Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene S

Počet nalezených zmínek: 1025    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26   
supravodivostjev kvantové mechaniky [materiál neklade odpor průchodu el. proudu, vypuzuje magnetické siločáry a vytváří silné magnetické pole]
sůrasurovost, úmyslné napadení a poranění druhého
surovec/ hrubián = kdo jiným ubližuje
(surovina = mat. ke zpracování)
- viz hulvát, rabiják, surový
surfingvodní olympijský sport, při kterém je surfař na surfu [prkně] unášen na nezlomené mořské vlně
surfovatprohlížet stránky [brouzdat] na internetu
provozovat surfing
surogacenahrazování [jinou přísadou apod.]
surogovat něco čímsi jiným
surogát = náhražka
- viz suponovat, sugesce
surový(od surovina) nevyzrálý, ještě čerstvý, rozpracovaný, ve stavu přípravy či zrání/ tvrdnutí
- vyz sůra, syrový
surrealizmus[sirealizmus] evropský stále aktivní umělecký směr od 20. let min.stol.
životní styl, usilující o osvobození mysli a zdůrazňující podvědomí [snaží se o zachycení představ, pocitů a myšlenek]
surrealismus, surealizmus
- viz avantgarda, peon
survivalsportovní víceboj
súrykapitoly veršů koránu [posvátné knihy muslimů]
- viz Alláh, Korán
susceptanceimaginární část admitance
- viz admitance
suspendace, suspendovánídočas. odvolání z funkce/ zbavení hodnosti [forma trestu]
dočas. potlačení
(suspenzor = chránič genitálu při sportu)
- viz degradace, suspenze
suspenzedisperzní směs pev. látky v kapalině ap.
- viz disperze, sprej, suspendace
sustaindoba trvání ustáleného zvuku hudeb. nástroje [např. činelu, kytary ap.
tvarem a výběrem materiálu, příp.přídav. sustainérem či kompresorem lze dobuzněni/ rezonování upravit]
suši(jap. sushi) vařená rýže s oct. omáčkou a křen. pastou [rolka, koule, dort] s kousky zeleniny, syrových či uzených ryb, řas, kaviáru ap.
sutanaklerika, liturgické roucho podobné taláru
mitra = vysoká čepice katolického kléru (biskup, arcibiskup, papež)
sutaškaprýmek, ozdobná šňůrka do aplikací a šperků [lze je sešívat, vytvářet brože, závěsy, přívěsky, náhrdelníky, naušnice, ozdoby kabelek a kabátků]
suteréndomovní prostor pod úrovní terénu [podzemní patra/ etáže, sklepy, kasematy, tunely/ štoly, kolektory]
- viz kolektor, štola
sutinysuť
rozpadlé a rozpadající se části skalin, objektů [ruin], též násl. přírod./ tekton. vlivů - sesuvů půdy/ ledovců, sněhových lavin, důlních aj. závalů ap.
SUV(Sport Utility Vehicle) vícemístný sportovní/ terénní [offroad], krytý užitkový automobil, často robustní konstrukce, s pohonem 4 x 4
suvenýr(souvenir) upomínkový předmět získaný při cestování
suverénneomezený vládce
sebejistý/ přezíravý odborník
suverénní = nezávislý, absolutní
suverenita = svrchovaná [nejvyšší státní] moc
svačinapřesnídávka, občerstvení mezi snídaní a obědem
nasvačit/ občerstvit/ posilnit se
svádět, svodsvádět dohromady
odvádět koho/co někam/ jinam
bleskosvod
činit nátlak/ měnit směr/ úsilí/ snažení/ tok/ myšlení
svár, sváření1. kovů - plamenem/ autogenem či třením - zcelení kovů
2. neshody - znesváření osob/ stran, znepřátelení a úřední - policejní, soudní a jiná řešení
- viz šev
svářetspojovat kovy žárem - natavením styčných ploch (svářecí aparaturou) s přidáváním tavné hmoty
(s. vodu aj. = ničit mikroby)
- viz autogen. svár
svátekjmeniny
státem/ církví uznaný vzpomínkový/ volný den
svatodušní svátky„Letnice“, seslání Ducha Svatého na apoštoly [konkrétní dny odvisí od pohyblivého období Velikonoc]
svatojánský chlébsladké lusky rohovníku ze středozemí (předválečná dětská pochoutka), karob mletý - přísada do čokolády
svátostznamení/ symbol umožňující spásu/ setkání s neviditelným bohem [užívá více církví]
Svazarmbýv. dobrovolný svaz pro spolupráci s armádou, zajišťující zájmové činnosti - předvojenskou přípravu, tech. tvořivost a sport. vyžití
dř. Svaz brannosti
svazky, svazy(vojska - různé/ účelové org. složení): brigáda - divize - armáda - skupina armád/ sbor - front
(svazky knih, rodinné s./ Svaz mládeže aj.)
svazek manž.
svěcení(konsekrace) slavnostní vyčlenění/ vysvěcení někoho/ něčeho k círk./ bohoslužeb. účelu/ uctívání/ užívání [světci, kněží, předměty ..]
- viz světský
svědomíspontánní citová zábrana proti projevům zla
(svědek/ svědčit u soudu ap.
svědit = svrbět)
svéprávnostplné svéprávnosti nabývá člověk zletilostí/ dovršením 18 let
- viz emancipace,
sveřepýdivoký, surový, zavilý protivník/ usurpátor
sveřepost = soustavné sebenutkání k vytrvalosti, odhodlání/ důslednost k dosažení cíle za každou cenu
- viz mus, bičnout se, troufnout si, vzmužit se
světelný rokjednotka délky - vzdálenost, kterou světlo urazí za jeden rok [když se světlo ve vakuu pohybuje rychlostí 299 000 km za sekundu, světelný rok má cca 9,46 bilionů km]
světlíkprosvětlovací a větrací šachta domu
střešní prosvětlovací okénko
(světlice = signální/ osvětlovací raketa [příp. s padáčkem])
světlometreflektor s usměrn. paprsky svět. zdroje [žárovka aj.] parabol. zrcadlem k osvětlování [u dopr. prostředků, div. scén, hřišť ap., jako hledáček, či zbraň k oslnění letců
svetr(sweater) horní úpletové oblečení - též pulovr, s/ bez rukávů či s kr. rukávy, na zapínání/ zip nebo vcelku, s límcem [rolák], stojáčkem či bez límce, véčko s průramky,vesta ap.
- viz cardigan, jehlice, pletení, rouno, ruční práce, vlna
světský(sekulum, profánní) pozemský, občanský, všední [v protikladu k posvátnému, sakrálnímu]
do světské oblasti patří panovníci, občanské záležitosti,necírkevní stavby/ sňatky ap.
- viz svěcení
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist