování, pozorování - přístroji [vrtem, balonem, raketou, radarem, chem. ap.], příp. i dotazy [ankety])
sondýrkaměřicí tyč [k měř. hloubky řeky aj.]
(obdobná je vizírka - pomocná měř. tyč k označ. bodu v terénu)
- viz geometrie, nivelace, trasa
sonetznělka = klasický básnický útvar, složený ze dvou slok čtyřveršových/ kvaret, a dvou tříveršových/ tercet [Shakespeare, Nezval]
sonorasonanta, likvida
sonorní = plně znějící/ zvučná hláska
sonorita = zvučnost
- viz akustika, audio-, vokál, konsonanta, son, fon, tlumič, hlásky
sopkavulkán
(soptění = výron ze sopky)
soptit = ze zlosti nadávat a chovat se nepříčetně
- viz protektor, vulkanizace
sopouch1. geologie: sopečný komín-výstupní dráha magmatu, 2. stavit.: krátký kouřový kanál mezi topeništěm a komínem
sorbitmonosacharid, umělé sladidlo
- viz sacharidy
Sorelapředválečná pomáda na vlasy (K pobavení říkej rychle: „Neposoreluje-li se Julie, posoreluji se sám.“)
sorghodruh čiroku = obilovina
sortadruh, odrůda, ráce
typ, bonita, šarže
kvalita, užití, hodnota/ cena
rozsortovat = rozškatulkovat/ rozdělit/ roztřídit podle druhů ap.
- viz sortiment, třídění
sortimentsouhrn produkce či nabídky podle typů, druhů, značek, rozměrů
druhová různost zboží apod.
sory(angl.: sorry) lituji, promiňte, pardon, bohužel
- viz pardon
SOSzáchranný Morse signál [… - - - … „Spaste naše duše“
též angl. „MYDAY“ [MEJDEJ]
(sos = omáčka či bujón/ vývar)
- viz respicient
SOTdirekt/ K.O. [= knock out] přímý úder pěstí v boxu
- viz KO
sotvavýraz pochybnosti/ nejistoty/ nedůvěry [sotva dechu popadal, málem vypustil duši
to se ti sotva povede]
(podobné jsou: snad, možná, asi, kdoví jestli, jen tak tak, ledva)
SOUStřední odborné učiliště [učňovská škola]
- viz akademie, školy
souběh, souběžnýspoluběžnost v čase
mimoběž., úběž., rovnoběžka, roz-/ s-/ -bíhavost, oběh, světoběžník, rozběh, běhna, běžec [sport. i mech.], polit. souběžci
součetvýsledná hodnota sečtení všech položek, položka Úhrnem [faktury, účtu, ap.]
soudnezávislá [státní] instituce k rozhod. sporů aj. [soudce/ samosoudce, senát - porota/ -tci/ tribunál]
- viz arbitr, jurisdikce, justice, kauza, stolice, právo
souhravzájemně vstřícné vytušení/ odhadnutí úmyslu herců/ spoluhráčů s tomu odpovídající dopomocí/ nacvičenou reakcí
sehranost
- viz instinkt, koluze
souchotiny, TBCsvízelná infekční nemoc - tuberkulóza/ tubera
kostižer
ftíza - [úbytek na váze, kašel, horečka, slabost]
(léčení TBC: antibiotika, horské klima)
- viz TBC, tubera, úbytě
soukánísoukáním se příze čistí/ spojuje/ upravuje na stejnou tlouštku a převíjí na přadena či cívky)
- viz skaní, soukat
soukatvysoukat, vyhrnout, kasat/ vykasat/ podkasat [rukávy, sukni, záclonu aj.]
(kasat se = předvádět/ naparovat se)
- viz soukání, párat
soukromíoblast jednotlivce/ skupiny - rodiny
patří sem i soukr. údaje, intimita, vlastnění, osobní svobody, práva a zákonná ochrana
- viz privat
soulož, souloženípáření [oplodňování žen {pokud se neužívá antikoncepce}]
- viz antikoncepce, koitus, kondom, kopulace, pesar, připouštět, sex, šukání
soumarzvíře k přenášení břemen [kůň, osel/ hýkavec, mula, mezek, velbloud, slon aj.]
- viz mezek, mula, šerpa, kuli
soumrakubývání slunečního světla, postupné šeření až do západu slunce [též vlivem počasí]
ranní soumrak = postupné svítání [rozbřesk]
- viz počasí
source(angl.) pramen, zdroj, např. surovin, údajů
- viz outsourcing
souručenstvíprotektorátní polit. strana Národní souručenství
společné/ vzájemné ručení
sousafon(suzafon) největší [basový] žesťový hud. nástroj [druh heligónu/ tuby, podle amer. kapelníka J. P. Sousa 1854-1932]
soustava[fungující] vzáj. návazné sestavy dílčích celků/ kompletů [soustava sluneční, oběhová, nervová/ signální, spojovací/ komunikační, dopravní ...]
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist